Liczebniki główne

Grundzahlen

Używamy do określania liczności, kosztu, godziny, lat oraz w równaniach. Liczebniki główne odpowiadają na pytania: wie viel? (jak dużo?) i wie viele? (ile?).

Budowa liczebników głównych

Liczebniki główne piszemy małą literą
 • Tłumaczenie
 • dwa
 • Tłumaczenie
 • pięć
Liczebniki w formie rzeczownika, miliony i miliardy

Wielką literą piszemy liczebniki w formie rzeczownika oraz miliony i miliardy. Poza tym są one zawsze rodzaju żeńskiego.

 • Tłumaczenie
 • dwójka
 • Tłumaczenie
 • piątka
 • Tłumaczenie
 • million
Liczebniki od 1 do 12

Liczebniki od 1 do 12 są nieregularne i trzeba je po prostu zapamiętać: eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht, neun, zehn, elf, zwölf.

Liczebniki od 13 do 19

Liczebniki od 13 do 19 powstają przez połączenie liczby od 3 do 9 z liczbą 10 (zehn). Wyjątkiem jest liczba 7 (wówczas odrzucamy końcówkę -en z sieben).

Wielokrotności dziesiątki od 20 do 90

Liczebniki 20, 30 (wyjątek: dreißig dreizig), 40, 50, 60, 70 (wyjątek: siebzig siebenzig), 80, 90 tworzymy przez połączenie liczby dziesiątek z końcówką -zig.

Liczebniki 21-29, 31-39, 41-49, ... , 91-99

Liczebniki 21-29, 31-39, 41-49, ... , 91-99 tworzymy zaczynając od liczby jedności, którą łączymy za pomocą wyrazu und z liczbą dziesiątek np. einundzwanzig.

Setki i tysiące
Łączenie setek i jedności

W przypadku setek i jedności możemy, ale nie musimy łączyć liczbę setek z liczbą dziesiątek przy pomocy słowa und.

 • Tłumaczenie
 • 257
 • Tłumaczenie
 • 205
Setki i tysiące łączymy bez pomocy słowa und
 • Tłumaczenie
 • 2300
Słowo ein na początku liczebnika

W przypadku setek i tysięcy można pominąć słowo ein, jeśli występuje ono na początku liczebnika.

 • Tłumaczenie
 • 100
 • Tłumaczenie
 • 1111
Setki, tysiące, miliony, ... kończące się na 1

W przypadku, gdy liczba setek, tysięcy, milionów występuje bez rzeczownika i kończy się na 1 np. 101, 501, 2001, 1 000 001 na końcu stoi eins.

 • Tłumaczenie
 • 101
 • Tłumaczenie
 • 2001
Odmiana liczebnika ein

W przypadku, gdy liczebnik ein występuje przed rzeczownikiem to odmienia się on jak rodzajnik nieokreślony.

Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ
Maskulinum ein Mann eines Mannes einem Mann einen Mann
Femininum eine Frau einer Frau einer Frau eine Frau
Neutrum ein Kind eines Kindes einem Kind ein Kind
Tabela z przykładowymi liczebnikami głównymi
# Liczebnik
1 eins
2 zwei
3 drei
4 vier
5 fünf
6 sechs
7 sieben
8 acht
9 neun
10 zehn
11 elf
12 zwölf
13 dreizehn
14 vierzehn
15 fünfzehn
16 sechzehn
17 siebzehn
18 achtzehn
19 neunzehn
20 zwanzig
21 einundzwanzig
22 zweiundzwanzig
30 dreißig
40 vierzig
50 fünfzig
60 sechzig
70 siebzig
80 achtzig
90 neunzig
100 (ein)hundert
101 (ein)hundert(und)eins
201 zweihundert(und)eins
500 fünfhundert
1000 (ein)tausend
1001 (ein)tausend(und)eins
2000 zweitausend
1 000 000 eine Million
1 500 000 eine Million fünfhunderttausend
1 000 000 000 eine Milliarde
1 000 000 000 000 eine Billion

Zastosowania liczebników głównych

Określanie liczności
 • Tłumaczenie
 • Mam trzy samochody.
Określanie kosztu
 • Tłumaczenie
 • To kosztuje dwadzieścia Euro.
Określanie godziny
 • Tłumaczenie
 • O piątej jadę do Berlina.
 • Tłumaczenie
 • jedenasta trzydzieści
Określanie roku

Lata do 1999 są wyrażane w setkach, a lata od 2000 są wyrażane jak normalne liczebniki główne.

Określanie równania
 • Tłumaczenie
 • Obrót wzrósł o piętnaście procent.
 • Tłumaczenie
 • Dziesięć podzielić przez pięć równa się dwa.
 • Tłumaczenie
 • Dwa razy dwa równa się cztery.