Hjælpeverberne haben og sein

Hilfsverben haben und sein

På tysk bruges verberne haben og sein som hjælpeverber til at bygge sætninger i følgende tider: Perfekt, Plusquamperfekt og Futur II. Om vi ​​i en given sætning bruger verbet haben eller sein afhænger i høj grad af verbet og om den udførte aktivitet involverer bevægelse med ændring af placering eller ændring af tilstand.

Anvendelser og bøjning

Sætninger med hjælpeverbet haben
 • Oversættelse
 • Jeg lavede lektierne.
 • Forklaring
 • Fortidens tid Perfekt , hjælpeverb haben til verbet machen.
 • Oversættelse
 • Jeg havde lavet lektierne, inden vi tog til biografen.
 • Forklaring
 • Tidsform: Plusquamperfekt, hjælpeverbum haben for verbet machen
 • Oversættelse
 • Når læreren kommer, har jeg lavet lektierne.
 • Forklaring
 • Fremtiden perfekt anspændt Futur II, en ekstra verbum haben for verbet machen
 • Oversættelse
 • Jeg var heldig.
 • Forklaring
 • Datid Perfekt, hjælpeverbum haben for verbet haben.

Bøjning af verbet haben

Person Präsens Präteritum Partizip II
ich habe hatte gehabt
du hast hattest gehabt
er/sie/es hat hatte gehabt
wir haben hatten gehabt
ihr habt hattet gehabt
sie/Sie haben hatten gehabt
When the auxiliary verb haben must be used

Langt de fleste verber på tysk bruger hjælpeverbet haben til at bygge sætninger i tidsform Perfekt, Plusquamperfekt og Futur I i>. Nedenfor kan du finde et par regler, der gør brug af hjælpeverbet haben nødvendigt.

Transitive verb med et akkusativt objekt (Akkusativobjekt)
 • Oversættelse
 • Vi kogte suppe.
Intransitive verb, der ikke udtrykker bevægelse, ændring af position eller ændring af tilstand
 • Oversættelse
 • Jeg sov.
Modale verber
 • Oversættelse
 • Jeg kunne virkelig godt lide min tidligere bil.
Refleksive verber
 • Oversættelse
 • Hun blev vred på grund af det.
Gensidige verber
 • Oversættelse
 • Vi mødtes i baren.
Upersonlige verber, der beskriver vejr eller atmosfæriske forhold
 • Oversættelse
 • Det regnede hele ugen.
Andre verb

Der er andre verb, der ikke er dækket af nogen af ovenstående regler for brugen af hjælpeverbet sein

 • Oversættelse
 • Jeg arbejdede i 8 timer.
Sætninger med hjælpeverbet sein
 • Oversættelse
 • Toget er gået.
 • Forklaring
 • Fortidens Perfekt , hjælpeverb sein for verbet ab|fahren.
 • Oversættelse
 • Da vi ankom til stationen, var toget allerede kørt.
 • Forklaring
 • Spændt: Plusquamperfekt , hjælpeverb sein for verbet ab|fahren
 • Oversættelse
 • Når politiet kommer, vil jeg løbe væk.
 • Forklaring
 • Fremtidens perfekte tid Futur II , et hjælpeverb sein for verbet fliehen
 • Oversættelse
 • Jeg var ikke der.
 • Forklaring
 • Fortidens Perfekt , hjælpeverb sein for verbet sein.

Bøjning af verbet sein

Person Präsens Präteritum Partizip II
ich bin war gewesen
du bist warst gewesen
er/sie/es ist war gewesen
wir sind waren gewesen
ihr seid wart gewesen
sie/Sie sind waren gewesen
Når hjælpeverbet sein skal bruges

Verber, der bruger hjælpeverbet sein til at bygge sætninger i tidsform Perfekt, Plusquamperfekt, Futur II er i mindretal. Nogle gange skal disse verber simpelthen huskes, men i nogle situationer er følgende regler nyttige.

Intransitive verbs, der beskriver bevægelse med en ændring af placering
 • Oversættelse
 • Jeg gik i skole.
Intransitive verber, der beskriver sanser
 • Oversættelse
 • Vandet frøs.
Passive sætninger
 • Oversættelse
 • Patienten blev opereret.
 • Forklaring
 • Fortidens tid Perfekt , hjælpeverb sein for verbet werden i en passiv sætning.
Verbet sein
 • Oversættelse
 • Jeg var syg i sidste uge.
Verbet bleiben
 • Oversættelse
 • I går blev vi hjemme.
Verbet werden
 • Oversættelse
 • Jeg blev far i dag.
Verbet passieren
 • Oversættelse
 • Der var en ulykke på denne gade.
Flertallet af verberne, der ender med -falden
 • Oversættelse
 • Det slog mig straks, at der var noget galt her.
Flertallet af verberne, der ender med -gehen
 • Oversættelse
 • Politiet fulgte et anonymt tip.

Undtagelser og særlige tilfælde

Verber, der afhængigt af konteksten kan bruges med haben eller sein

Hvis en ændring af placering ikke er nævnt direkte i en sætning, kan hjælpeverbet haben undertiden bruges til et verb, der generelt beskriver bevægelse. Disse verb er hovedsageligt: joggen, klettern, schwimmen.

 • Oversættelse
 • Han svømmede til kysten.
 • Oversættelse
 • I går svømmede jeg i to timer.
 • Oversættelse
 • Vi løb gennem skoven.
 • Oversættelse
 • Som barn løb jeg meget. (eller som barn løb jeg meget)
 • Oversættelse
 • Jeg klatrede op til toppen.
 • Oversættelse
 • Jeg klatrede i to timer i går.
Verbet tanzen

Hvis en bevægelse med en ændring af placering ikke nævnes eksplicit i en sætning med verbet tanzen, skal hjælpeverbet haben bruges.

 • Oversættelse
 • Hun dansede over dansesalen. (i betydningen fx fra den ene ende af dansegulvet til den anden)
 • Oversættelse
 • Hun dansede meget i barndommen.
 • Oversættelse
 • Hun dansede salsa.
Verberne liegen, sitzen og stehen

De ovennævnte verber bruger generelt hjælpeverbet haben , men i følgende regioner: Sydtyskland (DE Süd), Østrig (AT) og Schweiz (CH), bruges hjælpeverbet sein i stedet.

 • Oversættelse
 • Jeg lå på sengen.
 • Oversættelse
 • Bedstefar sad i en lænestol.
 • Oversættelse
 • Vi stod i køen.
Verber, der kan være både transitive og intransitive

På tysk kan nogle verb være både transitive og intransitive. Normalt, når det samme verb er brugt transitivt, har det en anden betydning og hjælpeverb end når det bruges intransitivt.

 • Oversættelse
 • Jeg tog til Berlin i bil i går.
 • Forklaring
 • Det intransitive verbum fahren + hjælpeverbet sein
 • Oversættelse
 • I går kørte min far mig til Berlin.
 • Forklaring
 • Det transitive verbum fahren + hjælpeverbet haben