Verbe neregulate

Unregelmäßige Verben

Cele mai multe verbe au o conjugare regulată, de ex. Machen (Infinitiv) - machte (Präteritum) - gemacht (Partizip II). La Präteritum, sufixul -te este adăugat la tuplina verbului mach, iar la Partizip II, prefixul ge- și sufixul -t la tulpina verbului mach . Astfel de verbe le numim verbe regulate (schwache Verben). Verbele care au o conjugare diferită sunt verbe neregulate. Dintre verbele neregulate distingem și verbele puternice (starke Verben) care sunt „mai puțin” neregulate, adică forma lor a Partizip II este creată prin adăugarea prefixului ge- și a sufixului -en în loc de -t . În plus, pentru verbele puternice există o schimbare de una sau două litere, de exemplu (schr ei ben - schr ie b - geschr ie ben).

Conjugarea verbelor neregulate

Verbele neregulate includ: verbe modale, verbe auxiliare și multe alte verbe.

Verbe modale
Infinitiv Präteritum Partizip II Präsens (ich) Präsens (du) Präsens (er/sie/es) Traducere
dürfen durfte gedurft darf darfst darf a i se permite să facă ceva
können konnte gekonnt kann kannst kann poate să
müssen musste gemüsst muss musst muss trebuie să
mögen mochte gemocht mag magst mag a place
sollen sollte gesollt soll sollst soll ar trebui să
wollen wollte gewollt will willst will a vrea
Verbe auxiliare
Infinitiv Präteritum Partizip II Präsens (ich) Präsens (du) Präsens (er/sie/es) Traducere Comentariu
haben hatte gehabt habe hast hat a avea
sein war gewesen bin bist ist a fi La plural verbul sein este, de asemenea, neregulat: wir sind, ihr seid , sie / Sie sind.
werden wurde geworden werde wirst wird a deveni ceva
Alte verbe neregulate
Infinitiv Präteritum Partizip II Präsens (ich) Präsens (du) Präsens (er/sie/es) Traducere Comentariu
backen backte/buk gebacken (haben) backe bäckst/backst bäckt/backt a coace
befehlen befahl befohlen (haben) befehle befiehlst befiehlt a ordona cuiva să facă ceva
beginnen begann begonnen (haben) beginne beginnst beginnt a începe
beißen biss gebissen (haben) beiße beißt beißt a mușca
bersten barst geborsten (sein) berste berstest/birst berstet/birst a sparge
biegen bog gebogen (sein/haben) biege biegst biegt a îndoi ( + haben ) sau a vira de ex. la stânga / la dreapta (+ sein)
bieten bot geboten (haben) biete bietest bietet a oferi (de exemplu, pentru a oferi o imagine de ansamblu bună) - einen guten Überblick bieten
binden band gebunden (haben) binde bindest bindet a lega
bitten bat gebeten (haben) bitte bittest bittet a cere (de exemplu, o favoare)
blasen blies geblasen (haben) blase bläst bläst a sufla
bleiben blieb geblieben (sein) bleibe bleibst bleibt a rămâne (nu pleca) / a rămâne (nu schimba)
braten briet gebraten (haben) brate brätst brät a prăji / a coace
brechen brach gebrochen (haben/sein) breche brichst bricht a sparge ceva (+ haben) sau a rupe / a se destrăma (+ sein)
brennen brannte gebrannt (haben) brenne brennst brennt a arde
bringen brachte gebracht (haben) bringe bringst bringt a aduce
denken dachte gedacht (haben) denke denkst denkt a gândi
dringen drang gedrungen (haben/sein) dringe dringst dringt a pătrunde / a trece (+ sein) sau a cere ceva (+ haben)
empfehlen empfahl empfohlen (haben) empfehle empfiehlst empfiehlt a recomanda
erschrecken erschrak erschrocken (sein) erschrecke erschreckst erschreckt a se speria Alte variante: erschrecken - erschreckte - erschreckt (+ haben) 👉 a speria pe cineva
essen gegessen (haben) esse isst isst a mânca
erwägen erwog erwogen (habe) erwäge erwägst erwägt a considera
fahren fuhr gefahren (sein/haben) fahre fährst fährt a conduce / a cârmui Alte variante: fahren - fuhr - gefahren (+ haben) a conduce pe cineva / a duce pe cineva la plimbare (cu mașina / nava)
fallen fiel gefallen (sein) falle fällst fällt a cădea
fangen fing gefangen (haben) fange fängst fängt a prinde / a apuca
finden fand gefunden (haben) finde findest findet a găsi / a găsi ceva / a găsi pe cineva, de ex. cred că acest plan este bun 👉 ich finde den Plan gut
flechten flocht geflochten (haben) flechte flechtest/flichtst flechtet/flicht a țese
fliegen flog geflogen (sein/haben) fliege fliegst fliegt a zbura (+ sein) sau a duce pe cineva ca pasager cu avionul (+ haben)
fliehen floh geflohen (sein) fliehen fliehst flieht a fugi
fließen floss geflossen fließe fließt fließt a curge (de ex. un râu / pârâu / apă)
fressen fraß gefressen (haben) fresse frisst frisst a devora / a mânca lacom și dezordonat
frieren fror gefroren (haben) friere frierst friert a îngheța / a fi rece a îngheța 👉 ein|frieren + sein (!) [o schimbare de stare, prin urmare + sein ]
gebären gebar geboren (haben) gebäree gebärst gebärt a naște
geben gab gegeben (haben) gebe gibst gibt a da
gedeihen gedieh gediehen (sein) gedeihe gedeihst gedeiht a prospera
gehen ging gegangen (sein) gehe gehst geht a merge
gelingen gelang gelungen (sein) gelinge gelingst gelingt a reuși
gelten galt gegolten (haben) gelte giltst gilt a fi eficient; a aplica
genesen genas genesen (sein) genese genest genest a deveni sănătos
genießen genoss genossen (haben) genieße genießt genießt a te bucura de ceva (a găsi plăcere în ceva) de ex. bucură-te de mâncare 👉 das Essen genießen sau a te bucura de ceva (a avea ceva în avantajul tău, ceva pozitiv), de ex. a te bucura de o bună reputație 👉 guten Ruf genießen
geschehen geschah geschehen (sein) geschehe geschehst gescheht a se întâmpla
gewinnen gewann gewonnen (haben) gewinne gewinnst gewinnt a câștiga / a extrage materii prime
gießen goss gegossen (haben) gieße gießt gießt a turna / a uda
gleichen glich geglichen (haben) gleiche gleichst gleicht a fi ca cineva / ceva a fi similar cu cineva / ceva 👉 jemandem / einer Sache gleichen
gleiten glitt geglitten (sein) gleite gleitest gleitet a aluneca (în aer)
graben grub gegraben (haben) grabe gräbst gräbt a săpa
greifen griff gegriffen (haben) greife greifst greift a apuca
halten hielt gehalten (haben) halte hältst hält a reține ceva / pe cineva / a opri ceva / pe cineva / a păstra ceva halten are mult mai multe semnificații
hängen hing gehangen (haben) hänge hängst hängt a agăța / a atârna (în sensul de „a fi atârnat"; nemișcat, deja atârnat) Alte variante: hängen - hängte - gehängt [+ haben] (a atârna ceva)
hauen haute gehauen (haben) haue haust haut a lovi / a bate / a zdrobi
heben hob gehoben (haben) hebe hebst hebt a ridica
heißen hieß geheißen (haben) heiße heißt heißt a fi chemat (ex. numele meu este ...) / a însemna (ex. înseamnă că ... 👉 das heißt, dass ...)
helfen half geholfen (haben) helfe hilfst hilft a ajuta
kennen kannte gekannt (haben) kenne kennst kennt a fi familiarizat cu / a cunoaște ceva / pe cineva (de exemplu, a cunoaște o persoană)
klingen klang geklungen (haben) klinge klingst klingt a suna
kommen kam gekommen (sein) komme kommst kommt a veni
kriechen kroch gekrochen (sein) krieche kriechst kriecht a se târî
laden lud geladen (haben) lade lädst lädt a încărca (de exemplu, încărcătură într-un camion sau a umple ceva cu ceva) / a încărca un dispozitiv / a încărca (de exemplu, date)
lassen ließ gelassen (haben) lasse lässt lässt a lăsa ceva / pe cineva undeva / a lăsa pe cineva să facă ceva / a avea ceva făcut
laufen lief gelaufen (sein) laufe läufst läuft a rula / a funcționa (de exemplu, un dispozitiv care funcționează / rulează)
leiden litt gelitten (haben) leide leidest leidet a suferi (de la) / a fi bolnav (de ex. a fi bolnav de 👉 leiden an + Dativ)
leihen lieh geliehen (haben) leihe leihst leiht a împrumuta ceva / a împrumuta de la cineva
lesen las gelesen (haben) lese liest liest a citi
liegen lag gelegen (haben) lege liegst liegt a se întinde (de ex. pe pat) În sudul Germaniei, Austria și Elveția + sein
lügen log gelogen (haben) lüge lügst lügt a minți (adică a spune ceva care nu este adevărat)
meiden mied gemieden (haben) meide meidest meidet a evita ceva / pe cineva
melken molk gemolken (haben) melke melkst/milkst melkt/milkt a mulge Alte variante: melken - melkte - gemelkt (tot a mulge, dar cu o conjugare regulată)
messen maß gemessen (haben) messe misst misst a măsura
misslingen misslang misslungen (sein) misslinge misslingst misslingt a eșua
nehmen nahm genommen (haben) nehme nimmst nimmt a lua
nennen nannte genannt (haben) nennen nennst nennt a denumi / a da / a preciza unele informații (de ex. dă un exemplu / motiv)
pfeifen pfiff gepfiffen (haben) pfeife pfeifst pfeift a fluiera
preisen pries gepriesen (haben) preise preist preist a lăuda Un alt verb cu același sens care este folosit mai frecvent: loben
quellen quoll gequollen (sein) quelle quillst quillt a stropi / a țâșni
raten riet geraten (haben) rate rätst rät a sfătui / a ghici
reiben rieb gerieben (haben) reibe reibst reibt a freca / a răzui
reißen riss gerissen (haben/sein) reiße reißt reißt a sfâșia / a rupe în bucăți În sensul: a se rupe: + sein ; în sensul de: a rupe / a sfâșia: + haben
reiten ritt geritten (sein) reite reitest reitet a călări un cal
rennen rannte gerannt (sein) renne rennst rennt a face întrecere / a alerga
riechen roch gerochen (haben) rieche riechst riecht a mirosi (a elibera un miros) / a mirosi (a mirosi ceva; a adulmeca)
ringen rang gerungen (haben) ringe ringst ringt a lupta pentru / împotriva ringen (um + Akkusativ / mit + Dativ)
rinnen rann geronnen (sein) rinne rinnst rinnt a picura / a (s)curge
rufen rief gerufen (haben) rufe rufst ruft a apela la cineva (de exemplu a apela la cineva pentru a veni) / a convoca
saufen soff gesoffen (haben) saufe säufst säuft a bea / a înghiți hulpav
senden sandte gesandt (haben) sende sendest sendet a trimite Alte variante: senden - sendete - gesendet (același sens, dar cu o conjugare regulată)
schaffen schuf geschaffen (haben) schaffe schaffst schafft a crea Alte variante: schaffen - schaffte - geschafft (a se descurca / a se ocupa de ceva / a reuși să facăceva)
scheiden schied geschieden (haben) scheide scheidest scheidet a divorța / a separa
scheinen schien geschienen (haben) scheine scheinst scheint a străluci / a părea
schelten schalt gescholten (haben) schelte schiltst schilt a certa / a mustra
scheren schor geschoren (haben) schere scherst schert a tunde; a cosi Alte variante: sich scheren (um + Akkusativ) - scherte - geschert (to care about sth / sb)
schieben schob geschoben (haben) schiebe schiebst schiebt a muta ceva (ex. mobilier, programare) / a introduce (de ex. un card într-un slot)
schießen schoss geschossen (haben) schieße schießt schießt a trage
schlafen schlief geschlafen (haben) schlafe schläfst schläft a dormi a adormi 👉 ein|schlafen + sein (!) [o schimbare de stare, prin urmare + sein]
schlagen schlug geschlagen (haben/sein) schlage schlägst schlägt a lovi / a bate (+ haben) sau a se lovi de ceva (astfel încât să existe o coliziune, de exemplu, să te dai cu capul de perete, + sein )
schleifen schliff geschliffen (haben) schleife schleifst schleift a ascuți / a măcina Alte variante: schleifen - schleifte - geschleift (+ haben ) (a trage ceva)
schließen schloss geschlossen (haben) schließe schließt schließt a închide / a încheia
schlingen schlang geschlungen (haben) schlinge schlingst schlingt a înghiți / a împleti / înfășura (de exemplu, ramuri) sau a se împleti în jurul a ceva (sich schlingen)
schmeißen schmiss geschmissen (haben) schmeiße schmeißt schmeißt a arunca / a azvârli schmeißen (a azvârli / a arunca), werfen (a arunca, sens mai slab decât schmeißen )
schmelzen schmolz geschmolzen (haben/sein) schmelze schmiltzt schmiltzt a se topi (+ sein) sau a topi ceva (ex. a topi ciocolată, + haben) Dacă subiectul este ceea ce se topește, atunci trebuie folosit verbul auxiliar + sein și dacă subiectul topește altceva, atunci se folosește + haben.
schneiden schnitt geschnitten (haben) schneide schneidest schneidet a tăia sau a se tăia (sich schneiden)
schreiben schrieb geschrieben (haben) schreibe schreibst schreibt a scrie / a nota
schreien schrie geschrien (haben) schreie schreist schreit a țipa; a striga
schreiten schritt geschritten (sein) schreite schreitest schreitet a păși; a înainta
schweigen schwieg geschwiegen (haben) schweige schweigst schweigt fă liniște
schwellen schwoll geschwollen (sein) schwelle schwellst schwellt a se umfla
schwimmen schwamm geschwommen (sein) schwimme schwimmst schwimmt a înota Alte variante: verbul auxiliar + sein poate fi folosit întotdeauna, dar uneori poate fi folosit și verbul auxiliar + haben atunci când nu există o schimbare de locație implicată, de ex. Er hat 2 Stunden lang geschwommen (El a înotat 2 ore).
schwinden schwand geschwunden (sein) schwinde schwindest schwindet a scădea / a se micșora / a se contracta
schwingen schwang geschwungen (haben/sein) schwinge schwingst schwingt a balansa ceva (+ haben) sau a se legăna (+ sein)
schwören schwor geschworen (haben) schwöre schwörst schwört a jura / a promite
sehen sah gesehen (haben) sehe siehst sieht a vedea / a privi
singen sang gesungen (haben) singe singst singt a cânta
sinken sank gesunken (sein) sinke sinkst sinkt a scufunda / a cădea (ex. prețul) / a scădea (de ex. temperatura)
sitzen saß gesessen (haben) sitze sitzt sitzt a sta În sudul Germaniei, Austria și Elveția + sein
speien spie gespien (haben) speie speist speit a vomita / a scuipa
sprechen sprach gesprochen (haben) spreche sprichst spricht a vorbi
springen sprang gesprungen (sein) springe springst springt a sări
stechen stach gestochen (haben) steche stichst sticht a înjunghia
stehen stand gestanden (haben) stehe stehst steht a fi scris / menționat de ex. in dem Schreiben steht es, dass ... 👉 în această lucrare / document este menționat că ...) / stehen auf etw / jdn + Akkusativ 👉 a fi interesat de ceva În sudul Germaniei, Austria și Elveția + sein
stehlen stahl gestohlen (haben) stehle stiehlst stiehlt a fura
steigen stieg gestiegen (sein) steige steigst steigt a se urca (intra) în/pe ceva (de exemplu, un tren/motocicletă) sau a crește (de exemplu, prețul)
sterben starb gestorben (sein) sterbe stribst stribt a muri
streichen strich gestrichen (haben/sein) streiche streichst streicht a picta (ex. pereții) / a tăia / a anula (ex. un zbor)
streiten stritt gestritten (haben) streite streitest streitet a se certa cu cineva (sau a avea o ceartă cu cineva)
stinken stank gestunken (haben) stinke stinkst stinkt a mirosi urât
tragen trug getragen (haben) trage trägst trägt a purta / a suporta ceva (de exemplu, a suporta costurile / vina)
treffen traf getroffen (haben) treffe triffst trifft a atinge ținta
treiben trieb getrieben (haben/sein) treibe treibst treibt a pune ceva în mișcare / a propulsa ceva / a antrena (ex. sport) [ + haben ] sau a fi în derivă/ a pluti (ex. pe apă) [+ sein]
treten trat getreten (haben/sein) trete tritst tritt a păși pe cevs / a apăsa ceva (cu piciorul) / a lovi ceva [+ haben] sau a păși / a călca (în sensul de a merge) [+ sein]
trinken trank getrunken (haben) trinke trinkst trinkt a bea
trügen trog getrogen (haben) trüge trügst trügt a înșela (păcăli) pe cineva
tun tat getan (haben) tue tust tut a face
vergessen vergaß vergessen (haben) vergesse vergisst vergisst a uita
verlieren verlor verloren (haben) verliere verlierst verliert a pierde (a nu reuși să câștige; de ex. un joc, un pariu) / a pierde (de ex. chei)
wachsen wuchs gewachsen (sein) wachse wächst wächst a crește
waschen wusch gewaschen (haben) wasche wäsch(s)t wäscht a spăla
weichen wich gewichen (sein) weiche weichst weicht a se da la o parte / a face loc cuiva
weisen wies gewiesen (haben) weise weist weist a indica (de ex. într-o anumită direcție) / a expulza pe cineva
werben warb geworben (haben) werbe wirbst wirbt a face publicitate / a recruta
werfen warf geworfen (haben) werfe wirfst wrift a arunca
winden wand gewunden (haben) winde windest windet a țese / a răsuci / a se răsuci (sich winden) Alte variante: winden - windete - gewindet (vânt / a fi vânt)
wiegen wog gewogen (haben) wiege wiegst wiegt a cântări Alte variante: wiegen - wiegte - gewiegt (a legăna / a mărunți sau a tăia în bucăți)
wissen wusste gewusst (haben) weiß weißt weiß a ști
zeihen zieh geziehen (haben) zeihe zeihst zeiht a acuza
ziehen zog gezogen (haben/sein) ziehe ziehst zieht a trage / a îmbrăca o piesă de îmbrăcăminte (a trage de ex. o șapcă pe cap) [+ haben] sau a se muta (de ex. într-un alt oraș) [+ sein]
zwingen zwang gezwungen (haben) zwinge zwingst zwingt a forța

Sfaturi și trucuri

Baza verbului este întotdeauna conjugată în același fel, de ex. pentru verbul gehen există mai multe verbe cu aceeași bază: be gehen, aus| gehen, an| gehen, .... Aceste verbe au semnificații diferite, dar baza gehen este conjugată în același fel. Verbul auxiliar este, de obicei, același, dar, din păcate, există excepții, de ex. a dormi - schlafen (+ haben), dar a adormi ein|schlafen (+ sein deoarece exprimă o schimbare de stare). Cel mai bine este să învățați conjugarea formei de bază a verbului și să o aplicați la toate verbele cu aceeași bază (exemple mai jos).

Infinitiv Präteritum Partizip II Semnificație
essen gegessen (haben) a mânca
fressen fr gefressen (haben) a devora / a mânca lacom și dezordonat
messen m gemessen (haben) a măsura
vergessen verg vergessen (haben) a uita
finden fand gefunden (haben) a găsi / a i se părea că ceva/cineva este
empfinden empfand empfunden (haben) a simți
erfinden erfand erfunden (haben) a inventa