Konjunktionssætninger

Konjunktionalsätze

På tysk er sammenhængssætninger de, der består af to dele forbundet med en sammenhæng. Afhængigt af den anvendte forbindelse har de en bestemt rækkefølge. Tre ordretyper er mulige: enkle, omvendte og med verbet i slutningen.

Konstruktion af sammenhængende klausuler

Hver ordrækkefølge pålægger en bestemt holdning, som taledelene i sætningen skal indtage.

Enkel ordre

Konjunktion + Subjekt + Objekt + Verb

En sætning, der vises direkte efter en af sammenhængene: aber, oder, und,... har den enkle ordrækkefølge, det vil sige den samme som enkelte sætninger: Konjunktion + Emne + Prædikat (Verb) + Objekt.

 • Oversættelse
 • Jeg drikker kaffe og læser en avis.
 • Forklaring
 • Enkel ordrækkefølge: emne (ich), predikat (lesen), objekt (eine Zeitung).
 • Oversættelse
 • Jeg lærer tysk, men jeg har ikke lyst til at gøre det længere.
 • Forklaring
 • Enkel ordrækkefølge: emne (ich), predikat (haben), objekt (keine Lust).
Omvendt rækkefølge

Konjunktion + Verb + Subjekt + Objekt

En sætning, der vises efter en af sammenhængene: deshalb, trotzdem,... har den omvendte ordrækkefølge: Konjunktion + Predikat (Verb) + Emne + Objekt.

 • Oversættelse
 • Jeg har lært tysk i lang tid, og det er derfor, jeg forstår grammatikken godt.
 • Forklaring
 • Omvendt ordrækkefølge: predikat (verstehen), subjekt (ich), objekt (die Grammatik).
Verb går sidst

Konjunktion + Subjekt + Objekt +... + Verb

Sætningen, der vises efter en af sammenhængene: weil, dass, damit,... har ordrækkefølgen med verbet i slutningen: Konjunktion + Emne + Objekt +... + Prædikere (Verb).

 • Oversættelse
 • Jeg skal hjem nu, fordi jeg har et fly i morgen tidlig.
 • Forklaring
 • Ordrækkefølge med verb i slutningen: emne (ich), objekt (einen Flug),..., i slutningen: predikat (haben).
Konjunktioner grupperet efter ordrækkefølge
Enkel ordre Verb går sidst Omvendt rækkefølge
aber als allerdings
denn bevor also
denn bis andererseits
oder da außerdem
sondern dass dadurch
und falls dann
indem dennoch
nachdem deshalb
ob deswegen
seit einerseits
seitdem entweder ... oder
sobald genauso
sodass jedoch
sofern seitdem
solange somit
sooft sonst
soweit troztdem
während weder ... noch
weil zuvor
wenn zwar