Propoziții cu conjuncție

Konjunktionalsätze

În germană, propozițiile cu conjuncție sunt cele care constau din două părți legate printr-o conjuncție. În funcție de conjuncția utilizată, acestea au o ordine specifică. Sunt posibile trei tipuri de ordine: simplă, inversată și cu verbul la sfârșit.

Construirea de propoziții cu conjuncție

Fiecare ordine de cuvinte impune o poziție specifică pe care părțile de vorbire din propoziție trebuie să o ia.

Ordine simplă

Konjunktion + Subjekt + Objekt + Verb O propoziție care apare direct după una dintre conjuncțiile: aber, oder, und, ... are ordinea simplă a cuvintelor, adică la fel ca propozițiile simple: Conjuncție + Subiect + Predicat (Verb) + Complement.

 • Traducere
 • Beau cafea și citesc un ziar.
 • Explicaţie
 • Ordinea simplă a cuvintelor: subiect (ich), predicat (lesen), complement (eine Zeitung).
 • Traducere
 • Învăț limba germană, dar nu mai am chef să o fac.
 • Explicaţie
 • Ordinea simplă a cuvintelor: subiect (ich), predicat (haben), complement (keine Lust).
Ordinea inversată

Konjunktion + Verb + Subjekt + Objekt O propoziție care apare după una dintre conjuncțiile: deshalb, trotzdem, ..., are ordinea cuvintelor inversată: Conjuncție + Predicat (Verb) + Subiect + Complement.

 • Traducere
 • Învăț limba germană de mult timp și de aceea înțeleg bine gramatica.
 • Explicaţie
 • Ordinea inversată a cuvintelor: predicat (verstehen), subiect (ich), complement (die Grammatik).
Verbul merge pe ultimul loc

Konjunktion + Subjekt + Objekt + ... + Verb Propoziția care apare după una dintre conjuncțiile: weil, dass, damit, ... are ordinea cuvintelor cu verbul la final: Conjuncție + Subiect + Complement + ... + Predicat (Verb).

 • Traducere
 • Trebuie să plec acasă acum pentru că am un zbor mâine dimineață.
 • Explicaţie
 • Ordinea cuvintelor cu verbul la sfârșit: subiect (ich), complement einen Flug), ..., la final: predicat (haben).
Conjuncții grupate după ordinea cuvintelor
Comandă simplă Verbul merge pe ultimul loc Ordinea inversată
aber als allerdings
denn bevor also
denn bis andererseits
oder da außerdem
sondern dass dadurch
und falls dann
indem dennoch
nachdem deshalb
ob deswegen
seit einerseits
seitdem entweder ... oder
sobald genauso
sodass jedoch
sofern seitdem
solange somit
sooft sonst
soweit troztdem
während weder ... noch
weil zuvor
wenn zwar