Bisætninger

Nebensätze

En bisætning er en sætning, der afhænger af den foregående sætning og mister sin betydning uden den. Vi sætter et komma mellem sådanne sætninger. Desuden ændres ordrækkefølgen i bisætningen normalt.

Typer af underordnede klausuler

Objektsætninger

Objektkomplementklausul er en klausul, hvor den underordnede del erstatter objektet. I så fald er hele den underordnede del af sætningen objektet. Den besvarer spørgsmålene: Was/Wen/Wem/Wessen? (Hvad/Hvem/Til hvem/Hvis?)

 • Oversættelse
 • Jeg vil have, at vi endelig får vores egen lejlighed.
 • Forklaring
 • Was will ich? (Hvad vil jeg?) 👉 eine eigene Wohnung (min egen lejlighed); Akkusativ
 • Oversættelse
 • Jeg så, hvem der knuste vinduet.
 • Forklaring
 • Wen/Was habe ich gesehen? (Hvem/hvad så jeg?) 👉 den Täter (gerningsmanden); Akkusativ
 • Oversættelse
 • Vi lykønsker alle, der dimitterede i dag.
 • Forklaring
 • Wem gratulieren wir? (Hvem lykønsker vi?) 👉 allen Absolventen (alle kandidaterne); Dativ
 • Oversættelse
 • Den studerende skammer sig over den lave score, han opnåede.
 • Forklaring
 • Wessen schämt sich der Schüler? (Hvad skammer den studerende sig for?) 👉 des schlechten Ergebnisses (af det dårlige resultat); Genitiv
Emneklausuler

Subjektkomplementsætning er en, hvor den underordnede del erstatter subjektet. Den besvarer spørgsmålene Wer/Was? (Hvem/Hvad?)

 • Oversættelse
 • Jeg er glad for, at du kommer til min fødselsdag.
 • Forklaring
 • Var freut mich? (Hvad gør mig glad / glad?) 👉 Deine Anwesenheit bei meiner Geburtstagsparty (Din tilstedeværelse på min fødselsdagsfest); Nominativ
 • Oversættelse
 • Den, der (eller den, der finder) min tegnebog modtager en præmie på 500 €.
 • Forklaring
 • Er bekommt eine Belohnung? (Hvem får en belønning?) 👉 der Finder meines Geldbeutels (finder min tegnebog); Nominativ
Relative klausuler

Relative klausuler giver yderligere information om noget, som de andre dele af sætningen henviser til. Relativsætningen er altid adskilt fra de øvrige dele af sætningen med kommaer.

Relative led ved hjælp af relative adverbier

Den underordnede del af sætningen begynder oftest med et pronomen f.eks. (Der Mann, der...) eller med en præposition og et pronomen f.eks. (Der Mann, mit dem...). Normalt bruges pronomen der / die / das / die , men nogle gange bruges også det relative pronomen welch-.

 • Oversættelse
 • Den røde bil, der er parkeret på vores gade, tilhører Hr. Müller.
 • Oversættelse
 • Ulrich, der studerede hos mig, arbejder som øjenlæge.
 • Oversættelse
 • Herr Müller, hvis kone du allerede kender, kommer også i dag til min fødselsdagsfest.
 • Oversættelse
 • Den studerende, som læreren hjælper, har problemer med at læse og forstå teksten.
 • Oversættelse
 • Billedet, som du ser lige nu, tog jeg i Japan.
 • Oversættelse
 • Øjenlægen, som jeg studerede hos, er Ulrich.
 • Oversættelse
 • Det emne, som vi diskuterede i går, vakte min interesse.

Bøjning af det relative pronomen

Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ der/welcher die/welche das/welches die/welche
Genitiv dessen deren dessen dessen
Dativ dem/welchem der/welcher dem/welchem den/welchen
Akkusativ den/welchen die/welche das/welches die/welche
Relative led, der bruger det demonstrative pronomen was (hvad)

Relativ pronomen was kan bruges i tre situationer:

 • med henvisning til et ubestemt pronomen
 • med henvisning til et substantiv
 • i das, was... konstruktion
was henviser til et ubestemt pronomen

Ubestemte pronomener, som det relative pronomen was kan henvise til, omfatter: alles (alt), nichts (intet), etwas (noget), vieles (meget/mange), weniges (få/lidt)

 • Oversættelse
 • Alt, hvad jeg vil fortælle dig, skal forblive mellem os.
 • Oversættelse
 • Mange ting, som jeg lærte på universitetet, kan jeg nu anvende på arbejde.
 • Oversættelse
 • Intet, der bliver sagt her, kan lække ud til pressen.
 • Oversættelse
 • Jeg vil spise noget, der ikke vil skade (eller forstyrre) min mave.
was henviser til et substantiv

Det relative pronomen was kan henvise til et substantiv afledt af et superlativ adjektiv f.eks. wichtig (vigtigt) 👉 das Wichtigste (det vigtigste).

 • Oversættelse
 • Det vigtigste, jeg vil fortælle dig i dag, er virksomhedens strategi for 2021.
was i konstruktionen das, was...

Det relative pronomen was kan bruges med konstruktionen das, was... f.eks. (das, was wichtig ist,... 👉 was wichtig ist,...)

 • Oversættelse
 • Hvad han gjorde, går ud over forståelsen!
Relative klausuler ved hjælp af det demonstrative pronomen wer (hvem)

wer kan bruges som et demonstrativt pronomen, der erstatter konstruktionen Der/Derjenige/Jener, der.... Det kan kun henvise til personer, og det bøjes for tilfældene: Nominativ: wer (hvem [f.eks. hvem er]), Genitiv: wessen (hvis), Dativ: wem (til hvem), Akkusativ: wen (hvem [f.eks. hvem jeg ser]).

Det demonstrative pronomen derjenige kan også henvise til personer med feminint eller intetkøn f.eks. (Diejenige, die...) eller til personer i flertal (Diejenigen, die...).

 • Oversættelse
 • Den der stjal min cykel betaler for det!
 • Forklaring
 • Hvem betaler for dette? (Wer wird dafür bezahlen?); Nominativ
 • Oversættelse
 • Den, der spiser sundt, er sjældnere syg.
 • Forklaring
 • Hvem er sjældnere syg? (Wer ist seltener krank?); Nominativ
Relative klausuler ved hjælp af adverb

Relative led kan ikke kun begynde med et pronomen, f.eks. (Der Mann, der...), men også med et relativt adverbium, f.eks. wo, worüber, wofür, womit, was, wieso, weshalb. Det relative adverbium oprettes normalt ved at tilføje præfikset wo til et adverbium, f.eks. wo + mit 👉 womit.

Hvis et adverbium begynder med en vokal, f.eks. auf så skal der tilføjes en ekstra -r til præfikset wo, f.eks. wo + -r + auf 👉 worauf. De relative adverbier refererer normalt til en hel sætning (i modsætning til relative pronominer, som normalt henviser til en enkelt person/ting).

 • Oversættelse
 • Jeg fik en ny smartphone til min fødselsdag, som jeg var meget glad for.
 • Forklaring
 • Hvad var jeg glad for? (Worüber habe ich mich gefreut?); Akkusativ
 • Oversættelse
 • Jeg vil gerne bo, hvor der ikke er nogen turister.
 • Forklaring
 • Hvor vil jeg gerne bo? (Wo möchte ich wohnen?); Nominativ
 • Oversættelse
 • Kirurgen udførte med succes en operation på patienten, hvilket han er taknemmelig for.
 • Forklaring
 • Hvad er patienten taknemmelig for? (Wofür ist der Patient dankbar?); Akkusativ
 • Oversættelse
 • Der er ingen grund til, hvorfor jeg skulle sige dette job op.
 • Forklaring
 • Hvorfor skulle jeg sige dette job op? (Warum sollte ich diesen Job kündigen?); Akkusativ
 • Oversættelse
 • Jeg forstår ikke, hvorfor han ikke inviterede mig til sin fødselsdagsfest.
 • Forklaring
 • Hvorfor inviterede han mig ikke? (Wieso hat er mich nicht eingeladen?); Akkusativ
Indirekte spørgsmål

Indirekte spørgsmål er sætninger, hvor den underordnede del siger, hvad spørgsmålet var. Verbet er altid placeret i slutningen af ​​bisætningen. Hvis svaret er ja eller nej, så begynder bisætningen med konjunktionen ob (om / hvis).

 • Oversættelse
 • Hvem er det? - Fortæl mig venligst hvem det er.
 • Oversættelse
 • Hvad skal vi lære i dag? 👉 Vi vil gerne vide, hvad vi skal lære i dag.
 • Oversættelse
 • Skal du hjem nu? 👉 Hun spørger, om jeg allerede skal hjem.
 • Oversættelse
 • Hvor kan jeg finde den nærmeste hæveautomat? 👉 Kan du venligst fortælle mig, hvor jeg kan finde den nærmeste hæveautomat?
Adverbiale klausuler

Der er flere typer adverbiale klausuler på tysk. Typen af den adverbiale klausul afhænger af den anvendte sammenhæng.

Betingede klausuler

Betingede klausuler er de, hvor den underordnede klausul specificerer en betingelse eller betingelser, som når de er opfyldt, så er hovedklausulen sand (det sker / finder sted). De mest anvendte sammenhænge i de betingede sætninger er:

 • wenn (hvis)
 • falls (hvis / i tilfælde af)
 • sofern (forudsat at)
 • Oversættelse
 • Hvis du vil tale tysk flydende, skal du øve meget.
 • Oversættelse
 • Hvis du talte flydende tysk, kunne du ansøge om denne stilling.
 • Oversættelse
 • Hvis du havde talt flydende tysk under interviewet, ville du have fået det job.
 • Oversættelse
 • I tilfælde af regn tager jeg en taxa.
 • Oversættelse
 • Vi opnår et meget godt resultat, forudsat at vi ikke laver nogen fejl nu.

Modale klausuler er dem, hvor den underordnede klausul definerer den måde, hvorpå handlingen i hovedklausulen udføres. De mest anvendte sammenhænge i modalbestemmelserne er:

 • indem (ved at gøre noget)
 • dadurch dass (ved at gøre noget)
 • ohne dass / ohne... zu (uden at gøre noget)
 • als ob (som om)
 • je..., desto / umso... (jo... jo... f.eks. jo mere din praksis jo bedre bliver du)
 • anstatt dass / anstatt... zu (i stedet for...)
 • Oversættelse
 • Jeg betaler huslejen ved at arbejde halv tid som tjener.
 • Oversættelse
 • Jeg er miljøvenlig ved at sortere affaldet.
 • Oversættelse
 • Han forlod lejligheden uden at fortælle mig noget.
 • Forklaring
 • I denne situation, når subjektet i hovedsætningen og i bisætningen er det samme, kan vi bruge konstruktionen: ohne... zu... f.eks. Er hat die Wohnung verlassen, ohne mir etwas gesagt zu haben.
 • Oversættelse
 • Hun fik job som leder uden at have den store erfaring.
 • Forklaring
 • I denne situation, når emnet i hovedklausulen og i den underordnede klausul er det samme, kan vi bruge konstruktionen: ohne... zu... f.eks. Sie hat einen Job als Manager bekommen, ohne viel Erfahrung zu haben.
 • Oversættelse
 • Jeg gjorde det, selvom du ikke tillod mig.
 • Oversættelse
 • Han er klædt på som om han skulle til et bryllup.
 • Oversættelse
 • Jo mere du øver jo bedre bliver du.
 • Forklaring
 • Alternativt kan følgende sætning bruges til at udtrykke den samme betydning: Je mehr du übst, umso besser du wirst.
 • Oversættelse
 • Han bruger mange penge i stedet for at spare op til sin egen lejlighed.
 • Forklaring
 • Hvis emnet i hoved- og underordnede klausuler er det samme, kan vi bruge følgende struktur: anstatt... zu... f.eks. Er gibt viel Geld aus, anstatt für eine eigene Wohnung zu sparen.
Årsagssætninger

Årsagssætninger er de, hvor den underordnede del af sætningen giver en årsag eller en årsag til den handling, der er beskrevet i hovedsætningen. De mest anvendte sammenhænge i kausalbestemmelserne er:

 • weil (fordi) [ordrækkefølge med udsagnsord i slutningen]
 • da (fordi) [ordrækkefølge med udsagnsord i slutningen]
 • denn (fordi) [enkel ordrækkefølge]
 • Oversættelse
 • Jeg handler altid online, fordi det er meget behageligt for mig.
 • Oversættelse
 • Jeg tager min jakke på med en hætte, fordi det regner.
 • Oversættelse
 • Han vil tilbringe sin ferie ved havet, fordi han kan lide at ligge i solen.
Endelige klausuler

Endelige klausuler er dem, hvor den underordnede klausul beskriver formålet med handlingen i hovedklausulen. De hyppigst anvendte konjunktioner i de sidste klausuler er:

 • um... zu... (for at)
 • damit (for at) [når emnerne er forskellige]
 • Oversættelse
 • Forældrene sparede (eller havde sparet) i lang tid, så deres søn kan studere.
 • Oversættelse
 • Jeg skal / køre til supermarkedet for at købe noget til middag.
 • Oversættelse
 • Jeg skal hjem nu for at forberede mig på morgendagens flyvning.
Efterfølgende klausuler

Efterfølgende klausuler er de, hvor den underordnede klausul definerer konsekvenserne af hovedklausulen. Den mest anvendte sammenhæng i de på hinanden følgende klausuler er:

 • dass (at...)
 • sodass (så...)
 • Oversættelse
 • Det har regnet så meget for nylig, at der er oversvømmelser i nogle byer.
 • Oversættelse
 • Fortæl mig venligst ikke, at du har mistet nøglen.
 • Oversættelse
 • Hun kom alvorligt til skade, så hun måtte køres på hospitalet.
Koncessive klausuler

Koncessive klausuler er dem, hvor den underordnede del af sætningen definerer på trods af, hvad der skete noget i hovedsætningen f.eks. på trods af at det ikke fik lov / selvom det blev anbefalet at lade være / på trods af at det var ulogisk. De mest almindeligt anvendte konjunktioner i de koncessive klausuler er:

 • obwohl (selvom)
 • Oversættelse
 • Han parkerede sin bil her, selvom det ikke er tilladt at parkere her.
 • Oversættelse
 • Jeg kan ikke tabe mig, selvom jeg spiser sundt.
Tidsmæssige adverbiale klausuler

Temporal adverbiale klausuler er de, hvor den underordnede klausul definerer tidsrammen for hovedklausulen, f.eks. hvornår / fra / indtil hvornår / hvor ofte en given aktivitet udføres (eller blev). De hyppigst anvendte sammenhænge i de tidsmæssige adverbiale klausuler er:

 • als (når...) [kun for at beskrive begivenheder i fortiden, der skete en gang]
 • wenn (når / hvis...) [når der henvises til nuværende, fremtidige begivenheder eller begivenheder i fortiden, der skete mere end en gang]
 • bevor (før...)
 • bis (indtil...)
 • nachdem (efter...)
 • sobald (så snart...)
 • solange (så længe...)
 • blød (når...)
 • seitdem (siden...)
 • während (mens / mens du laver noget...)
 • Oversættelse
 • Da jeg var 18, fik jeg mit kørekort.
 • Forklaring
 • Vi henviser til fortiden: Kun en gang i min levetid, da jeg var 18, fik jeg mit kørekort; derfor skal vi bruge als (wenn).
 • Oversættelse
 • Hver gang jeg var på ferie med mine forældre, måtte jeg passe på min lillebror.
 • Forklaring
 • Vi henviser til fortiden: Jeg var på ferie med mine forældre, og jeg passede mere på min lillebror mere end en gang; derfor skal wenn bruges (als).
 • Oversættelse
 • Når jeg dyrker sport regelmæssigt, føler jeg mig afslappet.
 • Forklaring
 • Vi henviser til nutiden; derfor skal wenn bruges.
 • Oversættelse
 • Når jeg skal på et sprogkursus i næste måned, vil jeg have lidt tid til mine venner.
 • Forklaring
 • Vi henviser til fremtiden; derfor skal wenn bruges.
 • Oversættelse
 • Før du rengør enheden, skal du afbryde den fra strømforsyningen.
 • Oversættelse
 • Jeg bliver hjemme, indtil min mor kommer.
 • Forklaring
 • I stedet for at sige zu Hause kan du også sige zuhause (derhjemme).
 • Oversættelse
 • Når jeg er færdig med mit studie, skal jeg på en rejse rundt i verden.
 • Oversættelse
 • Så snart min mor kommer, skal jeg spille fodbold.
 • Oversættelse
 • Så længe jeg studerer, har jeg studenterrabat på offentlig transport.
 • Oversættelse
 • Hver gang min onkel besøger mig, får jeg en gave fra ham.
 • Oversættelse
 • Siden min brors barn blev født, har han slet ikke tid.
 • Oversættelse
 • Mens jeg arbejder på min bacheloropgave, rejser mine venner rundt i Asien.