Osebni zaimek

Personalpronomen

Osebni zaimek uporabljamo, kadar se nanašamo nase, na drugo osebo ali kadar želimo nadomestiti prej omenjeni samostalnik, npr. osebo / stvar.

Sklanjanje osebnega zaimka

Osebni zaimek se pregiblje glede na osebo in velikost.

Oseba Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ
I ich meiner mir mich
vi (ednina) du deiner dir dich
on er seiner ihm ihn
ona sie ihrer ihr sie
to es seiner ihm es
smo wir unser uns uns
vi (množina) ihr euer euch euch
so sie ihrer ihnen sie
vljudnostna oblika Sie Ihrer Ihnen Sie

Osebni zaimek in njegova uporaba

Nadomešča prej omenjeni samostalnik
 • Prevod
 • Imam športni avtomobil. Je zelo hiter.
 • Pojasnilo
 • Osebni zaimek er se uporablja namesto ponavljanja der Sportwagen.
 • Prevod
 • Marti sem dal darilo. Bila je zelo vesela.
 • Pojasnilo
 • Osebni zaimek sie se uporablja namesto ponavljanja Martha.
Neosebna oblika

Pogosto se uporablja za opis stanja ali situacije v neosebni obliki.

 • Prevod
 • Dežuje.
 • Prevod
 • To je nevarno.
Sklicevanje na ljudi

Osebne zaimke uporabljamo v pogovoru, ko govorimo o drugih osebah.

 • Prevod
 • Kako vam je ime Sir? (dobesedno: Kako vas kličejo Sir?)
 • Pojasnilo
 • Sie z veliko začetnico je vljudnostna oblika in se glede na kontekst lahko nanaša na katero koli kombinacijo (ednina ali množina, enotni ali mešani spol): Gospod / gospa / gospa / gospa
 • Prevod
 • Želite kaj jesti (v množini)?