Glavni stavki

Hauptsätze

Glavni stavki so stavki, ki so samostojni in vsebujejo vsaj subjekt in predikat (možnih je tudi več delov stavka), npr. Julia duscht. (Julia se tušira).

V glavnih stavkih je glagol vedno na drugem mestu. Predmet je najpogosteje na prvem mestu, lahko pa je na prvem mestu tudi drug del stavka, npr. predmet ali opis kraja/časa.

Zgradba glavnih stavkov

Besedni red

Posamezni deli stavka v nemščini morajo imeti pravilen položaj v stavku. Stavki so najpogosteje sestavljeni iz predmeta, predikativa (glagola) in predmeta. Če je v stavku več delov, jih postavimo na ustrezna mesta po spodnjem seznamu:

 • (1) Prvo mesto: najpogosteje predmet (Subjekt), včasih tudi drug del stavka, npr. predmet (Objekt) ali opis kraja/časa (Ort / Zeit).
 • (2) Drugo mesto: predikatni ali pomožni glagol (Glagol)
 • (3) Osebni zaimek (opis neposrednega predmeta Osebni zaimek za neposredni predmet)
 • (4) Osebni zaimek (za opis posrednega predmeta Osebni zaimek za posredni predmet)
 • (5) Predmet (če ni na prvem mestu)
 • (6) Posredni predmet (indirektes Objekt)
 • (7) Opis časa (Zeit)
 • (8) Opis kraja (Ort)
 • (9) Neposredni predmet (direktes Objekt)
 • (10) Predpona / prislov (Präposition / Adverb)
 • (11) Nedoločnik (Infinitiv)
 • Prevod
 • Moški da ženski darilo.
 • Pojasnilo
 • Enostavni glavni stavek, sestavljen iz predmeta, predikata ter posrednega in neposrednega predmeta.
 • Prevod
 • Moški je ženski podaril darilo.
 • Pojasnilo
 • Ta stavek je praktično enak prvemu, vendar v pretekliku (Perfekt). Deli stavka: predmet, predikat (pomožni glagol), posredni predmet, neposredni predmet in nedoločnik.
 • Prevod
 • Moški je ženski v restavraciji včeraj podaril darilo za rojstni dan.
 • Pojasnilo
 • V tem stavku lahko vidite, da so posamezni deli stavka na mestu, ki je določeno v skladu z zgornjim seznamom.
 • Prevod
 • Moški ga je včeraj podaril ženski v restavraciji za rojstni dan.
 • Pojasnilo
 • Beseda darilo (ein Geschenk) je nadomeščena z osebnim zaimkom es 👉 Moški ga je dal (darilo) ženski ...
 • Prevod
 • Moški ji ga je podaril včeraj v restavraciji za rojstni dan.
 • Pojasnilo
 • Beseda darilo (ein Geschenk) je bila nadomeščena z osebnim zaimkom es, beseda ženska (der Frau) pa z osebnim zaimkom ihr 👉 Moški ji je dal (darilo) ...
 • Upoštevajte, da je pri uporabi zaimkov vrstni red predmetov in zaimkov obrnjen: namesto (der Frau ein Geschenk) imamo (es [=ein Geschenk] ihr [=der Frau])
 • Prevod
 • Moški je ženski za njen včerajšnji rojstni dan v restavraciji podaril darilo.
 • Pojasnilo
 • V tem stavku je posredni predmet (der Frau) na prvem mestu namesto predmeta.
 • Prevod
 • Moški je ženski v restavraciji včeraj podaril darilo za rojstni dan.
 • Pojasnilo
 • V tem stavku je neposredni predmet (ein Geschenk) na prvem mestu namesto predmeta.
 • Prevod
 • Včeraj je moški v restavraciji podaril ženski darilo za rojstni dan.
 • Pojasnilo
 • V tem stavku je na prvem mestu opis časa (gestern) namesto predmeta.
 • Prevod
 • Moški je včeraj v restavraciji podaril ženski darilo za rojstni dan.
 • Pojasnilo
 • V tem stavku je opis kraja (in dem Restaurant) na prvem mestu namesto predmeta.