Afkortingen

Abkürzungen

De meest populaire afkortingen.

Afkortingen

Abb. (Abbildung)

illustratie; presentatie; vertegenwoordiging

AG (Aktiengesellschaft)

Naamloze vennootschap

AGB (Allgemeine Geschäftsbedigungen)

Gebruiksvoorwaarden

Abschn. (Abschnitt)

hoofdstuk

Anm. (Anmerkung)

opmerking, annotatie

Anl. (Anlage)

bijlage

allg. (allgemein)

over het algemeen

i. Allg. (im Allgemeinen)

in het algemeen / over het algemeen

art. (Artikel)

artikel (van een regel/wet)

Az. (Aktenzeichen)

bestandsreferentie (of nummer)

BIC (Internationale Bankleitzahl)

internationale bankcode

BLZ (Bankleitzahl)

bankcode

Bsp. (Beispiel)

voorbeeld

  • Vertaling
  • bijvoorbeeld
bspw. (beispielsweise)

bv. (bijvoorbeeld)

bzw. (beziehungsweise)

of / of liever

ca. (circa)

ongeveer (bij benadering; bv. ongeveer 20 $)

d.h. (das heißt)

d.w.z. (dat wil zeggen)

dgl. (dergleichen)

dit soort (van)

UG (Untergeschoss)

kelder; elke verdieping onder de begane grond

EG (Erdgeschoss)

begane grond

DG (Dacheschoss)

zolder

OG (Obergeschoss)

een verdieping (boven de begane grond)

etc. (et cetera)

etc. (et cetera)

evtl. (eventuell)

mogelijk

geb. (geboren)

geboren

GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Naamloze vennootschap

Gl. (Gleis)

{{ placeholder_CHAPTER_ABBREVIATIONS_chapter_sections_applications_items_26_description_text }}

ggf. (gegebenenfalls)

mogelijk

Hbf. (Hauptbahnhof)

hoofdstation

incl. (inclusief)

inclusief

insb. (insbesondere)

vooral

Kfz (Kraftfahrzeug)

motorvoertuig

Kita (Kindertagesstätte)

kleuterschool / kinderdagverblijf

LKW (Lastkraftwagen)

Vrachtauto

mind. (mindestens)

minstens

Mitgl. (Mitglied)

lid

Mio. (Millionen)

Mln (miljoenen)

Mrd. (Milliarden)

Mld (miljarden)

MwSt. (Mehrwertsteuer)

BTW (belasting toegevoegde waarde)

Nr. (Nummer)

nr. (aantal)

o. (oder)

of

o.a. (oben angegeben)

hierboven vermeld / eerder genoemd

o.ä (oder ähnlich)

of vergelijkbaar

o.Ä. (oder Ähnliches)

of soortgelijk (alleen van toepassing op zelfstandige naamwoorden, daarom wordt Ähnliches met een hoofdletter geschreven) bv. Küchengeräte, Haushaltsgeräte o.Ä. = Küchengeräte, Haushaltsgeräte o.ä. Elektrogeräte

o.g. (oben genann)

hierboven genoemd / eerder genoemd

PLZ (Postleitzahl)

Postcode

PKW (Personenkraftwagen)

Auto (personenauto)

Pos. (Position)

positie

rd. (rund)

rond (bv. vorm) of ongeveer (benadering; bv. ongeveer tien graden)

S. (Seite)

bladzijde

s. (siehe)

bekijk

s.a. (siehe auch)

zie ook

S-Bahn (Schnellbahn)

city express trein

s.o. (siehe oben)

zie hierboven

s.u. (siehe unten)

zie hieronder

sog. (sogenannt)

zo genoemd

Std. (Stunde)

uur

Tab. (Tabelle)

tafel

tägl. (täglich)

dagelijks

Tel. (Telefon)

tel. (telefoonnummer)

Tsd. (Tausend)

duizend

TÜV (Technischer Überwachungs-Verein)

Technisch Inspectiebureau

u.a. (unter anderem)

onder andere

u.Ä. (und Ähnliches)

etc. (et cetera)

U-Bahn (Untergrundbahn)

ondergrondse metro

ugs. (umgangssprachlich)

informeel / algemeen

urspr. (ursprünglich)

aanvankelijk / aanvankelijk (of oorsprong / oorspronkelijk)

u.U. (unter Umständen)

mogelijk

Urt. v. (Urteil vom)

zin (wet) van (bijvoorbeeld op een dag)

usw. (und so weiter)

etc. (et cetera)

u.v.m. (und vieles mehr)

en nog veel meer

v.a. (vor allem)

voornamelijk

vgl. (vergleiche)

vgl. (vergelijken)

vs. (versus)

versus (tegenover)

WG (Wohngemeinschaft)

plat aandeel

z. B. (zum Beispiel)

bv. (bijvoorbeeld)

z. H. (Zu Händen)

in de hand / persoonlijk afgeleverd

z. T. (zum Teil)

gedeeltelijk

zz. / zzt. (zurzeit)

momenteel; op dit moment

Ziff. (Ziffer)

een punt (bv. in een document/hoofdstuk)

zzgl. (zuzüglich)

inclusief; plus