Ordenstal

Ordinalzahlen

Ordinære tal bruges til bestilling, datoer (især månedens dage) og i optællinger. De bøjes på samme måde som adjektiver, det vil sige for kasus, køn og antal.

Konstruktion af ordinære tal

Ordinære tal oprettes ved at tilføje suffikset -te (for tal mindre end 20) eller -ste (for tal fra 20 og opefter) til kardinaltallet. Nogle tal har en uregelmæssig form såsom eins 👉 erste (einste). For tal fra 10 og opefter bøjes kun den sidste del af tallet, f.eks. 13, drei + zehn 👉 dreizehnte (drittzehnte / drittzehn).

Ordinære tal skrives med små bogstaver
 • Oversættelse
 • første klasse
 • Oversættelse
 • 5. maj
Tal som substantiv

Når et ordinalt tal bruges som et substantiv, skriver vi det med et stort bogstav.

 • Oversættelse
 • Han var den første til at fuldføre opgaven.
Tabellen viser nogle eksempler på ordinære tal
# Tal
1 erste
2 zweite
3 dritte
4 vierte
5 fünfte
6 sechste
7 siebte
8 achte
9 neunte
10 zehnte
11 elfte
12 zwölfte
13 dreizehnte
14 vierzehnte
15 fünfzehnte
16 sechzehnte
17 siebzehnte
18 achtzehnte
19 neunzehnte
20 zwanzigste
21 einundzwanzigste
22 zweiundzwanzigste
30 dreißigste
40 vierzigste
50 fünfzigste
60 sechzigste
70 siebzigste
80 achtzigste
90 neunzigste
100 (ein)hundertste
101 (ein)hundert(und)erste
201 zweihundert(und)erste
500 fünfhunderste
1000 (ein)tausendste
1001 (ein)tausend(und)erste
2000 zweitausendste
1 000 000 millionste
2 000 000 zweimillionste
1 000 000 000 milliardste
1 000 000 000 000 billionste

Anvendelser

Udtrykker rækkefølgen af varer
 • Oversættelse
 • I dag er min første arbejdsdag.
 • Oversættelse
 • Den næstsidste episode var den bedste.
Udtrykker datoer
 • Oversættelse
 • Den 25. december er en helligdag.
Optællinger
 • Oversættelse
 • Man er sund for det første ved at spise godt, for det andet ved at træne regelmæssigt og for det tredje ved at have et godt socialt miljø.