Modalni glagoli

Modalverben

V nemščini je 6 modalnih glagolov. S slovničnega vidika so posebna skupina glagolov, saj so najpogosteje v stavku z drugim glagolom, spreminjajo vrstni red stavka in imajo vedno enako obliko v prvi in tretji osebi ednine (ich, er/sie/es). V vseh preteklih časih je pomožni glagol za modalne glagole vedno haben.

 • voljen (želeti)
 • müssen (mora)
 • mögen (imeti rad)
 • dürfen (smemo)
 • sollen (naj)
 • können (lahko / biti sposoben)

Primeri stavkov z modalnimi glagoli

 • Prevod
 • Hoditi moramo v šolo.
 • Prevod
 • Včeraj sem hotel iti v park, vendar je močno deževalo.
 • Prevod
 • Zelo rad imam nogomet.
 • Prevod
 • Parkiranje tu ni dovoljeno.
 • Prevod
 • Zdaj bi se morali vrniti domov.
 • Prevod
 • Jan zna govoriti nemško.

Sklanjanje, besedni red in uporaba

Modalni glagoli v sedanjiku Präsens
Person wollen müssen mögen dürfen sollen können
ich will muss mag darf soll kann
du willst musst magst darfst sollst kannst
er/sie/es will muss mag darf soll kann
wir wollen müssen mögen dürfen sollen können
ihr wollt müsst mögt dürft sollt könnt
sie/Sie wollen müssen mögen dürfen sollen können
Besedni red
 • Prevod
 • Želim pojesti pico.
 • Pojasnilo
 • Sedanji čas, modalni glagol + 1 drug glagol, besedni red: vezani modalni glagol wollen + nedoločnik na koncu.
 • Prevod
 • Za kosilo ne bom jedel ničesar, ker želim zvečer pojesti pico.
 • Pojasnilo
 • Sedanji čas, podredni stavek, modalni glagol + 1 drug glagol, besedni red: na koncu: nedoločnik + vezani modalni glagol wollen.
 • Prevod
 • Rad bi pojedel pico.
 • Pojasnilo
 • Sedanji čas, modalni glagol + 2 druga glagola, besedni red: sklonjeni modalni glagol volen + 2 nedoločnika na koncu.
 • Prevod
 • Pohitite, ker hočem iti jesti pico.
 • Pojasnilo
 • Sedanji čas, podredni stavek, modalni glagol + 2 druga glagola, besedni red: na koncu: 2 nedoločnika + vezani modalni glagol wollen.
 • Prevod
 • Bolnika je treba operirati še danes.
 • Pojasnilo
 • Sedanji čas, pasivni glas, modalni glagol + 1 drug glagol + pomožni glagol werden, besedni red: sklonjeni modalni glagol müssen + pretekli deležnik Partizip II glagola operieren + pomožni glagol werden za tvorbo pasivnega glasu.
 • Prevod
 • Medicinska sestra je poklicala kirurga, ker je bilo treba bolnika operirati danes.
 • Pojasnilo
 • Sedanji čas, pasivni glas, modalni glagol + 1 drug glagol + pomožni glagol werden, besedni red: na koncu pretekli deležnik Partizip II glagola operieren + pomožni glagol werden za tvorbo pasivnega glasu + sklonjeni modalni glagol müssen
Modalni glagoli v pretekliku Präteritum
Person wollen müssen mögen dürfen sollen können
ich wollte musste mochte durfte sollte konnte
du wolltest musstest mochtest durftest solltest konntest
er/sie/es wollte musste mochte durfte sollte konnte
wir wollten mussten mochten durften sollten konnten
ihr wolltet musstet mochtet durftet solltet konntet
sie/Sie wollten mussten mochten durften sollten konnten
Besedni red
 • Prevod
 • Želel sem pojesti pico.
 • Pojasnilo
 • Pretekli čas Präteritum, modalni glagol + 1 drug glagol, besedni red: vezani modalni glagol wollen + nedoločnik na koncu.
 • Prevod
 • Včeraj sem za kosilo jedel malo, ker sem si zvečer želel pojesti pico.
 • Pojasnilo
 • Pretekli čas Präteritum, podredni stavek, modalni glagol + 1 drug glagol, besedni red: na koncu: nedoločnik + vezani modalni glagol wollen.
 • Prevod
 • Želel sem iti jesti pico.
 • Pojasnilo
 • Pretekli čas Präteritum, modalni glagol + 2 druga glagola, besedni red: na koncu: sklonjeni modalni glagol volen + 2 nedoločnika.
 • Prevod
 • Včeraj sem za kosilo jedel malo, ker sem zvečer želel jesti pico.
 • Pojasnilo
 • Pretekli čas Präteritum, podredni stavek, modalni glagol + 2 druga glagola, besedni red: na koncu: 2 nedoločnika + vezani modalni glagol wollen.
 • Prevod
 • Bolnika so morali včeraj operirati.
 • Pojasnilo
 • Pretekli čas Präteritum, pasivni glas, modalni glagol + 1 drug glagol + 1 pomožni glagol, besedni red: vezani modalni glagol müssen v času Präteritum + na koncu: pretekli deležnik Partizip II za glagol operieren + pomožni glagol werden.
 • Prevod
 • Kirurg je prišel v bolnišnico ponoči, ker je bilo treba operirati bolnika.
 • Pojasnilo
 • Pretekli čas Präteritum, pasivni glas, modalni glagol + 1 drugi glagol + 1 pomožni glagol, besedni red: ..., weil ... + na koncu: pretekli deležnik Partizip II za glagol operieren + pomožni glagol werden + vezani modalni glagol müssen v času Präteritum.
Modalni glagoli v pretekliku Perfekt
Person + haben wollen müssen mögen dürfen sollen können
ich habe gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
du hast gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
er/sie/es hat gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
wir haben gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
ihr habt gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
sie/Sie haben gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
Besedni red
 • Prevod
 • Nikoli nisem želel veliko denarja.
 • Pojasnilo
 • Pretekli čas Perfekt, modalni glagol + 0 drugih glagolov, besedni red: vezani pomožni glagol haben + glagol wollen v obliki Partizip II.
 • Precej redek primer, saj se modalni glagoli običajno uporabljajo z drugim glagolom.
 • Prevod
 • Nikoli nisem razmišljal o dobro plačani službi, ker si nikoli nisem želel veliko denarja.
 • Pojasnilo
 • Pretekli čas Perfekt, modalni glagol + 0 drugih glagolov, besedni red: ..., weil ... + na koncu: glagol wollen v obliki Partizip II + vezani pomožni glagol haben.
 • Prevod
 • Nikoli nisem želel zaslužiti veliko denarja.
 • Pojasnilo
 • Pretekli čas Perfekt, modalni glagol + 1 drug glagol, besedni red: vezani pomožni glagol haben + nedoločnik + nedoločnik pomožnega glagola wollen.
 • Ta oblika se vsekakor uporablja pogosteje kot oblika z enim modalnim glagolom.
 • Prevod
 • Nikoli nisem razmišljal o dobro plačani službi, ker nikoli nisem želel zaslužiti veliko denarja.
 • Pojasnilo
 • Pretekli čas Perfekt, podredni stavek, modalni glagol + 1 drug glagol, besedni red: ..., weil ... + na koncu: vezani pomožni glagol haben + nedoločnik + nedoločnik modalnega glagola wollen.
 • Prevod
 • Včeraj sem za kosilo jedel malo, ker sem zvečer želel jesti pico.
 • Pojasnilo
 • Pretekli čas Perfekt, podredni stavek, modalni glagol + 2 druga glagola, besedni red: ..., weil ... + na koncu: vezani pomožni glagol haben + 2 nedoločnika + nedoločnik modalnega glagola wollen.
 • Prevod
 • Bolnika so morali včeraj operirati.
 • Pojasnilo
 • Pretekli čas Perfekt, pasivni glas, modalni glagol + 1 drug glagol + 2 pomožna glagola, besedni red: vezani pomožni glagol haben + glagol operieren v obliki Partizip II + pomožni glagol werden + nedoločnik modalnega glagola müssen.
 • Prevod
 • Kirurg je prišel v bolnišnico ponoči, ker je bilo treba operirati bolnika.
 • Pojasnilo
 • Pretekli čas Perfekt, pasivni glas, modalni glagol + 1 drug glagol + 2 pomožna glagola, besedni red: ..., weil ... + na koncu: vezani pomožni glagol haben + glagol operieren v obliki Partizip II + pomožni glagol werden + nedoločnik modalnega glagola müssen.
Modalni glagoli v pretekliku Plusquamperfekt
Person + haben (Präteritum) wollen müssen mögen dürfen sollen können
ich hatte gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
du hattest gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
er/sie/es hatte gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
wir hatten gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
ihr hattet gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
sie/Sie hatten gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
Besedni red
 • Prevod
 • Preden sem lahko vozil, sem moral pridobiti vozniško dovoljenje.
 • Pojasnilo
 • Čas: Plusquamperfekt, modalni glagol + 1 drug glagol, besedni red: vezani pomožni glagol haben + na koncu: nedoločnik + nedoločnik modalnega glagola müssen.
 • Prevod
 • Med vozniškim izpitom sem bil utrujen, ker sem se moral učiti vso noč.
 • Pojasnilo
 • Čas: Plusquamperfekt, modalni glagol + 1 drug glagol, besedni red: Plusquamperfekt, modalni glagol + 1 drug glagol, besedni red: ..., weil ... + na koncu: vezani pomožni glagol haben + nedoločnik + nedoločnik modalnega glagola müssen.
 • Prevod
 • Bolnika so morali operirati, še preden je v bolnišnico prišla njegova družina.
 • Pojasnilo
 • Čas: Plusquamperfekt, pasivni glas, modalni glagol + 1 drug glagol + 2 pomožna glagola, besedni red: vezani pomožni glagol haben + na koncu: pretekli deležnik Partizip II glagola operieren + pomožni glagol werden + nedoločnik modalnega glagola müssen.
 • Prevod
 • Družina je bila nervozna, saj je moral biti Thomas pred njihovim prihodom operiran.
 • Pojasnilo
 • Čas: Plusquamperfekt, podredni stavek, pasivni glas, modalni glagol + 1 drug glagol + 2 pomožna glagola, besedni red: ..., weil ... + na koncu: vezani pomožni glagol haben + pretekli deležnik Partizip II glagola operieren + pomožni glagol werden + nedoločnik modalnega glagola müssen.
Modalni glagoli v prihodnjem času Futur I
Person + werden wollen müssen mögen dürfen sollen können
ich werde wollen müssen mögen dürfen sollen können
du wirst wollen müssen mögen dürfen sollen können
er/sie/es wird wollen müssen mögen dürfen sollen können
wir werden wollen müssen mögen dürfen sollen können
ihr werdet wollen müssen mögen dürfen sollen können
sie/Sie werden wollen müssen mögen dürfen sollen können
Besedni red
 • Prevod
 • Kmalu bom moral iti domov.
 • Pojasnilo
 • Prihodnji čas Futur I, modalni glagol + 1 drugi glagol + 1 pomožni glagol, besedni red: vezani pomožni glagol werden za tvorbo časa Futur I + na koncu: nedoločnik + nedoločnik modalnega glagola müssen.
 • Prevod
 • Zdaj se poslovimo, ker bom moral kmalu domov.
 • Pojasnilo
 • Prihodnji čas Futur I, podredni stavek, modalni glagol + 1 drugi glagol + 1 pomožni glagol, besedni red: ..., weil ... + na koncu: vezani pomožni glagol werden za tvorbo časa Futur I + nedoločnik + nedoločnik modalnega glagola müssen.
 • Prevod
 • Bolnika bo treba kmalu operirati.
 • Pojasnilo
 • Prihodnji čas Futur I, modalni glagol + 1 drugi glagol + 2 pomožna glagola, besedni red: ujemanje pomožnega glagola werden za tvorbo časa Futur I + na koncu: pretekli deležnik Partizip II za glagol operieren + pomožni glagol werden za tvorbo pasivnega glagola + nedoločnik modalnega glagola müssen.
 • Prevod
 • Medicinska sestra pokliče kirurga, ker bo treba pacienta kmalu operirati.
 • Pojasnilo
 • Prihodnji čas Futur I, modalni glagol + 1 drug glagol + 2 pomožna glagola, besedni red: ..., weil ... + na koncu: vezani pomožni glagol werden za tvorbo časa Futur I + pretekli deležnik Partizip II za glagol operieren + pomožni glagol werden za tvorbo nedoločnika modalnega glagola müssen.
Modalni glagoli v prihodnjem času Futur II

Čas Futur II se uporablja zelo redko (modalni glagoli še redkeje).

Person + werden + ... + haben wollen müssen mögen dürfen sollen können
ich werde wollen haben müssen haben mögen haben dürfen haben sollen haben können haben
du wirst wollen haben müssen haben mögen haben dürfen haben sollen haben können haben
er/sie/es wird wollen haben müssen haben mögen haben dürfen haben sollen haben können haben
wir werden wollen haben müssen haben mögen haben dürfen haben sollen haben können haben
ihr werdet wollen haben müssen haben mögen haben dürfen haben sollen haben können haben
sie/Sie werden wollen haben müssen haben mögen haben dürfen haben sollen haben können haben
Besedni red
 • Prevod
 • Preden Petrova družina pride v bolnišnico, bo kirurg že začel z operacijo.
 • Pojasnilo
 • Prihodnji čas Futur II, modalni glagol + 1 drug glagol + 2 pomožna glagola, besedni red: pomožni glagol werden + na koncu: pomožni glagol haben + nedoločnik + nedoločnik modalnega glagola müssen.
Modalni glagoli v podrednem razpoloženju Konjunktiv II
Person wollen müssen mögen dürfen sollen können
ich wollte müsste möchte dürfte sollte könnte
du wolltest müsstest möchtest dürftest solltest könntest
er/sie/es wollte müsste möchte dürfte sollte könnte
wir wollten müssten möchten dürften sollten könnten
ihr wolltet müsstet möchtet dürftet solltet könntet
sie/Sie wollten müssten möchten dürften sollten könnten
Besedni red
 • Prevod
 • Če bi lahko, bi vam pomagal.
 • Pojasnilo
 • Podredje Konjunktiv II, en modalni glagol + 0 drugih glagolov + besedni red: veznik wenn + na koncu: modalni glagol können v obliki Konjunktiv II.

Izjeme in posebni primeri

Glagoli hören, sehen, lassen

Glagoli hören, sehen, lassen v preteklih časih Perfekt in Plusquamperfekt se sklanjajo popolnoma enako kot modalni glagoli.

 • Prevod
 • Slišal sem glasbenika, ki je igral na klavir.
 • Pojasnilo
 • Pretekli čas Perfekt, glagol hören (kot modalni glagol) + 1 drug glagol + 1 pomožni glagol, besedni red: pomožni glagol haben + na koncu: nedoločnik glagola spielen + nedoločnik glagola hören.
 • Prevod
 • Prestrašil sem se, ker sem videl neznan avto, ki je peljal proti meni.
 • Pojasnilo
 • Pretekli čas Perfekt, podredni stavek, glagol sehen (kot modalni glagol) + 1 drug glagol + 1 pomožni glagol, besedni red: ..., weil ... + na koncu: vezani pomožni glagol haben + nedoločnik glagola fahren + nedoločnik glagola sehen .
 • Prevod
 • Ko sem zaslišal, da nekdo igra klavir, sem vedel, da je nekdo v hiši.
 • Pojasnilo
 • Pretekli čas Plusquamperfekt, podredni stavek, glagol hören (kot modalni glagol) + 1 drug glagol, + 1 pomožni glagol, besedni red: Nachdem ... + na koncu: vezani pomožni glagol haben v Präteritum času + nedoločnik glagola spielen + nedoločnik glagola hören.