Tid

Zeit

Oftast arbetar vi i ett 24-timmars system, ibland också i ett 12-timmars system. När det gäller 12-timmarsalternativet kan tid på dygnet anges för att undvika tvetydighet, om detta inte framgår av sammanhanget i meningen.

Format och tillämpningar

Tid i formellt språk
Tid i vardagligt språk
 • Översättning
 • halv tolv
 • Översättning
 • halv nio p.m. (eller på kvällen)
Frågor om tid
 • Översättning
 • 🤔 Vad är klockan? 👉 Klockan är elva.
 • Översättning
 • 🤔 Vad är klockan? 👉 Klockan är halv nio.
 • Förklaring
 • Möjliga betydelser är 8:30 på morgonen eller 8:30 på kvällen beroende på vilken tid på dygnet meningen sägs. För att göra det exakt kan du lägga till morgens/abends (på morgonen/kvällen).
 • Översättning
 • 🤔 Från vilken tid är snabbköpet öppet? 👉 Stormarknaden är öppen från åtta.
 • Översättning
 • 🤔 Sedan vilken tid har du varit hemma? 👉 Jag har varit hemma sedan kl. 14.00.
 • Översättning
 • 🤔 Fram till vilken tid kan jag beställa en pizza från dig? 👉 Fram till kl. 23.00.
 • Översättning
 • 🤔 Vilken tid går vårt tåg? 👉 Tåget avgår klockan nio.
 • Förklaring
 • Vi besvarar frågan "vid vilken tid" med prepositionen um (vid)
X minuter till/past en viss klockslag, halv
 • Översättning
 • 10 över två
 • Översättning
 • kvart över två
 • Översättning
 • halv två
 • Översättning
 • kvart i tre
 • Översättning
 • tio i tre