Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie

Transitive und intransitive Verben

Czasowniki przechodnie to takie, które w zdaniu mogą odnosić się do dopełnienia w bierniku (Akkusativobjekt). Odpowiadają one wówczas na pytanie Wen/Was? (kogo/co?) oraz mogą być wykorzystane do zbudowania zdania ze stroną bierną. Z kolei czasowniki nieprzechodnie to takie, które nie odnoszą się do dopełnienia w przypadku Akkusativ i nie mogą tworzyć strony biernej.

Zastosowania

Czasowniki przechodnie
 • Tłumaczenie
 • Jem zupę. (Strona bierna: Zupa jest przeze mnie jedzona.)
 • Wyjaśnienie
 • Jem kogo/co? 👉 zupę; czasownik essen odnosi się do dopełnienia w przypadku Akkusativ, możliwe zdanie ze stroną bierną
 • Czasowniki przechodnie nie muszą zawsze występować z dopełnieniem np. Ich esse viel. (Passiv: Von mir wird viel gegessen.)
 • Tłumaczenie
 • Tobias posprzątał mieszkanie. (Strona bierna: Mieszkanie zostało posprzątane przez Tobiasa.)
Czasowniki nieprzechodnie
 • Tłumaczenie
 • Jestem chory. (Strona bierna: niemożliwa)
 • Tłumaczenie
 • Jadę do Berlina. (Strona bierna: niemożliwa)

Wyjątki i przypadki specjalne

Czasowniki, które mogą być zarówno przechodnie jak i nieprzechodnie

Niektóre czasowniki w zależności od znaczenia mogą być przechodnie lub nieprzechodnie. Najczęściej, gdy dany czasownik występuje z dopełnieniem, wówczas jest on przechodni. Jeśli nie występuje dopełnienie to wówczas czasownik jest nieprzechodni.

 • Tłumaczenie
 • Mój tata jedzie do Berlina.
 • Wyjaśnienie
 • fahren w sensie jechać/prowadzić; czasownik nieprzechodni (podmiot 👉 mein Vater, brak dopełnienia); nie można utworzyć strony biernej
 • Tłumaczenie
 • Mój tata wiezie mnie do Berlina.
 • Wyjaśnienie
 • fahren w sensie przewozić kogoś; czasownik przechodni (podmiot 👉 mein Vater, dopełnienie 👉 mich); można utworzyć stronę bierną (Ich werde von meinem Vater nach Berlin gefahren.)
 • Tłumaczenie
 • Powiesiłem obraz na ścianie.
 • Wyjaśnienie
 • hängen (hängte gehängt) w sensie wieszać; czasownik przechodni (podmiot 👉 ich, dopełnienie 👉 ein Bild) i regularna odmiana; można utworzyć stronę bierną (Ein Bild ist von mir an die Wand gehängt.)
 • Tłumaczenie
 • Obraz wisiał na ścianie.
 • Wyjaśnienie
 • hängen (hing gehangen) w sensie wisieć; czasownik nieprzechodni (podmiot 👉 ein Bild, brak dopełnienia) i nieregularna odmiana; nie można utworzyć strony biernej