Kardinaltal

Grundzahlen

Bruges til optælling, angivelse af omkostninger, timer, år og i ligninger. Kardinalnumre besvarer følgende spørgsmål: wie viel? (hvor meget?) og wie viele? (hvor mange?).

Konstruktion af hovedtal

Kardinalnumre skrives med små bogstaver
 • Oversættelse
 • to
 • Oversættelse
 • fem
Tal i substantivform, millioner og milliarder

Millioner, milliarder og tal i substantiver er med store bogstaver. Derudover er de altid feminine.

 • Oversættelse
 • nummer to
 • Oversættelse
 • en femmer
 • Oversættelse
 • million
Tallene fra 1 til 12

Tallene fra 1 til 12 er uregelmæssige og skal læres udenad: eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht, neun, zehn, elf, zwölf.

Tallene fra 13 til 19

Tallene 13 til 19 dannes ved at kombinere tallet fra 3 til 9 med tallet 10 (zehn). Undtagelsen er tallet 7 (i så fald dropper vi -en -slutningen fra sieben).

Multipler på ti fra 20 op til 90.

Tallene 20, 30 (undtagelse: dreißig dreizig), 40, 50, 60, 70 (undtagelse: siebzig siebenzig), 80, 90 er dannet ved at kombinere antallet af tiere med endelsen -zig.

Nummer 21-29, 31-39, 41-49,..., 91-99

Vi opretter tallene 21-29, 31-39, 41-49,..., 91-99 startende fra antallet af dem, som vi derefter kombinerer ved hjælp af ordet und med antallet af tiere, fx einundzwanzig.

Hundreder og tusinder
Kombinerer hundreder og enheder

I tilfælde af hundreder og enheder kombinerer vi måske hundrede med antal tiere ved hjælp af ordet und.

 • Oversættelse
 • 257
 • Oversættelse
 • 205
Hundredtusinder kombineres uden at bruge ordet und
 • Oversættelse
 • 2300
Tal, der starter med ein

I hundreder og tusinder kan ordet ein udelades, hvis det er i begyndelsen af tallet.

 • Oversættelse
 • 100
 • Oversættelse
 • 1111
Hundreder, tusinder, millioner,... slutter med 1

Når vi skriver med ord, et tal, der består af hundreder, tusinder, millioner og har 1 som antallet af enheder, f.eks. 101, 501, 2001, 1 000 001, sætter vi en eins i slutningen.

 • Oversættelse
 • 101
 • Oversættelse
 • 2001
Bøjning af tallet ein

Når tallet ein går foran et substantiv, bøjes det som en ubestemt artikel.

Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ
Maskulinum ein Mann eines Mannes einem Mann einen Mann
Femininum eine Frau einer Frau einer Frau eine Frau
Neutrum ein Kind eines Kindes einem Kind ein Kind
Tabellen viser nogle eksempler på hovedtal
# Tal
1 eins
2 zwei
3 drei
4 vier
5 fünf
6 sechs
7 sieben
8 acht
9 neun
10 zehn
11 elf
12 zwölf
13 dreizehn
14 vierzehn
15 fünfzehn
16 sechzehn
17 siebzehn
18 achtzehn
19 neunzehn
20 zwanzig
21 einundzwanzig
22 zweiundzwanzig
30 dreißig
40 vierzig
50 fünfzig
60 sechzig
70 siebzig
80 achtzig
90 neunzig
100 (ein)hundert
101 (ein)hundert(und)eins
201 zweihundert(und)eins
500 fünfhundert
1000 (ein)tausend
1001 (ein)tausend(und)eins
2000 zweitausend
1 000 000 eine Million
1 500 000 eine Million fünfhunderttausend
1 000 000 000 eine Milliarde
1 000 000 000 000 eine Billion

Kardinalnumre og deres anvendelser

Beskriver mængde
 • Oversættelse
 • Jeg har tre biler.
Beskrivelse af omkostninger
 • Oversættelse
 • Det koster tyve euro.
Udtrykker timer
 • Oversættelse
 • Jeg skal / køre til Berlin klokken fem.
 • Oversættelse
 • elleve tredive
Udtrykker år

Årene frem til 1999 er udtrykt i hundreder, og årene fra 2000 udtrykkes som hovedtal.

Beskriver ligninger
 • Oversættelse
 • Omsætningen steg med femten procent.
 • Oversættelse
 • Ti divideret med fem er lig med to.
 • Oversættelse
 • To gange to er lig med fire.