Mianownik

Nominativ

Mianownik określa podstawową formę rzeczownika. Najczęściej występuje jako podmiot oraz po czasowniku sein (być). Odpowiada na pytania: Wer/Was? (kto/co?).

Przykłady

 • Tłumaczenie
 • Jestem piłkarzem.
 • Tłumaczenie
 • To jest czerwony dom.
 • Tłumaczenie
 • Młoda kobieta tańczy salsę.

Budowa

Do rzeczownika w liczbie pojedynczej w przypadku Nominativ nie dodajemy nic. Z kolei w liczbie mnogiej najczęściej dodaje się końcówkę -e lub -en (np. die Frau 👉 die Frauen), a czasami końcówkę -n, -r/-er lub -s (np. das Kind 👉 die Kinder, das Auto 👉 die Autos).

Odmiana rzeczownika w mianowniku
rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki liczba mnoga
rodzajnik określony der Mann die Frau das Kind die Leute
rodzajnik nieokreślony ein Mann eine Frau ein Kind Leute

Zastosowanie

Mianownik w roli podmiotu

Rzeczownik występuje w mianowniku, gdy określa podmiot.

 • Tłumaczenie
 • (To) Dziecko bawi się z psem.
 • Tłumaczenie
 • (Ten) Student od 5 lat uczy się niemieckiego.
Mianownik w roli orzecznika

Rzeczownik występuje w mianowniku po czasownikach: sein, werden i bleiben jako orzecznik (rzeczownik, który opisuje podmiot).

 • Tłumaczenie
 • Christian jest dobrym studentem.
 • Wyjaśnienie
 • Podmiot (wykonawca czynności) to Christian, orzecznik (rzeczownik, który opisuje Christiana) to Student.
 • Tłumaczenie
 • Robert pozostaje kapitanem drużyny piłkarskiej.
 • Wyjaśnienie
 • Podmiot (wykonawca czynności) to Robert, orzecznik (rzeczownik, który opisuje Roberta) to Kapitän.