Konjunktiv II

Konjunktiv II

Konjunktiv II används främst för att uttrycka önskningar och antaganden. Utöver detta har den även följande användningsområden:

 • Uttrycka orealistiska önskningar (t.ex. något har redan hänt och kan inte ändras, men vi önskar att det var annorlunda)
 • Uttrycka potentiellt uppnåeliga önskningar (t.ex. vi skulle vilja ha ett sommarhus vid havet)
 • Bygga villkorliga meningar (om / om ... då ...)
 • Formulera artiga förfrågningar
 • Bygga meningar med indirekt tal (t.ex. någon sa att [påstås] ...) när formen för det subjunktiva tempus I Konjunktiv I krockar med formen för det indikativa tempus (Indikativ).

Exempel på meningar där Konjunktiv II används

 • Översättning
 • Jag önskar att vädret var bättre. (men för närvarande är det dåligt)
 • Förklaring
 • Uttryck av en önskan med Konjunktiv II
 • Översättning
 • Om vädret var bättre skulle jag gå till parken. (men just nu är vädret dåligt och jag stannar hemma)
 • Förklaring
 • Villkorliga meningar med hjälp av Konjunktiv II
 • Översättning
 • Bankirer: "Vi tjänar mycket pengar." 👉 Bankirerna sa att de (enligt uppgift) tjänar mycket pengar.
 • Förklaring
 • Användning av indirekt tal när konjunktiv II Konjunktiv II är inblandad. Formen på verbet verdienen i Konjunktiv I (sie verdienten) krockar med formen på det förflutna tempuset Präteritum (sie verdienten). För att undvika tvetydighet måste därför formen i Konjunktiv II användas.
 • Översättning
 • Kan du vara snäll och plocka upp pennan (från golvet)?
 • Förklaring
 • Artiga förfrågningar med Konjunktiv II

Konstruktion och användningsområden

Använda Konjunktiv II för att beskriva nuet

Form I 👉 würde + Infinitv

Form II 👉 Präteritum + (Umlaut) + -e + Personalendung

I presens använder vi en av de två formerna: würde + Infinitiv (infinitiv), t.ex. du würdest gehen eller verbstammen i tempus Präteritum + -e + suffixet (Personalendung) för lämplig person. För verbet gehen (ging - gegangen) skulle det t.ex. vara (du + ging + -e + -st 👉 du gingest).

I praktiken används nästan alltid den första formen (würde + Infinitv). Undantagen är haben, sein, werden, modala verb och några andra oregelbundna verb (inklusive brauchen, denken, finden, geben, gehen, kommen, tun, wissen). Orsaken är konflikten mellan den andra formen av Konjunktiv I och formen Präteritum, t.ex. ich machte (jag gjorde) och ich machte (jag skulle göra), därför används formen würde machen då.

 • Översättning
 • Om det inte regnade skulle jag gå till parken.
 • Förklaring
 • Eftersom den andra formen av Kojnunktiv II för verbet regnen 👉 regnete kolliderar med dess form i Präteritum (regnen - regnete - geregnet), rekommenderas att använda formen würde + Infinitiv (würde regnen).
 • Översättning
 • Jag skulle vilja ha en sportbil.
 • Förklaring
 • För verbet haben är den föredragna formen formen utan würde, det vill säga Präteritum + ett suffix för rätt person.
Använda Konjunktiv II för att beskriva det förflutna

hätten/wären + Paritizip II

För att beskriva det förflutna kan endast en form användas: hätten/wären + Paritizip II.

 • Översättning
 • Om jag hade sett väderprognosen skulle jag ha stannat hemma. (men jag gick till parken och blev blöt)
 • Förklaring
 • Den första delen av meningen avser förfluten tid (jag ångrar att jag inte hade sett väderprognosen) och den andra delen avser också förfluten tid (jag ångrar att jag inte hade stannat hemma).
 • Översättning
 • Om jag hade lärt mig tyska flitigt i skolan hade jag kunnat arbeta på ett tyskt företag nu.
 • Förklaring
 • Den första delen av meningen refererar till det förflutna (jag ångrar att jag inte hade lärt mig tyska mer grundligt) och den andra delen refererar till nutid/framtid.

Konjugation av verben machen (att göra) och gehen (att gå) för personer i konjunktiv Konjunktiv II

Person machen gehen
ich hätte gemacht wäre gegangen
du hättest gemacht wärest gegangen
er/sie/es hätte gemacht wäre gegangen
wir hätten gemacht wären gegangen
ihr hättet gemacht wärt (wäret) gegangen
sie/Sie hätten gemacht wären gegangen

Undantag och specialfall

Verb som använder formen Präteritum
Verben haben, sein och werden
Person haben sein werden
ich hätte wäre würde
du hättest wärest würdest
er/sie/es hätte wäre würde
wir hätten wären würden
ihr hättet wärt (wäret) würdet
sie/Sie hätten wären würden
Modala verb

Alla verb utom sollen och wollen får ett (Umlaut).

Person wollen müssen mögen dürfen sollen können
ich wollte müsste möchte dürfte sollte könnte
du wolltest müsstest möchtest dürftest solltest könntest
er/sie/es wollte müsste möchte dürfte sollte könnte
wir wollten müssten möchten dürften sollten könnten
ihr wolltet müsstet möchtet dürftet solltet könntet
sie/Sie wollten müssten möchten dürften sollten könnten
Andra verb som använder formen Präteritum
Person brauchen denken finden geben gehen helfen kommen stehen tun wissen
ich bräuchte dächte fände gäbe ginge hülfe käme stünde/stände täte wüsste
du bräuchtest dächtest fändest gäbest gingest hülfest kämest stündest/ständest tätest wüsstest
er/sie/es bräuchte dächte fände gäbe ginge hülfe käme stünde/stände täte wüsste
wir bräuchten dächten fänden gäben gingen hülfen kämen stünden/ständen täten wüssten
ihr bräuchtet dächtet fändet gäbet ginget hülfet kämet stündet/ständet tätet wüsstet
sie/Sie bräuchten dächten fänden gäben gingen hülfen kämen stünden/ständen täten wüssten