Guvernarea verbului

Rektion der Verben

Guvernarea verbului este relația dintre un verb și o prepoziție într-un caz gramatical dat. Limba germană are patru cazuri gramaticale, în timp ce unele limbi au mai multe. Această discrepanță este, de obicei, rezolvată prin adăugarea unei prepoziții adecvate la verb.

Lista prepozițiilor care utilizează întotdeauna un anumit caz gramatical

Prepoziții care folosesc întotdeauna cazul dativ (Dativ)

ab, aus, bei, gegenüber, mit, von, nach, seit, zu

Prepoziții care folosesc întotdeauna cazul acuzativ (Akkusativ)

bis, durch, für, gegen, ohne, um

Prepoziții care pot folosi fie cazul acuzativ (Akkusativ), fie cazul dativ (Dativ)

an, auf, hinter, in, neben, unter, über, vor, zwischen

Guvernarea verbului în cazul celor mai frecvente verbe

Verb + Prepoziție Caz gramatical Traducere Exemplu Exemplu (traducere) Comentariu
Angst haben vor Dativ a se teme de ceva Ich habe Angst vor einer Verletztung. Mi-e frică să nu mă accidentez.
ab|hängen von Dativ a depinde de das hängt von dir ab depinde de tine Alte variante: abhängig von + Dativ sein 👉 ich bin von dir abhängig
achten auf Akkusativ a avea grijă de / a fi atent la / a fi prudent cu auf den Weg achten a se uita la drum / a fi atent la drum / a avea grijă la drum
anfangen mit Dativ a începe ceva cu ceva/cineva ich fange mit dem Training an Încep (cu) antrenamentul
an|kommen in Akkusativ a ajunge la Wir kommen um 8 Uhr in Berlin an. Ajungem în Berlin la ora 8.
sich anmelden für Akkusativ a se înscrie sich für einen Sprachkurs anmelden a se înscrie la un curs de limbi străine
antworten auf Akkusativ a răspunde la ceva auf die Frage antworten a răspunde la o întrebare
arbeiten an Dativ a lucra la Die Firma arbeitet an einem neuen Produkt. Compania lucrează la un nou produs.
jdm ähnlich sein Dativ a fi asemănător cu ceva/cineva Sebastian ist seinem Bruder ähnlich. Sebastian seamănă cu fratele său.
sich ärgern über Akkusativ a fi enervat/a se enerva din cauza a ceva Ich ärgere mich über dich. Sunt furios/enervat din cauza ta.
sich auf|regen über Akkusativ a fi enervat/a se enerva (agita) din cauza a ceva Ich rege mich über lange Wartezeit auf. Sunt supărat/enervat din cauza timpului lung de așteptare.
auf|hören mit Dativ a termina cu ceva / a opri Ich muss mit dem Rauchen aufhören. Trebuie să renunț la fumat.
auf|passen auf Akkusativ a fi atent / a fi atent / a fi atent cu Wir müssen auf Straßenzeichen aufpassen. Trebuie să fim atenți la indicatoarele rutiere.
aus|geben für Akkusativ a cheltui / a da bani pe Ich gebe zu viel Geld für Kleidung aus. Eu cheltui prea mulți bani pe haine.
sich bei (jdm) für (etw) bedanken bei+Dativ, für+Akkusativ a mulțumi (cuiva pentru ceva) Der Student bedankt sich bei dem Professor für die Hilfe. Studentul îi mulțumește profesorului pentru ajutor.
beginnen mit Dativ a începe ceva cu ceva/cineva mit dem Sprachkurs beginnen a începe un curs de limbi străine
bestehen aus Dativ a consta din das Auto besteht aus vielen Teilen o mașină constă din mai multe piese
betroffen sein von Dativ a fi afectat de ceva (ceva te preocupă) Die ganze Stadt ist von der Epidemie getroffen. Întregul oraș a fost afectat/lovit de epidemie.
bitten um Akkusativ a cere (de ex. o favoare) Wir bitten um Verständnis! Vă cerem înțelegere.
sich bemühen um Akkusativ a încerca să obțină ceva / a se strădui Ich bemühe mich um eine Beförderung. Încerc (mă străduiesc) să obțin o promovare.
sich beschweren über Akkusativ a se plânge din cauza a ceva Der Nachbar beschweret sich über den Lärm. vecinul se plânge de zgomot
sich beschäftigen mit Dativ a fi ocupat cu / a se ocupa cu (a lucra într-un anumit domeniu/industrie) Ich beschäftige mich mit (dem) Autoverkauf. Vând mașini. (literalmente: mă ocup de vânzarea de mașini.)
sich beteiligen an Dativ a participa la Wir haben uns an dem Protest beteiligt. Am luat parte la protest.
sich bewerben um Akkusativ a aplica pentru Ich bewerbe mich um einen neuen Job. Aplic pentru un nou loc de muncă.
sich beziehen auf Akkusativ a se referi la / a viza Die Ermäßigung bezieht sich nur auf die Kleidung aus dem Schlussverkauf. Reducerea se aplică numai la hainele din promoțiile extra-sezoniere.
(jdn) beneiden um Akkusativ a invidia (pe cineva) pentru ceva Hanna beneidet Anna um ihre neuen Schuhe. Hanna este geloasă pe noii pantofi ai lui Annie. (sau Hanna o invidiază pe Annie pentru noii ei pantofi.)
denken an Akkusativ a se gândi la Die Eltern denken oft an ihre Tochter. Părinții se gândesc adesea la fiica lor.
diskutieren über Akkusativ a discuta ceva/cu cineva Wir diskutieren über Entwicklungsmöglichkeiten in der Firma. Discutăm despre oportunități de dezvoltare în companie.
sich bei (jdm) für (etw) entschuldigen bei+Dativ, für+Akkusativ a-și cere scuze (cuiva) pentru (ceva) Ich möchte mich bei dir für mein gestriges Verhalten entschuldigen. Aș vrea să-mi cer scuze pentru comportamentul meu de ieri.
sich entscheiden für Akkusativ a opta pentru Ich habe mich für einen Urlaub in Spanien entschieden. Am decis să-mi petrec vacanța în Spania.
sich entschließen zu Dativ a opta pentru Ich habe mich zu einem Umzug nach Berlin entschlossen. Am decis să mă mut la Berlin.
sich erholen von Dativ a lua o pauză de la ceva pentru a se relaxa Ich muss mich von der Arbeit erholen. Trebuie să iau o pauză de la muncă.
sich erinnern an Akkusativ a(-și) (re)aminti Erinnerst du dich an die Geburtstagsfeier von Marko? Îți amintești de ziua lui Marko?
sich erkundigen nach Dativ a se interesa de / a se informa în privinţa Ich möchte mich nach dem aktuellen Status meiner Bestellung erkundigen. Aș dori să aflu care este statutul comenzii mele.
Einfluss haben auf Akkusativ a avea influență asupra a ceva Ich habe keinen Einfluss auf die Entscheidung. Nu am nicio influență asupra deciziei.
einverstanden sein mit Dativ a fi de acord cu cineva/ceva Ich bin mit deiner Meinung nicht einverstanden. Nu sunt de acord cu părerea ta.
ein|laden in/zu Dativ a invita în/la Ich lade euch in meine Wohnung ein. / Eine Freundin hat mich zu Tee eingeladen. Te invit în apartamentul meu. / O prietenă m-a invitat la un ceai.
erfahren von Dativ a afla despre ceva Ich habe gerade von den letzten Änderungen erfahren. Tocmai am aflat despre ultimele modificări.
erkennen an Dativ a recunoaște după ceva Ich habe ihn an der Stimme erkannt. L-am recunoscut după vocea lui.
erkranken an Dativ a se îmbolnăvi Mein Opa ist an Krebs erkranken. Bunicul meu a făcut cancer.
erzählen über/von über+Akkusativ, von+Dativ a vorbi despre (sau a povesti despre) Erzähl mir über deinen Urlaub. / Erzähl mir von deinem Urlaub. Povestește-mi despre vacanța ta.
fragen nach Dativ a întreba despre Kannst du auch nach Verfügbarkeit online fragen? Ai putea întreba și despre disponibilitatea online?
sich freuen auf Akkusativ a aștepta cu nerăbdare Ich freue mich auf den Besuch von meinen Freunden. Aștept cu nerăbdare vizita prietenilor mei.
sich freuen über Akkusativ a fi mulțumit de (sau datorită a ceva) Ich freue mich über das Geschenk. Sunt mulțumit de cadou.
führen zu Dativ a duce la ceva Das wird zu vielen Problemen führen. Acest lucru va duce la multe probleme.
sich fürchten vor Dativ a se teme de ceva Lisa fürchtet sich vor Spinnen. Lisa se teme de păianjeni.
gehen um Akkusativ a fi despre ceva (a preciza subiectul a ceva) Es geht um den Umweltschutz. Este vorba de protecția mediului.
gehören zu Dativ a aparține Das Haus gehört zu unserer Familie. Casa aparține familiei noastre.
geraten in Akkusativ a intra în ceva (de exemplu, în probleme, a începe deraparea) / a intra într-o stare de ceva (de exemplu, de panică) Es ist wichtig, dass Sie nicht in Panik geraten. Este important să nu vă panicați.
sich gewöhnen an Akkusativ a se obișnui cu Ich kann mich an die niedrige Temperatur nicht gewöhnen. Nu mă pot obișnui cu temperatura scăzută.
glauben an Akkusativ a crede în Niemand glaubt an meine Idee. Nimeni nu crede în ideea mea.
gratulieren zu Dativ a felicita pentru ceva Wir gratulieren dir zu dem Studiumabschluss. Noi te felicităm pentru absolvire.
greifen nach/zu Dativ a se întinde după ceva Die Oma greift nach ihrer Brille. Bunica se întinde după ochelari.
grenzen an Akkusativ a se învecina cu Polen grenzt an Deutschland. Polonia se învecinează cu Germania.
halten für Akkusativ a considera ceva/pe cineva a fi / a i se părea că ceva/cineva Ich halte ihn für einen guten Ingenieur. Îl consider un inginer bun.
halten von Dativ a i se părea că ceva/cineva este / a avea o părere despre ceva/cineva Was hältst du von seinem Plan? Ce crezi despre planul lui?
sich handeln um Akkusativ a fi despre ceva (a preciza subiectul a ceva) Bei N-Deklination handelt es sich um eine spezielle Gruppe von Nomen. Declinarea-N este despre o grupă specială de verbe și conjugarea lor. sich handeln um este destul de oficial și sofisticat, prin urmare gehen um este folosit mai frecvent
helfen bei Dativ a ajuta cu Kannst du mir bei der Hausaufgabe helfen? Mă poți ajuta cu temele pentru acasă? Există și o altă variantă în uz: helfen mit (a ajuta folosind un instrument/dispozitiv)
hin|weisen auf Akkusativ a sublinia (evidenția) ceva Ich möchte darauf hinweisen, dass ... Aș dori să subliniez că ...
hoffen auf Akkusativ a spera la Ich hoffe auf eine schnelle Einigung. Sper la un acord rapid.
hören von Dativ a auzi de la cineva Hast du etwas von Julia gehört? Ai auzit ceva de la Julia?
sich informieren über Akkusativ a se informa cu privire la ceva/cineva Ich möchte mich über die Unterkunft informieren. Aș dori să mă interesez despre cazare.
sich interessieren für Akkusativ a fi interesat de ceva/cineva Thomas interessiert sich für Marketing. Thomas este interesat de marketing.
kommen zu Dativ a duce la ceva / a se întâmpla Auf dieser Kreuzung kommt es oft zu Autounfällen. La această intersecție, se întâmplă adesea accidente de mașină.
sich konzentrieren auf Akkusativ a se concentra asupra Wir konzentrieren uns jetzt auf die wichtigsten Probleme. Să ne concentrăm asupra celor mai importante probleme.
kämpfen um Akkusativ a lupta pentru Wir kämpfen um das Überleben. Luptăm pentru supraviețuire.
sich kümmern um Akkusativ a se ocupa de Ich muss mich persönlich um diese Angelegenheit kümmern. Trebuie să mă ocup personal de această chestiune.
lachen über Akkusativ a râde la/de Wir lachen noch über deinen Witz. Încă râdem de gluma ta.
leiden unter/an Dativ (unter) a suferi de sau din cauza [mintal]; a suferi de [fizic], a fi bolnav Er leidet unter Depression. / Ich leide an einer seltenen Krankheit. El suferă de depresie. / Sufăr de (sau am) o boală rară.
leihen von Dativ a lua ceva cu împrumut de la cineva Ich habe ein Buch von Isabell geliehen. Am împrumutat o carte de la Isabell. Putem compara cu următorul verb: jdm etwas + Akkusativ borgen (a da cu împrumut ceva cuiva)
liegen an Dativ a depinde de Das liegt an dir. Depinde de tine
nach|denken über Akkusativ a reflecta asupra a ceva / a se gândi la ceva Ich denke über die Auswirkungen der Entscheidung der Regierung nach. Mă întreb ce consecințe are decizia guvernului.
passen zu Dativ a se asorta cu ceva / a se potrivi cu ceva Die Schuhe passen sehr gut zu diesem Kleid. Acești pantofi se potrivesc bine cu această rochie.
protestieren gegen Akkusativ a protesta împotriva a ceva/cuiva In meiner Stadt protestiert man gegen die Eröffnung einer Fabrik. Oamenii protestează împotriva deschiderii unei fabrici în orașul meu.
rechnen mit Dativ a lua în considerare; a ține cont de ceva Er hat mit den Konsequenzen nicht gerechnet. Nu a ținut cont de consecințe.
reden über Akkusativ a vorbi/a vorbi despre Lass uns über deine Beziehung reden. Să vorbim despre relația ta.
riechen nach Dativ a mirosi a ceva Die Soße riecht nach Knoblauch. Sosul miroase a usturoi.
sagen zu Dativ a spune ceva despre un anumit subiect / a spune ceea ce gândești despre Was sagst du zu einem Abendessen im Restaurant? Ce spui de o cină la restaurant?
sich sehnen nach Dativ a simți lipsa a ceva/cuiva Der Sohn sehnt sich nach seinen Eltern. Fiului îi este dor de părinții săi.
schicken an Akkusativ a trimite Kannst du bitte an mich eine Nachricht so schnell wie möglich schicken? Îmi puteți trimite un mesaj cât mai curând posibil?
schmecken nach Dativ a avea gust de ceva Das schmeckt nach Kokos. Are gust de nucă de cocos.
schreiben an/über Akkusativ a scrie către/despre Ich schreibe eine E-Mail an den Professor. / Der Journalist schreibt über das Schulsystem in Deutschland. Îi scriu un e-mail profesorului. / Jurnalistul scrie despre sistemul școlar din Germania.
sich sorgen um Akkusativ a avea grijă de Ich sorge mich um meine Oma. Am grijă de bunica mea.
sorgen für Akkusativ a se ocupa de Sorgen Sie bitte für (die) Sauberkeit in der Wohnung. Vă rog să vă ocupați de curățenia apartamentului. (Vă rog să păstrați apartamentul curat.)
sprechen mit/über mit+Dativ, über+Akkusativ a vorbi / a vorbi cu/despre Ich spreche mit meiner Mutter. / Ich spreche über den Film von gestern. Vorbesc cu mama mea. / Vorbesc despre filmul de ieri.
(sich) schützen vor Dativ a proteja de Schützen Sie sich vor der Kälte. Te rog să te protejezi de frig.
stammen aus Dativ a veni din / a proveni din Das Wort "Chance" stammt aus dem Französischen. Cuvântul „șansă” provine din franceză.
stimmen für Akkusativ a vota pentru Ich stimme für den Kandidaten aus meiner Region. Votez candidatul din regiunea mea.
sterben an Dativ a muri de Meine Oma ist an Krebs gestorben. Bunica mea a murit de cancer.
stolz sein auf Akkusativ a fi mândru de ceva/cineva Die Eltern sind stolz auf ihren Sohn. Părinții sunt mândri de fiul lor.
streben nach Dativ a se strădui / a depune eforturi pentru Ich strebe nach einer Verbesserung meines Lebensstandard. Mă străduiesc să-mi îmbunătățesc nivelul de trai.
suchen nach Dativ a căuta ceva/pe cineva Ich suche nach einer Wohnung. Îmi caut un apartament. Alte variante: etwas + Akkusativ suchen 👉 ich suche eine Wohnung; auf der Suche nach etwas + Dativ sein 👉 ich bin auf der Suche nach einer Wohnung
(sich) streiten über Akkusativ a se certa Wir streiten uns über das Vermögen. Ne certăm pentru proprietate.
teil|nehmen an Dativ a participa la Ich habe letzte Woche an einer Konferenz teilgenommen. Săptămâna trecută am participat la o conferință.
telefonieren mit Dativ a vorbi la telefon cu Julia telefoniert jeden Sonntag mit ihrer Mutter. În fiecare duminică Julia vorbește cu mama ei la telefon.
sich treffen mit/zu Dativ a se întâlni cu/la/pentru Ich treffe mich heute mit meiner Freundin. / Wir treffen uns zu einem Bier. Mă întâlnesc azi cu prietena mea. / Ne întâlnim la o bere.
träumen von Dativ a visa Sören träumt von einem Sportwagen. Sören visează la o mașină sport.
sich unterhalten mit/über mit+Dativ, über+Akkusativ a vorbi / a vorbi cu/despre Klaus unterhält sich mit einem Kollegen. / Vielleicht unterhalten wir uns deinen letzten Urlaub? Klaus vorbește cu un coleg de la serviciu. / De ce nu vorbim despre ultima ta vacanță?
sich verabreden mit Dativ a face o programare cu cineva / a aranja ceva cu cineva / a conveni cu cineva că Ich habe mich mit meinen Freunden in einer Bar verabredet. Mi-am făcut o rezervare cu prietenii mei la bar.
sich verabschieden von Dativ a-și lua la revedere de la Janine verabschiedet sich mit ihrer Familie. Janine își ia la revedere de la familia ei.
vergleichen mit Dativ a compara cu Ich vergleiche meine Lösung mit deiner. Compar soluția mea cu a ta.
verfügen über Akkusativ a avea ceva la dispoziție Die Autovermietung verfügt über viele Modelle. Compania de închirieri auto are multe modele.
verlangen von Dativ a solicita ceva de la cineva/ceva Die Firma verlangt von den Mitarbeitern eine entsprechende Kleidung im Büro. Compania solicită un cod vestimentar adecvat de la angajați.
sich verlassen auf Akkusativ a te baza pe ceva/cineva Du kannst dich auf mich verlassen. Te poți baza pe mine.
sich verlieben in Akkusativ a se îndrăgosti de Hans hat sich in eine Kollegin verliebt. Hans s-a îndrăgostit de o colegă.
verstehen von Dativ a înțelege ceva Verstehst du etwas von diesem Thema? Știi ceva despre acest subiect? / Înțelegi acest subiect?
sich vertragen mit Dativ a se înțelege bine cu Unser Hund verträgt sich gut mit unserer Katze. Câinele și pisica noastră se înțeleg bine.
verzichten auf Akkusativ a renunța la ceva (de exemplu, a renunța la consumul de carne) / a se abţine de la Wir verzichten in diesem Jahr auf Urlaub. Renunțăm la vacanță anul acesta.
sich vor|bereiten auf Akkusativ a se pregăti pentru/ ca să Ich bereite mich für den Flug morgen vor. Mă pregătesc pentru zborul de mâine.
vorbei|gehen an Dativ a trece pe lângă ceva/cineva Ich bin heute an dem Zoo vorbeigegangen. Azi m-am plimbat pe lângă grădina zoologică.
vorbei|kommen an Dativ a trece pe la cineva / a trece pe lângă ceva (de exemplu, un obstacol) Kommst du heute nachmittags bei mir vorbei? Vii pe la mine în această după-amiază?
warnen vor Dativ a avertiza împotriva Polizei warnt vor Taschendieben. Poliția avertizează împotriva hoților de buzunare.
warten auf Akkusativ a aștepta după Ich warte auf den Bus. Aștept autobuzul.
sich wenden an Akkusativ a apela la cineva (pentru ceva) Bitte wenden Sie sich direkt an den Hersteller. Vă rugăm să contactați direct producătorul.
werden zu Dativ a deveni ceva/ a se transforma în ceva Er wird zu einem Monster. Se transformă într-un monstru.
Wert legen auf Akkusativ a acorda importanță Meine Frau legt viel Wert auf gesunde Ernährung. Soția mea acordă o mare importanță alimentației sănătoase.
sich wündern über Akkusativ a se mira / a fi surprins de ceva Ich wündere mich über die Entscheidung der Regierung. Sunt surprins de decizia guvernului.
zweifeln an Dativ a avea îndoieli cu privire la ceva Ich zweifle an Richtigkeit dieser Lösung. Am îndoieli cu privire la corectitudinea soluției.
zwingen zu Dativ a forța pe cineva să facă ceva Die Firma ist zu einem Stellenabbau gezwungen. Compania este nevoită să reducă locurile de muncă.
ändern an Dativ a schimba ceva în ceva etwas an der Einrichtung ändern a schimba ceva la decor/echipament
übersetzen auf/in Akkusativ a traduce Ich habe das Schreiben auf Englisch (oder ins Englische) übersetzt. Am tradus scrisoarea în engleză.
überzeugen von/zu Dativ a fi convins de ceva / a convinge pe cineva de ceva Ich bin von seiner Schuld überzeugt. / Er hat mich zur Zusammenarbeit überzeugt. Sunt convins de vina lui. / M-a convins să cooperez.