Onbepaald voornaamwoord

Indefinitivpronomen

We gebruiken het onbepaalde voornaamwoord wanneer we op een algemene (niet-specifieke) manier naar iets verwijzen, bijvoorbeeld iedereen, elk, iemand, iets.

Toepassingen

etwas

Betekenis: iets.

Verbuiging: het voornaamwoord etwas is niet verbogen; alleen het zelfstandig naamwoord wordt verbogen (indien aanwezig).

etwas kan, afhankelijk van de context, ook betekenen: een beetje / wat bv. etwas Geld (wat geld); etwas Geduld (enig geduld).

Door het voorzetsel irgend- te gebruiken, kunnen we de algemeenheid/onbepaaldheid van het voornaamwoord etwas 👉 irgendetwas (alles) benadrukken.

Het voornaamwoord etwas beschrijft een onbepaald ding
 • Vertaling
 • Heb je iets te zeggen?
etwas voorafgegaan aan een zelfstandig naamwoord dat is afgeleid van een bijvoeglijk naamwoord

Als etwas direct voorafgaat aan een zelfstandig naamwoord dat is afgeleid van een bijvoeglijk naamwoord, dan is het zelfstandig naamwoord altijd onzijdig en enkelvoud.

 • Vertaling
 • Ik wil iets speciaals kopen voor mijn vrouw.
 • Uitleg
 • etwas Besonderes 👉 het zelfstandig naamwoord is afgeleid van het bijvoeglijk naamwoord (besonder - speciaal), + het achtervoegsel -s/-es om rekening te houden met het onzijdige geslacht, enkelvoud.
nachten

Betekenis: niets.

Verbuiging: het voornaamwoord nichts is niet verbogen. Indien aanwezig, wordt alleen het zelfstandig naamwoord verbogen.

Nichts kan ook als zelfstandig naamwoord worden gebruikt: 1. Das Nichts - niets (geen meervoud), 2. aus dem Nichts - van niets.

Het voornaamwoord nichts beschrijft de afwezigheid van iets
 • Vertaling
 • Ik begreep er niets van.
 • Vertaling
 • Ik heb niets te zeggen.
nichts voor een zelfstandig naamwoord afgeleid van een bijvoeglijk naamwoord

Als nichts direct voorafgaat aan een zelfstandig naamwoord dat is afgeleid van een bijvoeglijk naamwoord, dan is het zelfstandig naamwoord altijd onzijdig en enkelvoud.

 • Vertaling
 • We hebben niets nieuws geleerd.
 • Uitleg
 • nichts Neues 👉 het zelfstandig naamwoord is afgeleid van het bijvoeglijk naamwoord (neu - nieuw), + achtervoegsel -s/-es om rekening te houden met het geslacht en de enkelvoudsvorm van het zelfstandig naamwoord
man

Betekenis: onpersoonlijk onderwerp (bv. man sagt - zegt men).

Verbuiging: werkwoorden die bij het voornaamwoord man worden gebruikt, staan altijd in de derde persoon enkelvoud.

 • Vertaling
 • De een zegt dat sporten gezond is.
 • Uitleg
 • In dit verband heeft het onbepaalde voornaamwoord man de volgende betekenis: men zegt (of er wordt gezegd).
 • Vertaling
 • Is hier parkeren toegestaan?
 • Vertaling
 • In de winter worden mensen depressief.
 • Uitleg
 • man in de accusatief (Akkusativ) heeft de volgende vorm: einen
 • Vertaling
 • Het is moeilijk om geen snoep te eten.
 • Uitleg
 • man in de datief (Dativ) heeft de vorm einem
Singular
Nominativ man
Genitiv -
Dativ einem
Akkusativ einen
manch

Betekenis: beschrijft een of meer personen/dingen van een bepaalde soort (sommige / bepaalde).

Verbuiging: Zoals bijvoeglijke naamwoorden met een onbepaald lidwoord.

 • Vertaling
 • Sommige mensen kennen twee vreemde talen.
 • Uitleg
 • Het voornaamwoord manche als lidwoord
 • Vertaling
 • Het is voor sommigen moeilijk om twee vreemde talen te begrijpen.
 • Uitleg
 • Het voornaamwoord manche vervangt een zelfstandig naamwoord
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ mancher manche manches manche
Genitiv manches mancher manches mancher
Dativ manchem mancher manchem manchen
Akkusativ manchen manche manches manche
jemand / niemand

Betekenis: iemand (jemand) / niemand (niemand).

Verbuiging: alleen gebruikt in enkelvoud en wordt verbogen voor case.

 • Vertaling
 • Niemand gelooft mij.
 • Vertaling
 • Hij komt met iemand naar het feest.
 • Uitleg
 • zu [+Dativ] + die Party 👉 zur (zu + der) Party
Singular - jemand Singular - niemand
Nominativ jemand niemand
Genitiv jemands / jemandes niemands / niemandes
Dativ jemandem / jemand niemandem / niemand
Akkusativ jemanden / jemand niemanden / niemand

In de datief (Dativ) en accusatief (Akkusativ) kunnen de voornaamwoorden jemand en niemand verbogen worden of niet. Beide formulieren zijn geldig.

Door het voorvoegsel irgend- te gebruiken, kunnen we de algemeenheid van het voornaamwoord jemand 👉 irgendjemand (wie dan ook) benadrukken.

alle-

Betekenis: alles. Verbuiging: voor naamvallen en geslachten, en wanneer het voor een bepaald lidwoord staat, verbuigt het voornaamwoord all- niet.

 • Vertaling
 • Iedereen wil pizza eten.
 • Uitleg
 • alle vervangt een zelfstandig naamwoord
 • Vertaling
 • Niet alle mensen kennen twee vreemde talen.
 • Uitleg
 • alle als een artikel
 • Vertaling
 • Alles goed met je?
 • Vertaling
 • al deze jaren
 • Uitleg
 • Het voornaamwoord alles blijft altijd ongewijzigd vóór het bepaald lidwoord
 • Vertaling
 • Ik wens je het allerbeste.
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ aller alle alles alle
Genitiv alles aller alles aller
Dativ allem aller allem allen
Akkusativ allen alle alles alle
einig-

Betekenis: meerdere/sommige.

Verbuiging: voor naamval en geslacht.

 • Vertaling
 • De trein arriveert over een paar minuten.
 • Uitleg
 • einig als een artikel
 • Vertaling
 • Ik heb wat dingen te zeggen.
 • Uitleg
 • einig vervangt een zelfstandig naamwoord (wat in deze context betekent: einige Sachen/Anmerkungen zu sagen - sommige dingen/opmerkingen te zeggen)
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ einiger einige einiges einige
Genitiv einigen einiger einigen einiger
Dativ einigem einiger einigem einigen
Akkusativ einigen einige einiges einige

In het enkelvoud beschrijft het voornaamwoord einig een ontelbaar zelfstandig naamwoord (met de betekenis: een beetje van) bv. Ich rauche seit einiger Zeit. (Ik rook al een tijdje.) en in het meervoud beschrijft het een telbaar zelfstandig naamwoord, bv. einige Bücher (meerdere boeken)

mehrere-

Betekenis: veel / meerdere. Verbuiging: voor hoofdletters, alleen gebruikt in meervoud.

 • Vertaling
 • Meer mensen willen een pizza eten.
 • Uitleg
 • mehrere vervangt een zelfstandig naamwoord
 • Vertaling
 • Het bedrijf verkoopt meerdere producten.
 • Uitleg
 • mehrere als een artikel
Plural
Nominativ mehrere
Genitiv mehrerer
Dativ mehreren
Akkusativ mehrere
irgendein

Betekenis: elke

Verbuiging: kan alleen in het enkelvoud worden gebruikt en is verbogen voor de gevallen. Als het als lidwoord wordt gebruikt, wordt het op dezelfde manier verbogen als het onbepaald lidwoord en wanneer het een zelfstandig naamwoord vervangt, wordt het verbogen zoals het onbepaald lidwoord ein .

 • Vertaling
 • Ik moet een cadeau kopen voor mijn moeder.
 • Uitleg
 • irgendein als een artikel
 • Vertaling
 • Iemand moet geïnteresseerd zijn in dit onderwerp.
 • Uitleg
 • irgendein vervangt een zelfstandig naamwoord (iemand, een persoon)
Maskulinum Femininum Neutrum
Nominativ irgendein [+er] irgendeine irgendein [+(e)s]
Genitiv irgendeines irgendeiner irgendeines
Dativ irgendeinem irgendeiner irgendeinem
Akkusativ irgendeinen irgendeine irgendein [+(e)s]

De vorm tussen haakjes [+ ...] wordt gebruikt wanneer het voornaamwoord irgendein een zelfstandig naamwoord vervangt, dan is het soms nodig om een passend achtervoegsel toe te voegen. De andere vormen zijn hetzelfde als lidwoord en als substituut van een zelfstandig naamwoord

irgendwelch-

Betekenis: enige/sommige. In het enkelvoud verwijst het naar een ongedefinieerde hoeveelheid (of dimensie) en in het meervoud verwijst het naar een ongedefinieerd aantal mensen/dingen van een bepaalde soort.

Verbuiging: zoals het onbepaalde voornaamwoord welch .

 • Vertaling
 • We hebben een aanbeveling voor een vakantieplek nodig. Heb je er een?
 • Uitleg
 • irgendwelche vervangt een zelfstandig naamwoord
 • die Empfehlung(en) - een aanbeveling (aanbevelingen); een telbaar zelfstandig naamwoord, meervoud, verwijst naar een aantal aanbevelingen
 • Vertaling
 • Ik had geen brood meer. Heb je wat?
 • Uitleg
 • irgendwelche vervangt een zelfstandig naamwoord
 • das Brot - brood; een ontelbaar zelfstandig naamwoord, enkelvoud, verwijst naar een hoeveelheid brood
 • Vertaling
 • Heb je nog vragen?
 • Uitleg
 • irgendwelche als artikel
 • die Frage(n) - een vraag (vragen); een telbaar zelfstandig naamwoord, meervoud, verwijzen naar een aantal vragen
 • Vertaling
 • Voel je je ongemakkelijk?
 • Uitleg
 • irgendwelches als artikel
 • das Unbehagen - ongemak (geen meervoud); een ontelbaar zelfstandig naamwoord, enkelvoud, verwijst naar een hoeveelheid ongemak
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ irgendwelcher irgendwelche irgendwelches irgendwelche
Genitiv irgendwelches irgendwelcher irgendwelches irgendwelcher
Dativ irgendwelchem irgendwelcher irgendwelchem irgendwelchen
Akkusativ irgendwelchen irgendwelche irgendwelches irgendwelche
jed-

Betekenis: elk.

Verbuiging: voor naamval en geslacht (geen meervoud).

 • Vertaling
 • Iedereen kan vragen stellen.
 • Uitleg
 • jeder vervangt een zelfstandig naamwoord (jeder Mensch)
 • Vertaling
 • We zullen voor elk wat wils vinden.
 • Uitleg
 • jeden vervangt een zelfstandig naamwoord (für jeden Mensch)
 • Vertaling
 • Elke week zijn er nieuwe speciale aanbiedingen.
 • Uitleg
 • jede als een artikel
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ jeder jede jedes -
Genitiv jedes jeder jedes -
Dativ jedem jeder jedem -
Akkusativ jeden jede jedes -

In het genitief (Genitiv), wanneer het voornaamwoord jeder een zelfstandig naamwoord vervangt, moeten we het voorafgaan met het woord eines (of met einer, afhankelijk van het geslacht) en de jeder verbuigen als een bijvoeglijk naamwoord. Bv. Es ist Pflicht eines jeden, Steuer zu zahlen. - Het is ieders verantwoordelijkheid om belasting te betalen. (Es ist Pflicht jedes, Steuer zu zahlen.)

jedermann

Betekenis: iedereen. Verbuiging: wordt alleen gebruikt om een zelfstandig naamwoord in het enkelvoud te vervangen en wordt verbogen voor de naamvallen.

 • Vertaling
 • Dit is niet voor iedereen.
 • Uitleg
 • jedermanns vervangt een zelfstandig naamwoord (bv. in plaats van jedes Menschen - elke mens / jeder Persoon - elke persoon)
 • Vertaling
 • Iedereen is hier welkom.
Singular
Nominativ jedermann
Genitiv jedermanns
Dativ jedermann
Akkusativ jedermann
ein-

Betekenis: een ... / één (verwijst meestal naar de eerder genoemde persoon of zaak). Verbuiging: voor naamvallen (geen meervoud) en kan alleen worden gebruikt om een zelfstandig naamwoord te vervangen.

 • Vertaling
 • 🤔 Heb je een hond? 👉 Ja, ik heb een hond.
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ einer eine eins welche
Genitiv eines einer eines welcher
Dativ einem einer einem welchen
Akkusativ einen eine eins welche

Voor enkelvoudige ontelbare zelfstandige naamwoorden moet het voornaamwoord welch- worden gebruikt in plaats van het voornaamwoord ein- bv. Ich brauche mehr Mehl. Hast du Welches ? (Ik heb meer meel nodig. Heb je wat? (Hast du eines?)

Het voornaamwoord ein- wordt ook gebruikt om "één (uit) van" te zeggen, bijvoorbeeld Das ist einer der berühmtesten Regisseure. (der Regisseur 👉 einer + Genitiv) of Das ist einer von den berühmtesten Regisseure. (der Regisseur 👉 einer + von + Dativ)

kein

Betekenis: geen. Verbuiging: voor naamval en geslacht.

 • Vertaling
 • Er is geen nieuws.
 • Uitleg
 • kein als een artikel
 • Vertaling
 • Ik hou niet van deze truien. (letterlijk: geen van deze truien is naar mijn zin.)
 • Uitleg
 • keiner vervangt het zelfstandig naamwoord (geen trui)
 • Vertaling
 • Niemand weet dat.
 • Uitleg
 • keiner vervangt een zelfstandig naamwoord (geen persoon)
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ keiner keine keins keine
Genitiv keines keiner keines keiner
Dativ keinem keiner keinem keinen
Akkusativ keinen keine keins keine
welch-

Betekenis: sommige (verwijst meestal naar de eerder genoemde dingen).

Verbuiging: voor naamval en geslacht.

 • Vertaling
 • Ik heb wat verandering nodig. Heb je wat/een?
 • Uitleg
 • keine vervangt het zelfstandig naamwoord (das Kleingeld - zakgeld, geen meervoud)
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ welcher welche welches welche
Genitiv welches welcher welches welcher
Dativ welchem welcher welchem welchen
Akkusativ welchen welche welches welche