Clauze principale

Hauptsätze

Propozițiile principale sunt propoziții care sunt independente și conțin cel puțin subiect și predicat ( pot exista și mai multe părți de propoziție), de exemplu: Julia duscht. (Julia face duș).

În propozițiile principale, verbul se află întotdeauna pe locul al doilea. Subiectul se află cel mai adesea pe primul loc, dar poate exista și o altă parte a propoziției, de exemplu un complement sau o descriere a unui loc/timp.

Construcția propozițiilor principale

Ordinea cuvintelor

Părțile individuale ale unei propoziții în limba germană trebuie să ia poziția corectă în propoziție. Propozițiile constau cel mai adesea dintr-un subiect, un predicat (verb) și un complement. Dacă există mai multe părți în propoziție, le punem în pozițiile corespunzătoare conform listei de mai jos:

 • (1) Primul loc: cel mai adesea subiectul (Subjekt), uneori o altă parte a vorbirii, de ex. complementul (Objekt) sau descrierea locului / timpului (Ort / Zeit).
 • (2) Locul doi: predicat sau verb auxiliar (verb)
 • (3) Pronume personal (care descrie complementul direct Personalpronomen für das direkte Objekt)
 • (4) Pronume personal (care descrie complementul indirect Personalpronomen für das indirekte Objekt)
 • (5) Subiect (dacă nu se află pe primul loc)
 • (6) Complement indirect (indirektes Objekt)
 • (7) Descrierea timpului (Zeit)
 • (8) Descrierea locului (Ort)
 • (9) Complement direct (direktes Objekt)
 • (10) Prepoziție / Adverb (Präposition / Adverb)
 • (11) Infinitiv (Infinitiv)
 • Traducere
 • Bărbatul îi dă femeii un cadou.
 • Explicaţie
 • O propoziție principală simplă formată dintr-un subiect, un predicat și un complement indirect și direct.
 • Traducere
 • Bărbatul i-a dat femeii un cadou.
 • Explicaţie
 • Această propoziție este practic la fel ca prima, dar la timpul trecut (Perfekt). Părțile propoziției: subiect, predicat (verb auxiliar), complement indirect, complement direct și infinitiv.
 • Traducere
 • Bărbatul i-a dat ieri femeii din restaurant un cadou de ziua ei.
 • Explicaţie
 • În această propoziție, putem vedea că părțile individuale ale propoziției apar în locul specificat conform listei de mai sus.
 • Traducere
 • Bărbatul i l-a dat femeii din restaurant ieri de ziua ei.
 • Explicaţie
 • Cuvântul cadou (ein Geschenk) a fost înlocuit cu pronumele personal es 👉 Bărbatul i l-a (cadoul) dat femeii ...
 • Traducere
 • Bărbatul i l-a dat ieri în restaurant de ziua ei.
 • Explicaţie
 • Cuvântul cadou (ein Geschenk) a fost înlocuit cu pronumele personal es, iar cuvântul femeie (der Frau) cu pronumele personal ihr 👉 Bărbatul i l-a dat (cadoul) ei (femeii)...
 • Reține că atunci când se utilizează pronumele, ordinea complementelor și a pronumelor este inversată: în loc de (der Frau ein Geschenk), avem (es [= ein Geschenk] ihr [= der Frau])
 • Traducere
 • Bărbatul i-a dat femeii un cadou ieri de ziua ei în restaurant.
 • Explicaţie
 • În această propoziție, complementul indirect (der Frau) se află pe prima poziție, în locul subiectului.
 • Traducere
 • Bărbatul i-a dat ieri femeii din restaurant un cadou de ziua ei.
 • Explicaţie
 • În această propoziție, complementul direct (ein Geschenk) se află pe prima poziție, în locul subiectului.
 • Traducere
 • Ieri, bărbatul i-a făcut un cadou femeii de ziua ei în restaurant.
 • Explicaţie
 • În această propoziție, descrierea timpului (gestern) se află pe prima poziție în locul subiectului.
 • Traducere
 • Ieri în restaurant, bărbatul i-a făcut femeii un cadou de ziua ei.
 • Explicaţie
 • În această propoziție, descrierea locului (în dem Restaurant) se află pe prima poziție în locul subiectului.