Kazalni zaimek

Demonstrativpronomen

S kazalnim zaimkom pokažemo na določeno osebo ali stvar, jo poudarimo ali izberemo iz skupine. Uporabljamo ga lahko kot členek in kot nadomestek za samostalnik.

Primeri uporabe kazalnih zaimkov

Izbira iz skupine

Kazalni zaimek kaže na določeno stvar in jo izbere iz skupine.

 • Prevod
 • V: Kateri pulover vam je všeč? Ta ali ta? O: Ta.
 • Pojasnilo
 • Kazalni zaimek kaže na določeno stvar (ta pulover) in jo izbere iz skupine (npr. iz skupine več puloverjev).
Vloga zaimka

Kazalni zaimek se lahko uporablja kot členek ali kot nadomestek samostalnika.

 • Prevod
 • Rada bi jedla isto čokolado.
 • Pojasnilo
 • Kazalni zaimek dieselbe kot členek.
 • Prevod
 • V: Katero čokolado bi radi pojedli? O: Isto.
 • Pojasnilo
 • Kazalni zaimek dieselbe (=dieselbe Schokolade), ki nadomešča samostalnik.

Kazalni zaimek in njegova uporaba

umre -

Osnovna oblika: dies- + pripona, ki je odvisna od primera in spola. Zaimek dies- v primerjavi z zaimkom jen- označuje nekaj bližjega ali sedanjega (npr. nekaj, kar trenutno gledamo).

 • Prevod
 • Ta avto mi je všeč.
 • Pojasnilo
 • Kazalni zaimek kaže na določeno stvar (ta avtomobil) in jo izbere iz skupine (npr. iz skupine več avtomobilov).
 • Prevod
 • V: Kateri avto vam je všeč? O: Ta.
 • Pojasnilo
 • Kazalni zaimek nadomešča samostalnik (ta avto).
 • Prevod
 • Izpit sem uspešno opravil. To me zelo veseli.
 • Pojasnilo
 • Dies v osnovni obliki se lahko nanaša tudi na celoten stavek.
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ dieser diese dieses diese
Genitiv dieses dieser dieses dieser
Dativ diesem dieser diesem diesen
Akkusativ diesen diese dieses diese
jen-

Osnovna oblika: jen- + pripona, odvisno od primera in spola. Zaimek jen- v primerjavi z zaimkom dies- označuje nekaj nadaljnjega ali prejšnjega (npr. nekaj, kar smo že videli).

 • Prevod
 • Ta avto mi je bil bolj všeč.
 • Pojasnilo
 • Kazalni zaimek jen- kot členek
 • Prevod
 • Kupujemo tisto, ne te.
 • Pojasnilo
 • Kazalni zaimek jen- nadomesti samostalnik: jenes Auto (tisti avto), npr. v situaciji, ko smo prej videli drug izdelek in nam je bolj všeč kot tisti, ki ga gledamo zdaj.
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ jener jene jenes jene
Genitiv jenes jener jenes jener
Dativ jenem jener jenem jenen
Akkusativ jenen jene jenes jene
der / die / das / die

Razmerni zaimek der / die / das / die se nanaša na določeno osebo ali stvar. Za razliko od dieser (ki določa bližino) in jener (ki določa oddaljenost) se ne nanaša na lokacijo. Opozarja lahko na besedo, omenjeno v prejšnjem stavku ali v stavku, ki bo šele sledil.

 • Prevod
 • To je bil moški.
 • Pojasnilo
 • Kazalni zaimek jen- kot členek
 • Prevod
 • Tega moramo najti.
 • Pojasnilo
 • Kazalni zaimek den- nadomesti samostalnik: den Mann (ta človek).
 • Prevod
 • Ali poznate tega soseda? Še nikoli ga nisem videl.
 • Pojasnilo
 • Kazalni zaimek den (Akkusativ; Maskulinum) se nanaša na prej omenjeno osebo.
 • Prevod
 • Tisti, ki so to storili, bodo za to plačali.
 • Pojasnilo
 • Kazalni zaimek die (imenovalnik; množina) se nanaša na stavek, ki sledi.
 • Prevod
 • Lani sem imel prometno nesrečo. Tega ne bom nikoli pozabila.
 • Pojasnilo
 • Kazalni zaimek das (Nominativ; Neutrum) se lahko nanaša na celotno poved, ki je bila prej omenjena (v tem primeru vedno uporabljamo zaimek das ).
 • Prevod
 • miselnost ljudi, ki govorijo več jezikov
 • Pojasnilo
 • V rodilniku (Genitiv) v množini (Plural) se zaimek derer uporablja za besedo, ki bo sledila.
 • Prevod
 • večjezični ljudje in njihova miselnost
 • Pojasnilo
 • V rodilniku (Genitiv) v množini (Plural) se uporablja zaimek deren, ki se nanaša na prej omenjeno besedo.
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ der die das die
Genitiv dessen deren dessen deren / derer
Dativ dem der dem denen
Akkusativ den die das die
derjenige

Zaimek derjenige se nanaša na nekaj, kar bo opisano v podrednem stavku, ki sledi. Zaimek derjenige je sestavljen iz dveh delov: der (sklanja se kot določni člen) + jenige (sklanja se kot pridevnik).

 • Prevod
 • Tisti, ki se veliko ukvarjajo s športom, so bolj zdravi.
 • Prevod
 • Človek, ki je to storil, bo za to plačal.
 • Pojasnilo
 • Kazalni zaimek derjenige- kot členek
 • Prevod
 • Tisti, ki je to storil, bo za to plačal.
 • Pojasnilo
 • Kazalni zaimek derjenige- nadomešča samostalnik.
 • Kadar je kazalni zaimek der / die / das / die enak odnosnemu zaimku (npr. Der, der das gemacht hat, .. ), ima prednost uporaba kazalnega zaimka derjenige.
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ derjenige diejenige dasjenige diejenigen
Genitiv desjenigen derjenigen desjenigen derjenigen
Dativ demjenigen derjenigen demjenigen denjenigen
Akkusativ denjenigen diejenige dasjenige diejenigen
derselbe

Zaimek derselbe se nanaša na popolnoma isto stvar (npr. isto stvar ali osebo).

 • Prevod
 • Rada bi jedla isto čokolado.
 • Pojasnilo
 • Kazalni zaimek dieselbe kot členek.
 • Prevod
 • V: Katero čokolado bi radi pojedli? O: Isto.
 • Pojasnilo
 • Kazalni zaimek dieselbe (=dieselbe Schokolade), ki nadomešča samostalnik.
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ derselbe dieselbe dasselbe dieselben
Genitiv desselben derselben desselben derselben
Dativ demselben derselben demselben denselben
Akkusativ denselben dieselbe dasselbe dieselben

Sinonim za derselbe je der gleiche (zapisano ločeno; ne zamenjujte z dergleichen); gleich - enak / enak. Npr. dieselbe Schokolade (=die gleiche Schokolade) 👉 enaka čokolada. Obstaja pa ena izjema. In sicer takrat, ko želimo izraziti, da se nanašamo na povsem isto stvar (in ne na stvar podobne vrste). Npr. Sie hat denselben Sitz. (Ima isti sedež.) v nasprotju z: Sie hat denselben Sitz: Sie hat den gleichen Sitz. (Ima enak [tip] sedeža.)

derlei / dergleichen

Zaimka derlei in dergleichen se nanašata na nekaj podobnega. Ta zaimka se ne pregibata.

 • Prevod
 • Nekaj podobnega se mi je že zgodilo.
 • Pojasnilo
 • Kazalni zaimek dergleichen nadomesti samostalnik
 • Prevod
 • Takšne bolezni so redke.
 • Pojasnilo
 • Kazalni zaimek derlei kot členek

dgl. je okrajšava za dergleichen

Druga beseda s podobnim pomenom je derartig (pridevnik, ki se pregiblje glede na velikost in spol), npr. derartiges Problem (=dergleichen Problem) 👉 takšen problem

selbst / selber

Zaimka Selbst / Selber nakazujeta, da gre samo za eno stvar ali da gre za nekaj samo po sebi. Ti zaimki se ne pregibajo. Poleg tega zaimek selber uporabljamo le v vsakdanjem jeziku.

 • Prevod
 • Tudi sam sem bil presenečen.
 • Prevod
 • Sama teorija je bila težka.
 • Prevod
 • Misli le nase.
 • Prevod
 • Samoumevno.

selbst se lahko uporablja tudi kot samostalnik v pomenu "jaz ali me osebno / sam" 👉 das Selbst (brez množine)

selbst se lahko uporablja tudi kot prislov v pomenu "tudi", npr. selbst wenn ... (tudi če ...), selbst du kannst Spaghetti kochen (tudi ti lahko skuhaš špagete)

solch-

Zaimek solch- se uporablja za označevanje vrste nečesa (npr. tak kot ...) ali za poudarjanje njegovih značilnosti/kakovosti.

 • Prevod
 • Takšni zaposleni so ključ do uspeha.
 • Pojasnilo
 • solch kot članek
 • Prevod
 • Takšnih ljudi v podjetju ne potrebujemo.
 • Pojasnilo
 • solč nadomesti samostalnik
 • Prevod
 • Tak zaposleni je lahko odločilen.
 • Pojasnilo
 • solch kot pridevnik (v tem primeru se vedno uporablja bodisi z nedoločnikom, npr. ein, bodisi z izrazi, ki opisujejo količino/veliko število, npr. viele solche Mitarbeiter (veliko takih zaposlenih).
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ solcher solche solches solche
Genitiv solchen solcher solchen solcher
Dativ solchem solcher solchem solchen
Akkusativ solchen solche solches solche