Przeczenie

Verneinung

W języku niemieckim wyróżniamy wiele rodzajów przeczeń, które stosujemy w zależności od tego jakie znaczenie chcemy nadać zdaniu i od tego jaką część mowy chcemy zaprzeczyć.

Rodzaje przeczeń i ich zastosowania

Nein
Zaprzeczenie całego zdania
 • Tłumaczenie
 • 🤔 Chcesz coś zjeść? 👉 Nie.
Zaprzeczenie całego zdania razem ze słówkiem nicht

Zaprzecza całe zdanie występując razem ze słówkiem nicht, gdy odpowiadamy pełnym zdaniem. Wyraz nicht znajduje się wówczas na końcu zdania.

 • Tłumaczenie
 • 🤔 Idziesz do kina? 👉 Nie, nie idę do kina.
Nicht
Przeczenie czasownika

Słówko nicht znajduje się na końcu zdania.

 • Tłumaczenie
 • Nie palę (papierosów).
 • Tłumaczenie
 • Bez Ciebie nie idę dzisiaj do kina.
Przeczenie czasownika rozdzielnie złożonego

Słówko nicht znajduje się przed przedrostkiem czasownika.

 • Tłumaczenie
 • Nie dzwonię do Anny.
Przeczenie w zdaniu z dwoma lub więcej czasownikami.

Słówko nicht znajduje się przed czasownikami stojącymi na końcu zdania.

 • Tłumaczenie
 • Nie mogę Ci pomóc.
 • Tłumaczenie
 • Nie słyszę jak mówisz.
Zaprzeczenie przymiotnika lub przysłówka.

Słówko nicht znajduje się bezpośrednio przed przymiotnikiem/przysłówkiem.

 • Tłumaczenie
 • To jest niezdrowe.
 • Tłumaczenie
 • Ona nie jeździ często do Niemiec.
Przeczenie wyrażenia przyimkowego.

Słówko nicht znajduje się bezpośrednio przed wyrażeniem przyimkowym.

 • Tłumaczenie
 • (To) Ciasto nie jest dla Ciebie.
Kein
Zaprzeczenia rzeczowników z rodzajnikiem nieokreślonym i bez rodzajnika
 • Tłumaczenie
 • 🤔 Masz (jakiegoś) psa? 👉 Nie, nie mam (żadnego) psa.
 • Tłumaczenie
 • To nie jest dobry pomysł.
 • Tłumaczenie
 • Nie jestem lekarzem.
Wyrażenia z konstrukcją kein ... mehr (już żaden/już żadnych/już nie/już nie więcej)
 • Tłumaczenie
 • Nie mam już siły.
 • Tłumaczenie
 • Nauczyciel nie ma już więcej uwag.
 • Tłumaczenie
 • Nie mam już więcej/żadnego piwa.
 • Tłumaczenie
 • Nie ma już żadnych/więcej baterii.
Odmiana kein

Kein odmienia się w liczbie pojedynczej jak rodzajnik nieokreślony, a w liczbie mnogiej jak rodzajnik określony.

Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ kein (ein) keine (eine) kein (ein) keine (die)
Genitiv keines (eines) keiner (einer) keines (eines) keiner (der)
Dativ keinem (einem) keiner (einer) keinem (einem) keinen (den)
Akkusativ keinen (einen) keine (eine) kein (ein) keine (die)
Kein z przymiotnikiem

Jeśli po kein występuje przymiotnik to odmienia się on dokładnie tak samo jak po rodzajniku nieokreślonym w liczbie pojedynczej (ein) i jak po rodzajniku określonym w liczbie mnogiej (die).

Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ kein guter Freund keine gute Idee kein gutes Buch keine guten Freunde
Genitiv keines guten Freunds keiner guten Idee keines guten Buches/Buchs keiner guten Freunde
Dativ keinem guten Freund keiner guten Idee keinem guten Buch keinen guten Freunden
Akkusativ keinen guten Freund keine gute Idee kein gutes Buch keine guten Freunde
Kein pełniące rolę zaimka (mającego znaczenie żaden/żadna/żadne)
 • Tłumaczenie
 • Spośród tych mężczyzn żaden mi się nie podoba.

Wyjątki i przypadki specjalne

Inne formy przeczenia
Nichts (nic)
 • Tłumaczenie
 • Nie mam nic w lodówce.
Niemand (nikt)
 • Tłumaczenie
 • Nikogo nie widziałem.
Nie (nigdy)
 • Tłumaczenie
 • Nigdy nie piję alkoholu.
Nirgends/Nirgendwo (nigdzie)
 • Tłumaczenie
 • Nigdzie nie mogę kupić chleba.
 • Tłumaczenie
 • Nie mogę nigdzie znaleźć mojego klucza.
Keinesfalls (w żadnym wypadku)
 • Tłumaczenie
 • W żadnym wypadku nie możesz przegrać (lub nie wolno Ci przegrać).
Keineswegs (wcale nie)
 • Tłumaczenie
 • To wcale nie jest dobre rozwiązanie.
Nicht mehr (już nie)
 • Tłumaczenie
 • Nie jeżdżę już na nartach.
 • Wyjaśnienie
 • W przypadku, gdy przeczenie dotyczy rzeczownika zamiast nicht mehr używa się kein(e) mehr.
 • Tłumaczenie
 • Nie mam już więcej (lub żadnych) papierosów.
Noch nicht (jeszcze nie)
 • Tłumaczenie
 • Nie jestem jeszcze pewien.
Doch (negacja negacji)

Słówko doch neguje negacje, czyli jak ktoś powiedział, że nie (nicht) to wówczas doch oznacza, że tak. Jeśli ktoś powiedział żaden (kein) np. nie ma już żadnych chipsów (es gibt keine Chips mehr) to wówczas słówko doch oznacza, że są. Tego słówka nie można użyć, żeby zanegować zdanie bez negacji. (Poza tym słówko doch ma też inne znaczenia)

 • Tłumaczenie
 • W lodówce nie ma już więcej masła. 👉 Wcale, że nie. Jest jeszcze kawałek na drzwiach.
 • Wyjaśnienie
 • Słówka doch nie tłumaczy się dokładnie jako "wcale, że nie", ale nie ma w języku polskim odpowiednika 1:1.
 • Tłumaczenie
 • Tutaj nie wolno parkować. 👉 Wcale, że nie. (lub Wolno.)