Aanwijzend voornaamwoord

Demonstrativpronomen

We gebruiken het aanwijzend voornaamwoord om naar een specifieke persoon/ding te verwijzen, het te benadrukken of het uit een groep te selecteren. Het kan zowel als lidwoord als als vervanging voor een zelfstandig naamwoord worden gebruikt.

Voorbeelden van het gebruik van aanwijzende voornaamwoorden

Selectie uit een groep

Het aanwijzend voornaamwoord verwijst naar een specifiek ding en selecteert het uit de groep.

 • Vertaling
 • 🤔 Welke trui vind je leuk? Deze of die? 👉 Deze.
 • Uitleg
 • Het aanwijzend voornaamwoord wijst naar een specifiek ding (deze trui) en selecteert het uit de groep (bijvoorbeeld uit een groep van meerdere truien).
De rol van het voornaamwoord

Aanwijzend voornaamwoord kan worden gebruikt als een lidwoord of als vervanging van een zelfstandig naamwoord.

 • Vertaling
 • Ik zou graag dezelfde chocolade willen eten.
 • Uitleg
 • Aanwijzend voornaamwoord dieselbe als lidwoord.
 • Vertaling
 • 🤔 Welke chocolade zou je willen eten? 👉 Dezelfde.
 • Uitleg
 • Aanwijzend voornaamwoord dieselbe (=dieselbe Schokolade) ter vervanging van een zelfstandig naamwoord.

Het aanwijzend voornaamwoord en zijn toepassingen

dies-

De basisvorm: dies- + achtervoegsel afhankelijk van de naamval en het geslacht. Het voornaamwoord dies - in vergelijking met het voornaamwoord jen - duidt op iets dichterbij of aanwezig (bijvoorbeeld iets waar we op dit moment naar kijken).

 • Vertaling
 • Ik hou van deze auto.
 • Uitleg
 • Het aanwijzend voornaamwoord verwijst naar een specifiek ding (deze specifieke auto) en selecteert het uit een groep (bijvoorbeeld uit een groep van meerdere auto's).
 • Vertaling
 • 🤔 Welke auto vind je leuk? 👉 Deze.
 • Uitleg
 • Het aanwijzend voornaamwoord vervangt een zelfstandig naamwoord (deze auto).
 • Vertaling
 • Ik ben geslaagd voor het examen. Dit maakt me erg blij.
 • Uitleg
 • Dies in zijn basisvorm kan ook verwijzen naar een hele zin.
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ dieser diese dieses diese
Genitiv dieses dieser dieses dieser
Dativ diesem dieser diesem diesen
Akkusativ diesen diese dieses diese
jen-

De basisvorm: jen- + achtervoegsel afhankelijk van de naamval en het geslacht. Het voornaamwoord jen - vergeleken met het voornaamwoord dies - geeft iets verder of eerder aan (bijvoorbeeld iets dat we eerder hebben gezien).

 • Vertaling
 • Ik vond die auto mooier.
 • Uitleg
 • Het aanwijzend voornaamwoord jen- als een lidwoord
 • Vertaling
 • We kopen die, niet deze.
 • Uitleg
 • Het aanwijzend voornaamwoord jen- vervangt het zelfstandig naamwoord: jenes Auto (die auto), bijvoorbeeld in een situatie waarin we eerder een ander product zagen en we het leuker vinden dan het product dat we nu bekijken.
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ jener jene jenes jene
Genitiv jenes jener jenes jener
Dativ jenem jener jenem jenen
Akkusativ jenen jene jenes jene
der / die / das / die

Het relatieve voornaamwoord der / die / das / die verwijst naar een specifieke persoon of ding. In tegenstelling tot dieser (die nabijheid specificeert) en jener (die afstand specificeert), is het niet van toepassing op locatie. Het kan verwijzen naar een woord dat in een eerdere zin of in een nog te volgen zin is genoemd.

 • Vertaling
 • Het was de man.
 • Uitleg
 • Het aanwijzend voornaamwoord jen- als een lidwoord
 • Vertaling
 • Die moeten we vinden.
 • Uitleg
 • Het aanwijzend voornaamwoord den- vervangt het zelfstandig naamwoord: den Mann (die man).
 • Vertaling
 • Kent u deze buurman? Ik heb hem nooit eerder gezien.
 • Uitleg
 • Het aanwijzend voornaamwoord den (Akkusativ; Maskulinum) verwijst naar de eerder genoemde persoon.
 • Vertaling
 • Degenen die dat hebben gedaan, zullen ervoor boeten.
 • Uitleg
 • Aanwijzend voornaamwoord die (Nominativ; Meervoud) verwijst naar een zin die volgt.
 • Vertaling
 • Vorig jaar heb ik een auto-ongeluk gehad. Dat zal ik nooit vergeten.
 • Uitleg
 • Het aanwijzend voornaamwoord das (Nominativ; Neutrum) kan verwijzen naar de hele zin die eerder werd genoemd (we gebruiken in dit geval altijd het voornaamwoord das).
 • Vertaling
 • de mentaliteit van mensen die meerdere talen spreken
 • Uitleg
 • In de genitief (Genitiv) in het meervoud (Plural) wordt het voornaamwoord derer gebruikt om te verwijzen naar een woord dat zal volgen.
 • Vertaling
 • meertalige mensen en hun mentaliteit
 • Uitleg
 • In de genitief (Genitiv) in het meervoud (Plural) wordt het voornaamwoord deren gebruikt om naar een eerder genoemd woord te verwijzen.
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ der die das die
Genitiv dessen deren dessen deren / derer
Dativ dem der dem denen
Akkusativ den die das die
derjenige

Het voornaamwoord derjenige verwijst naar iets dat in de volgende bijzin zal worden beschreven. Het voornaamwoord derjenige bestaat uit twee delen: der(vervalt als een bepaald lidwoord) + jenige (vervalt als een bijvoeglijk naamwoord).

 • Vertaling
 • Wie veel sport, is gezonder.
 • Vertaling
 • De man die het deed zal ervoor boeten.
 • Uitleg
 • Aanwijzend voornaamwoord derjenige- als lidwoord
 • Vertaling
 • Degene die het heeft gedaan, zal ervoor boeten.
 • Uitleg
 • Het aanwijzend voornaamwoord derjenige- vervangt een zelfstandig naamwoord.
 • Wanneer het aanwijzend voornaamwoord der / die / das / die gelijk is aan het betrekkelijk voornaamwoord (bv. Der, der das gemacht hat, ..) verdient het gebruik van het aanwijzend voornaamwoord derjenige de voorkeur.
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ derjenige diejenige dasjenige diejenigen
Genitiv desjenigen derjenigen desjenigen derjenigen
Dativ demjenigen derjenigen demjenigen denjenigen
Akkusativ denjenigen diejenige dasjenige diejenigen
derselbe

Het voornaamwoord derselbe verwijst naar precies hetzelfde (bijvoorbeeld hetzelfde ding of dezelfde persoon).

 • Vertaling
 • Ik zou graag dezelfde chocolade willen eten.
 • Uitleg
 • Aanwijzend voornaamwoord dieselbe als lidwoord.
 • Vertaling
 • 🤔 Welke chocolade zou je willen eten? 👉 Dezelfde.
 • Uitleg
 • Aanwijzend voornaamwoord dieselbe (=dieselbe Schokolade) ter vervanging van een zelfstandig naamwoord.
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ derselbe dieselbe dasselbe dieselben
Genitiv desselben derselben desselben derselben
Dativ demselben derselben demselben denselben
Akkusativ denselben dieselbe dasselbe dieselben

Een synoniem van derselbe is der gleiche (apart geschreven; niet verwarren met dergleichen); gleich - gelijk / hetzelfde. Bv. dieselbe Schokolade (=die gleiche Schokolade) 👉 dezelfde chocolade. Er is echter één uitzondering. Namelijk, wanneer we dat willen uitdrukken, verwijzen we naar precies hetzelfde (en niet naar iets van dezelfde soort). Bv. Sie hat dichtlben Sitz. (Ze heeft dezelfde stoel.) in tegenstelling tot: Sie hat den gleichen Sitz. (Ze heeft dezelfde [type] stoel.)

derlei / dergleichen

De voornaamwoorden derlei en dergleichen verwijzen naar iets van dezelfde soort. Deze voornaamwoorden verbuigen niet.

 • Vertaling
 • Zoiets is mij al overkomen.
 • Uitleg
 • Aanwijzend voornaamwoord dergleichen vervangt een zelfstandig naamwoord
 • Vertaling
 • Dit soort ziekten zijn zeldzaam.
 • Uitleg
 • Aanwijzend voornaamwoord derlei als lidwoord

dgl. is de afkorting van dergleichen

Een ander woord met vergelijkbare betekenis is derartig (een bijvoeglijk naamwoord verbogen voor hoofdletter en geslacht) bv. derartiges Problem (=dergleichen Problem) 👉 dit soort problemen

selbst / selber

De voornaamwoorden Selbst / Selber geven aan dat het maar om één ding gaat of dat het om iets op zich gaat. Deze voornaamwoorden verbuigen niet. Bovendien gebruiken we het voornaamwoord selber alleen in alledaagse taal.

 • Vertaling
 • Ik was zelf verrast.
 • Vertaling
 • De theorie zelf was moeilijk.
 • Vertaling
 • Hij denkt alleen aan zichzelf.
 • Vertaling
 • Het spreekt voor zich.

selbst kan ook worden gebruikt als een zelfstandig naamwoord dat "ik of ik persoonlijk / mezelf" betekent 👉 das Selbst (geen meervoud)

selbst het kan ook worden gebruikt als een bijwoord dat "zelfs" betekent, bijvoorbeeld selbst wenn ... (zelfs als ...), selbst du kannst Spaghetti kochen (zelfs je kunt een spaghetti koken)

solch-

Het voornaamwoord solch- wordt gebruikt om het type van iets aan te geven (bv. zoals ...) of om de kenmerken / kwaliteit ervan te benadrukken.

 • Vertaling
 • Zulke medewerkers zijn de sleutel tot succes.
 • Uitleg
 • solch als een artikel
 • Vertaling
 • Zulke mensen hebben we niet nodig in het bedrijf.
 • Uitleg
 • solch vervangt een zelfstandig naamwoord
 • Vertaling
 • Zo'n medewerker kan bepalend zijn.
 • Uitleg
 • solch als bijvoeglijk naamwoord (in dat geval wordt het altijd gebruikt met een onbepaald lidwoord,bv. ein, of met uitdrukkingen die de hoeveelheid/hoeveelheid beschrijven, bv. viele solche Mitarbeiter (veel van dergelijke werknemers).
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ solcher solche solches solche
Genitiv solchen solcher solchen solcher
Dativ solchem solcher solchem solchen
Akkusativ solchen solche solches solche