Czas zaprzeszły

Plusquamperfekt

Czas zaprzeszły Plusquamperfekt wykorzystujemy do opisania czegoś co miało miejsce przed innym wydarzeniem w przeszłości.

Budowa zdania w czasie Plusquamperfekt

hatte/war + Partizip II

Zdanie w czasie Plusquamperfekt budujemy w następujący sposób: haben/sein w czasie Präteritum (hatte/war) + Partizip II (dla czasowników regularnych: ge- + temat czasownika + -t).

 • Tłumaczenie
 • Zrobiliśmy pracę domową zanim poszliśmy do kina.
 • Wyjaśnienie
 • wir + haben + machen 👉 wir hatten + ge- + mach + -t 👉 wir hatten gemacht
 • Tłumaczenie
 • Zanim policja przyjechała, złodziej już uciekł.
Person hatte + lernen (Partizip II) war + reisen (Partizip II)
ich hatte gelernt war gereist
du hattest gelernt warst gereist
er/sie/es hatte gelernt war gereist
wir hatten gelernt waren gereist
ihr hattet gelernt wart gereist
sie/Sie hatten gelernt waren gereist

Zastosowania

Kolejność zdarzeń w przeszłości

Czas Plusquamperfekt stosujemy, gdy chcemy opisać czynność/zdarzenie w przeszłości, które miało miejsce przed innym czynnością/zdarzeniem w przeszłości.

 • Tłumaczenie
 • Zanim przeprowadziłem się do Niemiec, uczyłem się niemieckiego przez 10 lat.
 • Wyjaśnienie
 • Część zdania opisująca wcześniejszą czynność jest zawsze w czasie Plusquamperfekt 👉 hatte gelernt, a czynność późniejsza w czasie Präteritum 👉 zog (ziehen - zog - gezogen).
Spójnik nachdem

Czas Plusquamperfekt najczęściej stosowany jest w zdaniach opisujących przeszłość ze spójnikiem nachdem (po tym jak).

 • Tłumaczenie
 • Po tym jak skończyłem studia, udałem się w podróż dookoła świata.
 • Wyjaśnienie
 • Czynność wcześniejsza (zakończenie studiów) w czasie Plusquamperfekt 👉 hatte abgeschlossen, a czynność późniejsza (udanie się w podróż dookoła świata) w czasie Präteritum 👉 gingen (gehen - ging - gegangen).