Biernik

Akkusativ

Jeden z 4 przypadków w języku niemieckim. Odpowiada na pytania: Wen/Was? (kogo/co?). W zdaniach z dwoma dopełnieniami zazwyczaj opisuje przedmiot wykonywanej czynności. Przypadek Akkusativ wykorzystujemy również po określonych przyimkach (w szczególności, gdy czynność opisuje ruchu ze zmianą położenia lub zmianę stanu).

Przykłady

 • Tłumaczenie
 • Jem jabłko.
 • Wyjaśnienie
 • Was esse ich? (Co jem?)
 • Tłumaczenie
 • Daję mojemu psu zabawkę.
 • Wyjaśnienie
 • Was gebe ich meinem Hund? (Co daję mojemu psu?)
 • Tłumaczenie
 • Dzwonię do taty.
 • Wyjaśnienie
 • Wen rufe ich an? (Do kogo dzwonię?)
 • jdn +Akkusativ an|rufen - dzwonić do kogoś (czasownik rozdzielnie złożony)

Budowa

Do rzeczownika w przypadku Akkusativ prawie zawsze nic więcej nie dodajemy. (forma rzeczownika w przypadkach Akkusativ i Nominativ najczęściej jest taka sama)

Odmiana rzeczownika w bierniku
rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki liczba mnoga
rodzajnik określony den Mann die Frau das Kind die Leute
rodzajnik nieokreślony einen Mann eine Frau ein Kind Leute

Zastosowanie

Biernik po określonych przyimkach

Rzeczownik zawsze występuje w bierniku po następujących przyimkach: bis, durch, für, gegen, ohne, um.

 • Tłumaczenie
 • Idę przez las.
 • Tłumaczenie
 • Muszę kupić prezent dla mojej dziewczyny.
Biernik po określonych czasownikach

Rzeczownik występuje w bierniku między innymi po następujących czasownikach: haben, sehen, hören, an|rufen, brauchen, essen, lesen. (Jest ich dużo więcej)

 • Tłumaczenie
 • On szuka mieszkania w Berlinie.
 • Tłumaczenie
 • Mam dobry pomysł.
 • Tłumaczenie
 • Czytam gazetę.
 • Tłumaczenie
 • Ona zadzwoniła do osoby wynajmującej mieszkanie.

Wyjątki i przypadki specjalne

Rzeczowniki należące do grupy N-Deklination

Rzeczowniki z grupy N-Deklination to takie rzeczowniki (prawie zawsze rodzaju męskiego), które w przypadkach Genitiv, Akkusativ i Dativ otrzymują końcówkę -n lub -en. (Szczegóły w rozdziale o N-Deklination)

 • Tłumaczenie
 • Lekarza bada (tego) pacjenta.
 • Tłumaczenie
 • Widz widzi jak bohater umiera.
 • Tłumaczenie
 • Proszę powiedzieć/podać swoje nazwisko.