Substantiv

Nomen

Substantiv i tyskan skrivs alltid med stor bokstav. De kan ha ett av de tre könen: maskulinum (Maskulinum), femininum (Femininum) eller neutrum (Neutrum). Det finns också substantiv som endast existerar i pluralform, t.ex. die Eltern (föräldrar). Utöver detta böjs substantiv efter kasus, där tyskan har fyra kasus: nominativ (Nominativ), genitiv (Genitiv), dativ (Dativ) och ackusativ (Akkusativ).

Konstruktion och användning av substantiv

Vi skriver alltid substantiv med stora bokstäver
 • Översättning
 • bil
 • Översättning
 • kvinna
 • Översättning
 • väder
 • Översättning
 • böcker
Substantivets genus

Artikeln definierar substantivets genus. Artikeln kan vara bestämd (der Mann 👉 mannen), obestämd (ein Mann 👉 en man) eller så kan det vara nollartikeln (Männer 👉 män).

 • Översättning
 • kvinnan / en kvinna
 • Översättning
 • mannen / en man
 • Översättning
 • barnet / ett barn
 • Översättning
 • flickan / en flicka
 • Förklaring
 • (!) Se upp, det grammatiska könet stämmer inte alltid överens med det semantiska könet.
Substantiv utan singular

Det finns också substantiv i tyskan som bara har pluralform. I det fallet är den bestämda artikeln die, och det finns ingen obestämd artikel.

 • Översättning
 • föräldrarna / föräldrarna
 • Översättning
 • semestern / semestern
Böjning av substantivet för fall

Substantiv böjs efter kasus (oftast böjs bara artikeln men ibland även substantivet).

Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ der Mann/ein Mann die Frau/eine Frau das Kind/ein Kind die Eltern/Eltern
Genitiv des Mannes/eines Mannes der Frau/einer Frau des Kindes/eines Kindes der Eltern/Eltern
Dativ dem Mann/einem Mann der Frau/einer Frau dem Kind/einem Kind den Eltern/Eltern
Akkusativ den Mann/einen Mann die Frau/eine Frau das Kind/ein Kind die Eltern/Eltern
Plural
Plural skapas vanligtvis genom att lägga till ett av följande suffix till substantivet: -n/-en, -e, -s, -r/-er
 • Översättning
 • skolan / skolorna
 • Översättning
 • kvinnan / kvinnorna
 • Översättning
 • bilen / bilarna
 • Översättning
 • skatten / skatterna
 • Översättning
 • barnet / barnen
Ibland läggs inget suffix till
 • Översättning
 • flickan / flickorna
Ofta måste ett (Umlaut) läggas till plurala monosyllabiska substantiv
 • Översättning
 • boken / böckerna
 • Översättning
 • mannen / männen

Undantag

 • Översättning
 • bussen / bussarna
Nominalisering

Nominalisering är skapandet av substantiv från verb. För varje verb kan ett motsvarande substantiv skapas, som har betydelsen "att göra det som verbet anger", t.ex. bauen (att bygga) 👉 das Bauen (att bygga), lesen (att läsa) 👉 das Lesen (att läsa). Då är substantivet helt enkelt en infinitiv som alltid har artikeln das.

 • Översättning
 • Jag behöver tystnad när jag läser.
 • Översättning
 • Att hjälpa andra gör oss lyckligare.
 • Översättning
 • Tack för att du kom. (eller för att du kom med något)

Undantag och specialfall

Substantivets bas ändras

Ibland måste man ta bort något från substantivets stam innan man kan bilda plural. Det händer också att pluralformen helt enkelt är oregelbunden.

 • Översättning
 • ett subjekt 👉 subjekt
 • Förklaring
 • Bokstaven a måste tas bort från Thema innan -en-suffixet läggs till.
 • Översättning
 • museum 👉 museer