Perfekt förflutet

Plusquamperfekt

Perfektum Plusquamperfekt används för att beskriva händelser i det förflutna som ägde rum före något annat i det förflutna.

Bygga meningar i Plusquamperfekt tempus

hatte/krig + Partizip II

En mening i Plusaquamperfekt bildas på följande sätt: haben/sein i formen Präteritum (hatte/war) + Partizip II (för regelbundna verb: ge- + verbstam + -t).

 • Översättning
 • Vi hade gjort läxorna innan vi gick på bio.
 • Förklaring
 • wir + haben + machen 👉 wir hatten + ge- + mach + -t 👉 wir hatten gemacht
 • Översättning
 • När polisen kom hade tjuven redan hunnit springa iväg.
Person hatte + lernen (Partizip II) war + reisen (Partizip II)
ich hatte gelernt war gereist
du hattest gelernt warst gereist
er/sie/es hatte gelernt war gereist
wir hatten gelernt waren gereist
ihr hattet gelernt wart gereist
sie/Sie hatten gelernt waren gereist

Tillämpningar

Ordning på händelser i det förflutna

Tempus Plusquamperfekt används när vi vill beskriva en aktivitet/händelse som ägde rum i det förflutna före en annan aktivitet/händelse i det förflutna.

 • Översättning
 • Innan jag flyttade till Tyskland hade jag lärt mig tyska i 10 år.
 • Förklaring
 • Den del av meningen som beskriver den tidigare aktiviteten/händelsen är alltid i tempus Plusquamperfekt 👉 hatte gelernt och den efterföljande aktiviteten/händelsen i tempus Präteritum 👉 zog (ziehen - zog - gezogen).
Konjunktionen nachdem

Tempus Plusquamperfekt används oftast för att beskriva ordningen på händelser i det förflutna i meningar med konjunktionen nachdem (efter ... sedan ...).

 • Översättning
 • Efter att jag hade avslutat mina studier åkte jag på en jordenruntresa.
 • Förklaring
 • Den tidigare aktiviteten (examen) i tempus Plusquamperfekt 👉 hatte abgeschlossen, och den senare aktiviteten (åkte på en jordenruntresa) i tempus Präteritum 👉 gingen (gehen - ging - gegangen).