Dwingend

Imperativ

De gebiedende wijs wordt gebruikt om bevelen (commando's), beleefde verzoeken of oproepen uit te spreken om iets te doen.

Voorbeelden van zinnen in de gebiedende wijs

 • Vertaling
 • Wacht!
 • Vertaling
 • uitstappen (alternatief: uitstappen)
 • Vertaling
 • Stel jezelf alsjeblieft voor.
 • Vertaling
 • Wacht a.u.b. tot u wordt gebeld.
 • Vertaling
 • Laten we vertrekken! (Of laten we gaan!)

Constructie van de gebiedende wijs

Enkelvoud, tweede persoon - du (jij)

Het achtervoegsel -en wordt verwijderd uit de infinitief. Vaak moet na het verwijderen een achtervoegsel -e worden toegevoegd om de uitspraak gemakkelijker te maken.

 • Vertaling
 • Kom binnen!
 • Uitleg
 • Het werkwoord rein|kommen (naar binnen gaan); verwijder de -en uitgang, en het voorvoegsel van het scheidbare samengestelde werkwoord gaat naar het einde van de zin.
 • Vertaling
 • Ga naar huis!
 • Uitleg
 • Het werkwoord gehen (gaan); het achtervoegsel -en is verwijderd; bovendien kan het achtervoegsel -e worden toegevoegd om de uitspraak gemakkelijker te maken.
Eerste en derde persoon meervoud (beleefde vorm) - wir (wij) en Sie (u, beleefde vorm)

We zetten gewoon een infinitief op de eerste positie in de zin

 • Vertaling
 • Laten we vertrekken! (Of laten we gaan!)
 • Vertaling
 • Alsjeblieft niet bewegen!
 • Uitleg
 • Sie in deze zin kan verwijzen naar elke combinatie (enkelvoud of meervoud, uniform of gemengd geslacht) van: de heer / mevrouw / mevrouw / juffrouw
Meervoud, tweede persoon - ihr (u)

Het -en achtervoegsel wordt verwijderd uit de infinitief en een -t achtervoegsel wordt toegevoegd.

 • Vertaling
 • Help jezelf!
 • Uitleg
 • Het werkwoord zu|greifen (zichzelf helpen); de uitgang -en wordt verwijderd en het achtervoegsel -t wordt toegevoegd. Het voorvoegsel van het scheidbare werkwoord wordt aan het einde van de zin geplaatst.
 • Vertaling
 • Ga alsjeblieft zitten.
 • Uitleg
 • Het werkwoord setzen (zitten); de uitgang -en wordt verwijderd en het achtervoegsel -t wordt toegevoegd.

Uitzonderingen en speciale gevallen

Speciale regels voor de tweede persoon, enkelvoud - du (jij)
 • Vertaling
 • Wacht!
 • Uitleg
 • Als de werkwoordstam eindigt op d, t, m, n, voegen we meestal het achtervoegsel -e toe (tenzij er een van de volgende letters aan het einde van de werkwoordsstam staat: m, n, l, r, h bv. kommen (Komm!)
 • Vertaling
 • Help mij!
 • Uitleg
 • Voor sommige sterke werkwoorden geldt de klinkerverandering e 👉 i ook in de gebiedende wijs.
 • Vertaling
 • Lees het boek!
 • Uitleg
 • Voor sommige sterke werkwoorden geldt de klinkerverandering e 👉 ie ook in de gebiedende wijs.
 • Vertaling
 • Rijd sneller!
 • Uitleg
 • Voor sterke werkwoorden geldt de klinkerverandering a 👉 ä niet in de gebiedende wijs.
Speciale regels voor de eerste persoon, meervoud - wir (wij)

Als de spreker behoort tot de groep waarop het bevel/beroep betrekking heeft, kan de constructie lasst uns + infinitief (Infinitiv) worden gebruikt. Deze constructie heeft de volgende betekenis: laten we iets doen (iets dat het tweede werkwoord beschrijft).

 • Vertaling
 • Laten we eten.
 • Vertaling
 • Laten we elkaar morgen ontmoeten.
 • Uitleg
 • sich treffen (te ontmoeten) 👉 wir treffen uns (we ontmoeten elkaar). Het is een wederkerend werkwoord en daarnaast gebruikt het de constructie lastst uns, vandaar uns uns .
Infinitief in de gebiedende wijs.

De infinitiefvorm van het werkwoord in de gebiedende wijs is ook gebruikelijk. Het kan dan verwijzen naar een of meer personen.

 • Vertaling
 • Ga weg!
 • Vertaling
 • Niet bewegen!