Daty

Daten

Formaty zapisywania daty

Kolejność

Niezależnie od formatu daty piszemy zawsze w kolejności: dzień, miesiąc, rok.

 • Tłumaczenie
 • siódmy maja 2020
Zapis dnia

Dzień piszemy cyfrą po której stawiamy kropkę.

 • Tłumaczenie
 • piąty maja
 • Tłumaczenie
 • czwartek piątego maja
 • Wyjaśnienie
 • Opcjonalnie można dodać nazwę dnia tygodnia na początku.
Zapis miesiąca

Miesiąc podajemy zazwyczaj jako nazwę miesiąca lub jako cyfrę po której stawiamy kropkę

 • Tłumaczenie
 • trzeci maja 2019
 • Wyjaśnienie
 • Gdy podajemy pełną nazwę miesiąca, nieprawidłowe jest poprzedzenie dnia tygodnia zerem (np. 05. Mai 2019 jest niepoprawne!)
 • Tłumaczenie
 • trzeci maja 2019
 • Tłumaczenie
 • trzeci maja 2019
Zapis roku

Lata wyrażamy zawsze liczbą.

 • Tłumaczenie
 • 2020 (dwa tysiące dwudziesty)

Zastosowania

Dni miesiąca
Dzień miesiąca z rodzajnikiem określonym

Jest to najczęściej spotykany wariant. Dzień miesiąca jest zawsze rodzaju męskiego. Rodzajnik der odmienia się następnie przez przypadki, a liczebnik określający dzień odmienia się jak przymiotnik.

 • Tłumaczenie
 • Jutro jest pierwszy lutego.
 • Wyjaśnienie
 • der + erst + Nominativ (-e) 👉 der erste
 • Tłumaczenie
 • Od 14 czerwca jestem na urlopie.
 • Wyjaśnienie
 • ab + der + vierzehnt + Dativ (-en) 👉 ab dem vierzehnten
 • Tłumaczenie
 • 8 grudnia odchodzę z pracy.
 • Wyjaśnienie
 • an + der + acht + Dativ (-en) 👉 am achten
 • Tłumaczenie
 • Od trzeciego do dziesiątego sierpnia jestem we Włoszech.
 • Wyjaśnienie
 • von + dritt + Dativ (-en) + bis zu + zehnt + Dativ (-en) 👉 vom dritten bis zum zehnten
 • Zamiast bis zum można użyć bis (Akkusativ). Pomija się wówczas rodzajnik: bis + zehnt + Akkusativ (-en) 👉 bis zehnten (bis den zehnten)
 • Tłumaczenie
 • Czekam na pierwszego grudnia.
 • Wyjaśnienie
 • auf + der + erst + Akkusativ (-en) 👉 auf den ersten
 • Tłumaczenie
 • Wykorzystuję cześć pierwszego grudnia na prace charytatywne.
 • Wyjaśnienie
 • der erst + Genitiv (-en) + Rzeczownik + (-s) 👉 des ersten Dezembers
Dzień miesiąca z rodzajnikiem nieokreślonym

Bardzo rzadko spotykane, ale możliwe jest też wystąpienie liczebnika określającego dzień miesiąca z rodzajnikiem nieokreślonym ein. Odmienia się on następnie przez przypadki, a liczebnik odmienia się jak przymiotnik z rodzajnikem nieokreślonym.

 • Tłumaczenie
 • To będzie któregoś czwartego stycznia. (Niekoniecznie czwartego stycznia w tym roku, ale któregoś czwartego stycznia np. może za dwa lata albo za trzy.)
 • Wyjaśnienie
 • ein + viert + Nominativ 👉 ein vierter (Dzień miesiąca ma zawsze rodzajnik der, dlatego + -er na końcu.)
Dzień miesiąca bez rodzajnika

Czasem można spotkać liczebnik określający dzień miesiąca bez rodzajnika. Liczebnik odmienia się wówczas jak przymiotnik z rodzajnikem nieokreślonym.

 • Tłumaczenie
 • 11 kwietnia: urodziny Mamy.
 • Wyjaśnienie
 • elft + Nominativ 👉 elfter (dzień miesiąca ma zawsze rodzajnik der, dlatego + -er na końcu.)
Lista dni miesiąca

Tabela przedstawia dni miesiąca w formie wyjściowej, do której w zależności od przypadku i rodzajnika trzeba dodać odpowiednią końcówkę. Przykładowo dla rodzajnika określonego będzie to: Nominativ 👉 der erste, Genitiv 👉 des ersten, Dativ 👉 dem ersten, Akkusativ 👉 den ersten

# Dzień
1 erst
2 zweit
3 dritt
4 viert
5 fünft
6 sechst
7 siebent/siebt
8 acht
9 neunt
10 zehnt
11 elft
12 zwölft
13 dreizehnt
14 vierzehnt
15 fünfzehnt
16 sechzehnt
17 siebzehnt
18 achtzehnt
19 neunzehnt
20 zwanzigst
21 einundzwanzigst
22 zweiundzwanzigst
23 dreiundzwanzigst
24 vierundzwanzigst
25 fünfundzwanzigst
26 sechsundzwanzigst
27 siebenundzwanzigst
28 achtundzwanzigst
29 neunundzwanzigst
30 dreißigst
31 einunddreißigst
Miesiące

Miesiące są zawsze rodzaju męskiego. Najczęściej występują w przypadku Dativ przy użyciu przyimków: ab, bis, in, seit.

 • Tłumaczenie
 • w kwietniu
 • Tłumaczenie
 • od kwietnia
 • Wyjaśnienie
 • ab ma znaczenie od jakiegoś momentu w przyszłości np. obecnie jest styczeń, a coś ma się zacząć od kwietnia
 • Tłumaczenie
 • od kwietnia
 • Wyjaśnienie
 • seit ma znaczenie od jakiegoś momentu w przeszłości np. obecnie jest wrzesień, a coś trwa od kwietnia
 • Tłumaczenie
 • do kwietnia
 • Tłumaczenie
 • od marca do kwietnia
 • Tłumaczenie
 • od początku/połowy/końca kwietnia
Lista miesięcy
# Miesiąc
1 Januar
2 Februar
3 März
4 April
5 Mai
6 Juni
7 Juli
8 August
9 September
10 Oktober
11 November
12 Dezember
Określanie roku

Lata do 1999 są wyrażane w setkach, a lata od 2000 są wyrażane jak normalne liczebniki główne.

W roku 2001

Aby określić w którym roku coś miało miejsce możliwe są dwa warianty: rok poprzedzamy zwrotem im Jahr(e) (np. im Jahre 2001) lub po prostu podajemy rok (np. 2001).

 • Tłumaczenie
 • Unia Europejska została założona w roku 1993
W latach 80

Aby określić w przybliżeniu okres dziesięciu lat np. w latach 20-tych, 30-tych, do liczebnika głównego dodajemy końcówkę -er, która się nie odmienia.

 • Tłumaczenie
 • W latach 80-tych trendy modowe były inne.
 • Wyjaśnienie
 • Dativ; Rzeczownik w liczbie mnogiej otrzymuję końcówkę -n: die Jahre (lata) 👉 in den Jahren
 • Tłumaczenie
 • Dziadek opowiedział mi o latach 60-tych.

Porady i wskazówki

Różne warianty zapisu daty

Poniższe przykłady przedstawiają możliwe warianty zapisu daty poniedziałek, 25 stycznia 2019.

Określanie przedziału czasowego od ... do
 • Tłumaczenie
 • Jestem na urlopie od 25-tego do 30-tego stycznia 2019.
 • Tłumaczenie
 • Jestem na urlopie od piątku 25-tego do środy 30-tego stycznia 2019.
 • Wyjaśnienie
 • Gdy podajemy dzień tygodnia, zamiast vom wykorzystuje się raczej von (mimo tego, że dni tygodnia są rodzaju męskiego).
 • Tłumaczenie
 • Jestem na urlopie od 25-tego do 30-tego stycznia 2019.