Indefinit pronomen

Indefinitivpronomen

Vi använder det obestämda pronomenet när vi refererar till något på ett allmänt (ospecifikt) sätt, t.ex. alla, var och en, någon, något.

Tillämpningar

ettwas

Betydelse: något.

Böjning: pronomenet etwas böjs inte; endast substantivet böjs (om det finns).

etwas kan beroende på sammanhanget också betyda: en bit / lite / några, t.ex. etwas Geld (lite pengar); etwas Geduld (lite tålamod).

Genom att använda prepositionen irgend- kan vi betona generaliteten/obestämdheten hos pronomenet etwas 👉 irgendetwas (vad som helst).

Pronomenet etwas beskriver en obestämd sak
 • Översättning
 • Har du något att säga?
etwas föregår ett substantiv som härstammar från ett adjektiv

När etwas direkt föregår ett substantiv som härrör från ett adjektiv, är substantivet alltid neutrum och singular.

 • Översättning
 • Jag vill köpa något speciellt till min fru.
 • Förklaring
 • etwas Besonderes 👉 substantivet härstammar från adjektivet (besonder - speciell), + suffixet -s/-es för att markera neutrum, singular.
nichts

Betydelse: ingenting.

Böjning: Pronomenet nichts böjs inte. Om det är närvarande böjs endast substantivet.

Nichts kan också användas som substantiv: 1. Das Nichts - ingenting (ingen plural), 2. aus dem Nichts - från ingenting.

Pronomenet nichts beskriver frånvaro av något
 • Översättning
 • Jag förstod ingenting.
 • Översättning
 • Jag har ingenting att säga.
nichts före ett substantiv som härstammar från ett adjektiv

När nichts direkt föregår ett substantiv som härstammar från ett adjektiv, är substantivet alltid neutrum och singular.

 • Översättning
 • Vi har inte lärt oss något nytt.
 • Förklaring
 • nichts Neues 👉 substantivet härstammar från adjektivet (neu - ny), + suffix -s/-es för att ta hänsyn till substantivets genus och singularform
man

Betydelse: opersonligt subjekt (t.ex. man säger - man säger).

Böjning: verb som används med pronomenet man är alltid i tredje person singular.

 • Översättning
 • Man säger att sport är hälsosamt.
 • Förklaring
 • I detta sammanhang har det indefinita pronomenet man följande betydelse: man säger (eller det sägs).
 • Översättning
 • Är det tillåtet att parkera här?
 • Översättning
 • Människor blir deprimerade på vintern.
 • Förklaring
 • man i ackusativ (Akkusativ) har följande form: einen
 • Översättning
 • Det är svårt att inte äta sötsaker.
 • Förklaring
 • man i dativ (Dativ) har formen einem
Singular
Nominativ man
Genitiv -
Dativ einem
Akkusativ einen
man

Betydelse: beskriver en eller flera personer/företeelser av ett visst slag (some / certain).

Böjning: Som adjektiv med obestämd artikel.

 • Översättning
 • Vissa människor kan två främmande språk.
 • Förklaring
 • Pronomenet manche som artikel
 • Översättning
 • Det är svårt för vissa att förstå två främmande språk.
 • Förklaring
 • Pronomenet manche ersätter ett substantiv
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ mancher manche manches manche
Genitiv manches mancher manches mancher
Dativ manchem mancher manchem manchen
Akkusativ manchen manche manches manche
jemand / ingen

Betydelse: någon (jemand) / ingen (niemand).

Böjning: används endast i singular och böjs för kasus.

 • Översättning
 • Ingen tror på mig.
 • Översättning
 • Han kommer med någon till festen.
 • Förklaring
 • zu [+Dativ] + die Party 👉 zur (zu + der) Party
Singular - jemand Singular - niemand
Nominativ jemand niemand
Genitiv jemands / jemandes niemands / niemandes
Dativ jemandem / jemand niemandem / niemand
Akkusativ jemanden / jemand niemanden / niemand

I dativ (Dativ) och ackusativ (Akkusativ) kan pronomenen jemand och niemand böjas eller inte böjas. Båda formerna är giltiga.

Genom att använda prefixet irgend- kan vi betona generaliteten hos pronomenet jemand 👉 irgendjemand (vem som helst).

alla

Betydelse: alla. Böjning: för kasus och genus, och när det står framför en bestämd artikel, böjs inte pronomenet all-.

 • Översättning
 • Alla vill äta pizza.
 • Förklaring
 • alle ersätter ett substantiv
 • Översättning
 • Inte alla människor kan två främmande språk.
 • Förklaring
 • alle som artikel
 • Översättning
 • Är allting bra med dig?
 • Översättning
 • alla dessa år
 • Förklaring
 • Pronomenet all förblir alltid oförändrat före den bestämda artikeln
 • Översättning
 • Jag önskar dig allt gott.
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ aller alle alles alle
Genitiv alles aller alles aller
Dativ allem aller allem allen
Akkusativ allen alle alles alle
einig-

Betydelse: flera / några.

Böjning: för kasus och genus.

 • Översättning
 • Tåget anländer om ett par minuter.
 • Förklaring
 • einig som artikel
 • Översättning
 • Jag har några saker att säga.
 • Förklaring
 • einig ersätter ett substantiv (som i detta sammanhang betyder: einige Sachen/Anmerkungen zu sagen - några saker/anmärkningar att säga)
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ einiger einige einiges einige
Genitiv einigen einiger einigen einiger
Dativ einigem einiger einigem einigen
Akkusativ einigen einige einiges einige

I singular beskriver pronomenet einig ett oräkneligt substantiv (med betydelsen: några / lite av) t.ex. Ich rauche seit einiger Zeit. (Jag har rökt under en längre tid.) och i plural beskriver det ett räkneligt substantiv t.ex. einige Bücher (flera böcker).

mehrere- (flera)

Betydelse: många / flera. Böjning: för kasus, används endast i plural.

 • Översättning
 • Fler personer vill äta en pizza.
 • Förklaring
 • mehrere ersätter ett substantiv
 • Översättning
 • Företaget säljer flera olika produkter.
 • Förklaring
 • mehrere som artikel
Plural
Nominativ mehrere
Genitiv mehrerer
Dativ mehreren
Akkusativ mehrere
irgendein

Betydelse: vilken som helst

Böjning: kan endast användas i singularis och böjs för de olika fallen. Om det används som en artikel böjs det på samma sätt som den obestämda artikeln och när det ersätter ett substantiv böjs det som den obestämda artikeln ein.

 • Översättning
 • Jag måste köpa någon slags present till min mamma.
 • Förklaring
 • irgendein som artikel
 • Översättning
 • Någon måste vara intresserad av detta ämne.
 • Förklaring
 • irgendein ersätter ett substantiv (någon, en person)
Maskulinum Femininum Neutrum
Nominativ irgendein [+er] irgendeine irgendein [+(e)s]
Genitiv irgendeines irgendeiner irgendeines
Dativ irgendeinem irgendeiner irgendeinem
Akkusativ irgendeinen irgendeine irgendein [+(e)s]

Formen inom parentes [+ ...] används när pronomenet irgendein ersätter ett substantiv, då det ibland är nödvändigt att lägga till ett lämpligt suffix. De andra formerna är desamma både som artikel och som ersättning för ett substantiv

irgendwelch-

Betydelse: någon / några. I singular refererar det till en odefinierad kvantitet (eller dimension) och i plural refererar det till ett odefinierat antal personer/saker av ett visst slag.

Böjning: som det obestämda pronomenet welch.

 • Översättning
 • Vi behöver en rekommendation på en semesterort. Har du någon?
 • Förklaring
 • irgendwelche ersätter ett substantiv
 • die Empfehlung(en) - en rekommendation (rekommendationer); ett räkneord, plural, hänvisar till ett visst antal rekommendationer
 • Översättning
 • Jag har slut på bröd. Har du några?
 • Förklaring
 • irgendwelche ersätter ett substantiv
 • das Brot - bröd; ett oräkneligt substantiv, singular, som syftar på en viss mängd bröd
 • Översättning
 • Har du några frågor?
 • Förklaring
 • irgendwelche som artikel
 • die Frage(n) - en fråga (frågor); ett räknebart substantiv, plural, som syftar på ett visst antal frågor
 • Översättning
 • Känner du något obehag?
 • Förklaring
 • irgendwelches som artikel
 • das Unbehagen - obehag (ingen plural); ett oräkneligt substantiv, singular, avser en viss mängd obehag
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ irgendwelcher irgendwelche irgendwelches irgendwelche
Genitiv irgendwelches irgendwelcher irgendwelches irgendwelcher
Dativ irgendwelchem irgendwelcher irgendwelchem irgendwelchen
Akkusativ irgendwelchen irgendwelche irgendwelches irgendwelche
jed-

Betydelse: var och en.

Böjning: för kasus och genus (ingen plural).

 • Översättning
 • Alla kan ställa frågor.
 • Förklaring
 • jeder ersätter ett substantiv (jeder Mensch)
 • Översättning
 • Vi kommer att hitta något för alla.
 • Förklaring
 • jeden ersätter ett substantiv (för varje människa)
 • Översättning
 • Det finns nya specialerbjudanden varje vecka.
 • Förklaring
 • jede som artikel
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ jeder jede jedes -
Genitiv jedes jeder jedes -
Dativ jedem jeder jedem -
Akkusativ jeden jede jedes -

I genitiv (Genitiv), när pronomenet jeder ersätter ett substantiv, måste vi föregå det med ordet eines (eller med einer, beroende på genus) och böja jeder som ett adjektiv. T.ex. Es ist Pflicht eines jeden, Steuer zu zahlen. - Det är allas ansvar att betala skatt, (Es ist Pflicht jedes, Steuer zu zahlen.)

jedermann

Betydelse: alla.

Böjning: används endast för att ersätta ett substantiv i singularis och böjs för kasus.

 • Översättning
 • Detta är inte för alla.
 • Förklaring
 • jedermanns ersätter ett substantiv (t.ex. i stället för jedes Menschen - varje människas / jeder Person - varje persons)
 • Översättning
 • Alla är välkomna hit.
Singular
Nominativ jedermann
Genitiv jedermanns
Dativ jedermann
Akkusativ jedermann
ein-

Betydelse: en ... / en (avser vanligtvis den tidigare nämnda personen eller saken).

Böjning: för fall (ingen plural) och kan endast användas för att ersätta ett substantiv.

 • Översättning
 • 🤔 Har du en hund? 👉 Ja, jag har en hund.
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ einer eine eins welche
Genitiv eines einer eines welcher
Dativ einem einer einem welchen
Akkusativ einen eine eins welche

För singulära oräkneliga substantiv ska pronomenet welch- användas i stället för pronomenet ein-, t.ex. Ich brauche mehr Mehl. Har du welches? (Jag behöver mer mjöl. Har du lite? (Hast du eines?)

Pronomenet ein- används också för att säga "en (av)", t.ex. Das är einer av de berömdaste regissörerna. (der Regisseur 👉 einer + Genitiv) eller Das ist einer von den berühmtesten Regisseure. (der Regisseur 👉 einer + von + Dativ)

kein

Betydelse: ingen. Böjning: för kasus och genus.

 • Översättning
 • Det finns inga nyheter.
 • Förklaring
 • kein som artikel
 • Översättning
 • Jag gillar inte någon av de här tröjorna. (bokstavligen: Ingen av dessa tröjor faller mig i smaken.)
 • Förklaring
 • keiner ersätter ett substantiv (ingen tröja)
 • Översättning
 • Det är det ingen som vet.
 • Förklaring
 • keiner ersätter ett substantiv (ingen person)
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ keiner keine keins keine
Genitiv keines keiner keines keiner
Dativ keinem keiner keinem keinen
Akkusativ keinen keine keins keine
welch-

Betydelse: några (avser vanligtvis de tidigare nämnda sakerna).

Böjning: för kasus och genus.

 • Översättning
 • Jag behöver lite växelpengar. Har du något/några?
 • Förklaring
 • keine ersätter substantivet (das Kleingeld - fickpengar, ingen plural)
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ welcher welche welches welche
Genitiv welches welcher welches welcher
Dativ welchem welcher welchem welchen
Akkusativ welchen welche welches welche