Bezokolicznik

Infinitiv

Bezokolicznik to podstawowa, nieodmieniona forma czasownika. Zazwyczaj w zdaniu występuje z innym czasownikiem z którym jest powiązany i w zależności od którego przed bezokolicznikiem musimy dodać zu lub nie.

Przykładowe zdania z bezokolicznikiem

 • Tłumaczenie
 • Idę pływać.
 • Tłumaczenie
 • Mam zamiar zmienić pracę.
 • Tłumaczenie
 • Muszę dobrze przygotować się do meczu piłki nożnej w następnym tygodniu.
 • Wyjaśnienie
 • sich für [etwas +Akkusativ] vor|bereiten - przygotować (lub przygotowywać) się do czegoś

Budowa zdań z bezokolicznikiem

Bezokolicznik bez zu

W następujących sytuacjach nie poprzedzamy bezokolicznika słówkiem zu.

Czasowniki modalne

Czasowniki modalne to: dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen.

 • Tłumaczenie
 • Tu nie można palić.
 • Tłumaczenie
 • Nie mogę Ci tego powiedzieć.
 • Tłumaczenie
 • Lubię pomagać innym.
 • Tłumaczenie
 • Musisz się dzisiaj uczyć.
 • Tłumaczenie
 • Chcę pójść do parku.
 • Tłumaczenie
 • On powinien ją przeprosić.
Czasowniki wyrażające zmysły

Czasowniki wyrażające zmysły to między innymi: hören, sehen, fühlen, spüren.

 • Tłumaczenie
 • Słyszę jak ktoś gra na fortepianie.
 • Tłumaczenie
 • Widzę biegnącego mężczyznę. (lub Widzę jak [jakiś] mężczyzna biegnie.)
 • Tłumaczenie
 • Ona czuje powiew zimnego wiatru.
 • Tłumaczenie
 • Wyczuwam jak opuchlizna (lub obrzęk) na mojej nodze rośnie.
Czasowniki lassen, bleiben
 • Tłumaczenie
 • Nie pozwolę się zmuszać.
 • Tłumaczenie
 • Zostajemy jeszcze trochę na słońcu. (dosłownie Zostajemy jeszcze trochę leżeć na słońcu.)
Czasowniki wyrażające ruch ze zmianą położenia
 • Tłumaczenie
 • Przychodzę Ci pomóc.
 • Tłumaczenie
 • On idzie do domu uczyć się.
 • Tłumaczenie
 • Piotr jedzie do supermarketu robić zakupy.
 • Tłumaczenie
 • Julia leci do Londynu przeprowadzić z kandydatem rozmowę o pracę.
 • Wyjaśnienie
 • Niemniej jednak to zdanie brzmiałoby lepiej: Julia fliegt nach London, um einen Kandidaten zu interviewen. (Julia leci do Londynu, żeby przeprowadzić z kandydatem rozmowę o pracę).
Czasownik posiłkowy werden

Bezokolicznika nie poprzedzamy słówkiem zu, gdy jako czasownik posiłkowy występuje werden (Futur I, Futur II) lub würden (Konjunktiv II).

 • Tłumaczenie
 • Na Twoim miejscu porozmawiałbym z Twoją dziewczyną jak najszybciej.
 • Tłumaczenie
 • Twój czas jeszcze nadejdzie.
Bezokolicznik z zu

W następujących sytuacjach poprzedzamy bezokolicznik słówkiem zu.

Czasowniki wyrażające plan lub zamiar

Do tych czasowników należą między innymi: vor|haben, planen, versuchen.

 • Tłumaczenie
 • Mam zamiar odbyć podróż do Azji.
 • Tłumaczenie
 • Spróbujemy zrobić pozytywne wrażenie.
Zwroty z konstrukcją: haben + Nomen (mieć + rzeczownik)
 • Tłumaczenie
 • Boję się biegać nocą.
 • Tłumaczenie
 • Mamy okazję poznać (tego) pisarza osobiście.
 • Tłumaczenie
 • Nie mam ochoty znowu jeść makaronu.
 • Tłumaczenie
 • Nie mam dzisiaj czasu, żeby pomóc Ci przy pracy domowej.
 • Tłumaczenie
 • Macie szansę ustanowić nowy rekord.
Czasowniki wyrażające rozpoczęcie/zakończenie czynności

Do tych czasowników należą między innymi: an|fangen, beginnen, auf|hören

 • Tłumaczenie
 • Zaczynam uczyć się niemieckiego.
 • Tłumaczenie
 • Przestaję narzekać.
Bezosobowe zwroty z konstrukcją: es ist + ... (jest ...)

Zwroty te zazwyczaj służa do wyrażania jakiejś ogólnej prawdy w formie bezosobowej np. zalecane jest ... / istotne jest ..., żeby coś zrobić.

 • Tłumaczenie
 • W przypadku przeziębienia zalecane jest dużo pić.
 • Tłumaczenie
 • Ważne jest, żeby dostarczy towar na czas.
 • Tłumaczenie
 • Obowiązkiem jest płacić podatki.
Czasowniki wyrażające opinie, myśli, uczucia, pozwolenie, decyzje, rozważania
 • Tłumaczenie
 • Zapomniałem zamknąć okno w sypialni.
 • Tłumaczenie
 • Mama zabroniła mi rozmawiać z obcymi.
 • Tłumaczenie
 • Rozważam to, żeby zaadoptować psa.
 • Tłumaczenie
 • Ona zdecydowała się przeprowadzić do Portugalii.
 • Wyjaśnienie
 • um|ziehen (przeprowadzać się), czasownik rozdzielnie złożony, dlatego zu musimy wstawić pomiędzy przedrostek, a temat czasownika.