Pytania

Fragen

Pytania w języku niemieckim tworzymy na dwa sposoby: przy pomocy zaimka pytającego lub bez zaimka pytającego. Na pytania bez zaimka pytającego odpowiadamy tak lub nie. Na pytania z zaimkiem pytającym odpowiedź jest bardziej rozbudowana.

Przykładowe pytania

 • Tłumaczenie
 • 🤔 Odrobiłeś pracę domową? 👉 Tak.
 • Tłumaczenie
 • Co powiedział Ci Eryk?
 • Wyjaśnienie
 • Was - zaimek pytający

Budowa zdań pytających

Pytania bez zaimka pytającego

Czasownik stoi na początku zdania, a bezpośrednio za nim podmiot (wykonawca czynności). Reszta zdania pozostaje bez zmian.

 • Tłumaczenie
 • Idziesz dzisiaj do szkoły?
Pytania z zaimkiem pytającym
Pytanie o podmiot

Zaimek pytający stoi na początku zdania, a bezpośrednio za nim czasownik. Reszta zdania pozostaje bez zmian.

 • Tłumaczenie
 • Kto dał Ci klucz?
 • Wyjaśnienie
 • Wer - zaimek pytający; geben - gab - gegeben (dawać); podmiot to osoba, która dała klucz
Pytanie o dopełnienie (o osobie) w którym występuje przyimek

Przyimek stoi na początku zdania, a bezpośrednio za nim zaimek pytający, czasownik i podmiot.

 • Tłumaczenie
 • Z kim idziesz biegać?
 • Wyjaśnienie
 • Mit wem - przyimek wraz z zaimkiem pytającym
 • Tłumaczenie
 • O kim myślisz?
 • Wyjaśnienie
 • An wen - przyimek wraz z zaimkiem pytającym
Pytanie o dopełnienie (o rzeczy) w którym występuje przyimek

Na początku zdania stawiamy przedrostek wo + przyimek, a bezpośrednio za nim czasownik i podmiot. Jeśli przyimek zaczyna się na samogłoskę to do przedrostka wo dodajemy jeszcze -r.

 • Tłumaczenie
 • Czym jedziesz do domu?
 • Wyjaśnienie
 • Womit (przedrostek wo + przyimek mit)
 • Czasownik fahren (jechać) w drugiej i trzeciej osobie liczby pojedynczej (du, er/sie/es) dostaję przegłos, dlatego fährst (fahrst).
 • Tłumaczenie
 • Na czym się skupiasz/koncentrujesz?
 • Wyjaśnienie
 • Worauf (przedrostek wo + -r + przyimek auf)
Pozostałe formy pytań z zaimkiem pytającym

Zaimek pytający stoi na początku zdania, a bezpośrednio za nim czasownik i podmiot.

 • Tłumaczenie
 • Co powiedział Ci Eryk?
 • Wyjaśnienie
 • Was - zaimek pytający

Powiązane zasoby

Listę wszystkich zaimków pytających i więcej informacji o nich znajdziesz w dziale o zaimkach pytających.