Nutid

Präsens

Nutidens Präsens bruges til at beskrive aktiviteter / begivenheder, der finder sted i taletidspunktet. Det bruges også ofte til at tale / skrive om fremtiden, især når en sætning indeholder ord, der beskriver tiden f.eks. Om aftenen / om en måned.

Bygningssætninger i Präsens- tid

Subjekt + Verb

Subjektet (Subjekt) er den person eller ting, der udfører handlingen. Det er direkte efterfulgt af et konjugeret verbum (konjugiertes verbum), som er i anden position. For at konjugere et verbum fjernes suffikset -en fra infinitiv (Infinitiv), og derefter tilføjes et suffiks for at tage højde for personen (Personalendung< /i>) i henhold til følgende tabel:

Person Endung machen
ich -e mache
du -st machst
er/sie/es -t macht
wir -en machen
ihr -t macht
sie/Sie -en machen

Anvendelser af nutid

Aktiviteter, der finder sted under tale
 • Oversættelse
 • Hun spiser et æble.
Beskriver fakta og nuværende tilstande
 • Oversættelse
 • Erik er syg.
 • Oversættelse
 • Mit navn er Peter.
 • Oversættelse
 • Det er koldt (lige nu).
Aktiviteter, der har været i gang i nogen tid
 • Oversættelse
 • Jeg har arbejdet for dette firma i 3 år.
Generelt accepterede sandheder, naturfænomener, regler
 • Oversættelse
 • Jorden er rund.
Beskriver planlagte eller arrangerede aktiviteter, der vil finde sted i fremtiden

I denne situation er der normalt et adverbium af tid til stede. Der står, at aktiviteten i fremtiden vil foregå f.eks. i morgen (morgen), på mandage (montags).

 • Oversættelse
 • Jeg skal / køre til Berlin i næste uge.
 • Oversættelse
 • Jeg går i fitnesscenter om mandagen.

Undtagelser og særlige tilfælde

Bøjning af verbene haben og sein.
Person haben sein
ich habe bin
du hast bist
er/sie/es hat ist
wir haben sind
ihr habt seid
sie/Sie haben sind
Stærke verber

Der er mange såkaldte stærke verber, der har en uregelmæssig form i anden og tredje person ental (du, er/sie/es). I så fald ændres normalt et eller to bogstaver i udsagnsstammen.

 • Oversættelse
 • at tale
 • Oversættelse
 • at tage
Verber, der slutter med -x, -z, -s, -ß, -tz, -ss

Når verbets stamme ender med -x, -z, -s, -ß, -tz, -ss, så i anden person ental (du) i stedet for suffiks -st suffikset -t tilføjes.

 • Oversættelse
 • at bruge
 • Oversættelse
 • at bide
 • Oversættelse
 • at bokse
 • Oversættelse
 • at bremse
 • Oversættelse
 • At skinne
 • Oversættelse
 • at matche / at passe

Dette skal være ret intuitivt, fordi det ellers ville være svært at udtale verb, der slutter med -tst, -ßst, -xst, -sst.

Verbumsstamme, der ender med -d, -t, -tm, -chn, -gn

Når verbstammen slutter med -d, -t, -tm, -chn, -gn , så i anden og tredje person ental og i anden person flertal (du, er / sie / es, ihr), en yderligere - e skal tilføjes:

 • Oversættelse
 • at finde
 • Oversættelse
 • at vente
 • Oversættelse
 • at tegne
 • Oversættelse
 • at møde
 • Oversættelse
 • at trække vejret

Undtagelser

 • Oversættelse
 • at rådgive

Dette bør også være ret intuitivt, fordi det ellers ville være svært at udtale verber uden at tilføje suffikset -e.

Verber, der slutter med -eln / -ern

Når verbets stamme ender med -eln/-ern, så i første og tredje person flertal (wir, sie/Sie) bogstavet e kasseres fra suffikset (så suffikset ikke bliver -elen/-eren) og i første person ental (ich) bogstavet e i verbets stamme kan udelades:

 • Oversættelse
 • at stryge
 • Oversættelse
 • at forlange/kræve