Præpositioner

Präpositionen

Præposition er en del af talen, der ændrer substantivet (eller pronomenet, da pronomen erstatter et substantiv). Der er 4 grupper af præpositioner: præpositioner af sted, tid, middel og årsag.

Eksempler på brug af præpositioner

 • Oversættelse
 • på gaden
 • Oversættelse
 • klokken ti
 • Oversættelse
 • (gå) i bil
 • Oversættelse
 • på grund af det dårlige vejr

Præpositioner og det grammatiske tilfælde

På tysk bruges en præposition altid med et substantiv i et af de grammatiske tilfælde. Nogle præpositioner kræver altid den samme sag, og nogle bruger forskellige tilfælde afhængigt af konteksten.

Præpositioner, der bruger genitiv kasus (Genitiv)
Präposition Beispiel Oversættelse Kommentar
abseits Abseits des Weges liegt eine Leiche. Der er et lig ved siden af vejen.
abzüglich/zuzüglich abzüglich der Kosten / zuzüglich der Steuern Efter at have fratrukket (eller ekskludere) omkostninger / efter tilføjelse (eller inklusive) afgifter
angesichts Angesichts der Gefahr war er unerschrocken. Over for faren var han frygtløs.
anhand Anhand der Unterlagen sind Sie seit 2018 bei BMW angestellt. Baseret på disse dokumenter har du været ansat hos BMW siden 2018.
anlässlich Anlässlich seines Geburtstag(e)s machen wir eine Party. I anledning af hans fødselsdagsfest holder vi en fest.
aufgrund/auf Grund Aufgrund der Überschwemmung sind viele Straßen nicht passierbar. På grund af oversvømmelsen er mange gader ufremkommelige. aufgrund kan også betyde: baseret på (noget)
aufseiten/auf der Seite Auf der Seite der Unfallgeschädigten gibt es feste Argumente. Der er solide argumenter på siden for de sårede i ulykken.
außerhalb/innerhalb außerhalb/innerhalb der Öffnungszeiten uden for åbningstiden / i åbningstiden
dank Dank dir haben wir einen großen Erfolg erreicht. Takket være dig opnåede vi en stor succes.
infolge Infolge der Bauarbeiten bleibt die Straße gesperrt. På grund af byggearbejder forbliver gaden lukket.
mangels Mangels Geldes musste ich einen Kredit aufnehmen. På grund af mangel på penge måtte jeg tage et lån.
laut Laut der Anweisung müssen wir jetzt den folgenden Schritt tun. Ifølge manualen skal vi nu udføre følgende trin. Der er også et adjektiv laut, som betyder: højt.
links/rechts links/rechts des Flusses På venstre / højre side af floden En anden korrekt form er links / rechts von dem Fluss
mithilfe/mit Hilfe Mithilfe/mit Hilfe der Zange habe ich den Nagel herausgezogen. Jeg trak neglen ud ved hjælp af tang.
nördlich/östlich/südlich/westlich nördlich/östlich/südlich/westlich der Alpen Nord / øst / syd / vest (-områder) af Alperne
oberhalb/unterhalb Ich habe Schmerzen oberhalb/unterhalb der Hüfte. Det gør ondt over / under hoften (taljen).
trotz Trotz der Warnung bin ich mit hocher Geschwindigkeit gefahren. På trods af advarslen kørte jeg i høj hastighed.
wegen Wegen schlechten Wetters bleiben wir heute zu Hause. På grund af dårligt vejr bliver vi hjemme i dag.
während Während des Urlaubs habe ich eine nette Frau kennengelernt. Under min ferie mødte jeg en dejlig kvinde.
ungeachtet Ungeachtet der Warnungen sind sie auf die Spitze geklettert. De ignorerede advarslerne og klatrede til toppen.
zugunsten/zu Gunsten Ein Urteil zugunsten des Unfallverursachers Dom til fordel for gerningsmanden til ulykken.
zuungunsten/zu Ungunsten Ein Urteil zuungunsten des Unfallverursachers Dom over gerningsmanden til ulykken.
zwecks Zwecks Festellung Ihrer Identität brauchen wir Ihren Ausweis. For at fastslå din identitet har vi brug for dit ID-kort.
Præpositioner ved hjælp af dativ (Dativ)
Präposition Beispiel Oversættelse Kommentar
ab Ab nächster Woche esse ich keine Süßigkeiten. Fra den næste uge spiser jeg ikke slik.
aus Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass ... Fra min erfaring kan jeg fortælle dig, at...
außer Alle außer dir. Alle undtagen dig. Afhængigt af konteksten kan außer også bruges med Akkusativ og Genitiv.
bis zu Sie können die Dosis bis zu 30 mg täglich erhöhen. Du kan øge dosis op til 30 mg dagligt.
bei Ich verbringe den Urlaub bei meiner Oma. Jeg tilbringer min ferie hos min bedstemor.
entgegen Entgegen dem Vertrag arbeitest du für 2 andere Firmen. Du arbejder for to andre virksomheder mod kontrakten.
gegenüber Gegenüber dem Bahnhof gibt es ein gutes Restaurant. Der er en god restaurant overfor stationen.
gemäß Gemäß Ihrem Wunsch haben Sie ein Doppelbett in Ihrem Zimmer. I overensstemmelse med dine ønsker (eller efter ønske) har du en dobbeltseng på dit værelse.
mit Ich gehe mit meiner Frau ins Kino. Jeg skal i biograf med min kone.
nach Nach der Arbeit treffe ich mich mit Freunden. Jeg møder mine venner efter arbejde.
seit Seit dem Hochschulabschluss arbeite ich vollzeitig. Jeg har arbejdet på fuld tid, siden jeg dimitterede fra universitetet.
von Ich habe ein Geschenk von meinen Eltern bekommen. Jeg modtog en gave fra mine forældre.
zu Ich muss zum (zu + dem) Arzt gehen. Jeg er nødt til at gå til lægen.
zufolge Dem Bericht zufolge hat die Firma 1000 Transaktionen durchgeführt. Ifølge rapporten har virksomheden gennemført 1000 transaktioner.
Præpositioner med akkusativ kasus (Akkusativ)
Präposition Beispiel Oversættelse Kommentar
bis Bis (das) Monatsende kann ich kein Geld mehr ausgeben. Ved udgangen af måneden kan jeg ikke bruge flere penge. Når præpositionen bis bruges, er substantivet normalt uden en artikel.
durch Wir gehen durch den Wald. Vi går gennem skoven.
entlang Wir fahren diese Straße entlang. Vi kører / går ad denne gade.
für Ich will etwas für mich kaufen. Jeg ville købe noget til mig selv.
gegen Gegen ihn habe ich keine Chance. Jeg har ingen chance mod ham.
ohne Ich kann ohne dich nicht leben. Jeg kan ikke leve uden dig.
um Sie hat den Arm um den Mann gelegt. Hun lagde armen omkring manden.
Præpositioner, der kan bruge enten akkusativ kasus (Akkusativ) eller dativ (Dativ)

Følgende præpositioner kan bruges både i akkusativ og dativ: auf, an, hinter, in, neben, unter, über, vor, zwischen.

Når en bevægelse med en ændring af placering er involveret (Wohin? [hvor hen?]), så går en præposition med (Akkusativ). Når man beskriver en placering uden nogen bevægelse (Wo? [hvor?]), så følger en præposition med (Dativ).

Dativ (Wo? - placering) Akkusativ (Wohin? - bevægelse med en ændring af placering) Oversættelse (Dativ) Oversættelse (Akkusativ)
Ein Stein liegt auf der Staße. Der Junge wirft einen Stein auf die Straße. En sten ligger på gaden. En dreng kaster en sten på gaden.
Ein Bild hängt an der Wand. Ich hänge das Bild an die Wand. Billedet hænger på væggen. Jeg hænger billedet op på væggen.
Wir sind gerade im (in + dem) Kino. Wir gehen gerade ins (in + das) Kino. Vi er i biografen lige nu. Vi skal bare i biografen.
Unser Auto steht hinter dem Wald. Ich fahre hinter den Wald. Vores bil er bag skoven. Jeg kører forbi skoven.
Ich stehe vor der Kirche. Ich gehe vor die Kirche. Jeg står foran kirken. Jeg går foran kirken.
Die Lampe hängt über dem Bett. Ich hänge die Lampe über das Bett. Lampen hænger over sengen. Jeg hænger lampen over sengen.
Der Hund ist unter dem Sofa. Der Hund geht unter das Sofa. Hunden er under sofaen. Hunden går under sofaen.
Die Blumenvase steht neben dem Wecker. Ich stelle die Blumenvase neben den Fernseher. Blomstervasen står ved siden af vækkeuret. Jeg lægger blomstervasen ved siden af tv'et.
Der Karton liegt zwischen dem Schrank und dem Bett. Ich lege den Karton zwischen den Schrank und das Bett. Papkassen er mellem garderobeskabet og sengen. Jeg lægger papkassen mellem klædeskabet og sengen.

Typer af præpositioner og deres anvendelser

Præpositioner for sted

De besvarer spørgsmålene: Wo? (hvor), Wohin? (hvor hen), Woher? (hvorfra). Denne gruppe inkluderer blandt andet: auf, hinter, in, neben, vor, unter, über.

 • Oversættelse
 • på gaden
 • Oversættelse
 • bag huset
 • Oversættelse
 • til bjergene
 • Oversættelse
 • ved siden af bilen
 • Oversættelse
 • over bordet
 • Oversættelse
 • foran bygningen
 • Oversættelse
 • under bordet (bevægelse; f.eks. gå under bordet)
Tidens præpositioner

De besvarer spørgsmålene: Wann? (hvornår), Wie lange? (hvor længe). Denne gruppe inkluderer blandt andre: um, vor, nach, seit, ab.

 • Oversættelse
 • klokken ti
 • Oversættelse
 • i to år
 • Forklaring
 • seit kan kun bruges med henvisning til et tidligere tidspunkt, f.eks. seit zwei Jahren (i to år)
 • Oversættelse
 • fra næste år
 • Forklaring
 • ab kun med henvisning til et tidspunkt i fremtiden, f.eks. ab nächste Woche (fra næste uge)
 • Oversættelse
 • efter arbejde
 • Oversættelse
 • inden weekenden
Præpositioner for midler

De besvarer spørgsmålene: Wie? (hvordan), Womit? (med hvilke midler / med hvad).

 • Oversættelse
 • (gå) i bil
 • Oversættelse
 • taler tysk flydende
Præpositioner af årsag

De besvarer spørgsmålene: Warum / Wieso? (hvorfor), Weshalb / Aus welchem Grund? (af hvilken grund / hvorfor). Denne gruppe inkluderer blandt andet: wegen, bezüglich, dank, aufgrund.

 • Oversættelse
 • på grund af de manglende dokumenter
 • Oversættelse
 • vedrørende kontrakten
 • Oversættelse
 • tak til dig
 • Oversættelse
 • på grund af fraværet
Forskellige betydninger af præpositioner

Baseret på deres betydning er præpositioner normalt opdelt i følgende grupper:

 • sted / rum / retning (f.eks. på, i, over, før, ved, fra, til)
 • tid (f.eks. fra, til, under, efter)
 • oprindelse (f.eks. kilde, forfatterskab, grund til noget)
 • omstændigheder (f.eks. forhold, lejlighed, atmosfære)
 • betyder (dvs. med hvad, med hvilke midler)
 • formål (f.eks. hvad til, til hvem)
 • mål / antal (f.eks. i hvilket omfang, hvor meget / hvor mange)
 • emne / vedrørende noget

Præpositioner med flere betydninger

Präposition Beispiel Oversættelse Kommentar
ab Ab dem 2. Januar sind Supermärkte wieder geöffnet. Fra 2. januar er supermarkederne åbne igen. fra et tidspunkt
ab Ab nächster Kreuzung kann man 100 km/h fahren. Fra det næste kryds kan du køre 100 km / t. fra bestemt sted / punkt
ab Wir suchen nach einer neuen Wohnung mit Fläche ab 70 Quadratmeter. Vi leder efter en ny lejlighed på 70 kvadratmeter eller mere. opad fra en vis værdi / tærskel
an Ein Bild hängt an der Wand. Et billede / maleri hænger på væggen. at være knyttet til noget / at klamre sig til noget
an Wir fahren am Wochenende ans (an + das) Meer. Vi skal til se i weekenden. beskrivelse af en destination eller retning
an Am Abend treffen wir uns mit Freunden. Jeg og mine venner mødes i aften. kun for at henvise til et tidspunkt (kun for at beskrive dage, tidspunkt på dagen eller en begyndelse/slutning. Ellers bruger vi hellere i præpositionen.)
an Ich schreibe eine E-Mail an meinen Kollegen. Jeg skriver en e-mail til en kollega. henvendelse til en person / en institution
an Das Gute an dieser Situation/Lage ist, dass ... Det gode i denne situation er, at... når det kommer til... / i forhold til...
auf Ein Karton liegt auf dem Boden. Pappet ligger på gulvet. på noget (om placeringen)
auf Ich stelle den Teller auf den Tisch. Jeg lægger pladen på bordet. på noget (om destinationen / retningen)
auf Ich bin auf der Suche nach ... / Ich bin auf dem Weg ins (in + das) Büro. at søge efter (bogstaveligt talt: at være på jagt efter) / at være på vej under noget
auf Ich möchte den Termin auf die nächste Woche verschieben. Jeg vil gerne udsætte aftalen til næste uge. om tiden
auf auf diese Art und Weise / auf eigene Verantwortung denne måde / på dit eget ansvar hvordan / på hvilke måder
aus Ich komme aus Frankreich. Jeg kommer fra Frankrig. om oprindelse
aus Ich nehme meine Jacke aus dem Schrank. Jeg tager min jakke fra skabet. indefra
aus Der Anzug ist aus hochwertigem Stoff gemacht. Dragten er lavet af materiale af højeste kvalitet. en beskrivelse af hvad noget er lavet af
aus Aus eigener Erfahrung kann ich es nur empfehlen. Fra min egen erfaring kan jeg kun anbefale det. om kilden / årsagen
außerhalb/innerhalb außerhalb/innerhalb der Öffnungszeiten Uden for åbningstider / I åbningstiden. om tidsramme
außerhalb/innerhalb außerhalb der Stadt / innerhalb der Firma uden for byen / inde i virksomheden om plads
bei Ich bin bei meiner Oma. Jeg er hos min bedstemor. hos personen / på en institution
bei Bei diesem Wetter wäre es besser, wenn wir heute auf den Berg nicht klettern. I dette vejr ville det være bedre ikke at bestige bjerget i dag. om omstændighederne
bei Ich brauche Ruhe (oder Stille) beim (bei + dem) Lesen. Jeg har brug for stilhed, mens jeg læser. i løbet af
bei Ich bin bei dem Rathaus. Jeg er på rådhuset. ved / ved siden af / i nærheden
bis Bis nächste Kreuzung kannst du 100 km/h fahren. Du kan køre 100 km / t til næste kryds. til et sted / punkt
bis Ich muss eine Antwort bis Ende der Woche geben. Jeg er nødt til at give et svar inden udgangen af ugen. op til et tidspunkt
durch Wir gehen durch den Wald. Vi går / går gennem skoven. om plads
durch Ich habe durch gesunde Ernährung 5 Kilo abgenommen. Jeg tabte 5 kilo gennem sund kost. om grund eller på hvilke måder
für Ich habe diese Schuhe für 100 Euro gekauft. Jeg købte disse sko til 100 euro. til gengæld for noget
für Ich will etwas für mich kaufen. Jeg ville købe noget til mig selv. beskriver modtageren af noget
für Carolin hat schon Pläne fürs (für + das) Wochenende. Carolin har allerede planer for weekenden. med hensyn til
gegen Gegen ihn habe ich keine Chance. Jeg har ingen chance mod ham. med hensyn til
gegen Mit dem Kopf gegen die Wand schlagen. Slå hovedet mod væggen. om plads (destination / retning)
gegen Gegen Aufpreis bekommen Sie ein Zimmer mit Blick aufs (auf + das) Meer. Mod et tillæg får du et værelse med udsigt over havet. til gengæld for noget
gegen Wir treffen uns gegen 8 Uhr. Vi mødes omkring 8. omkring (kun med henvisning til timer)
in Meine Jacke ist im (in + dem) Schrank. Min jakke er i skabet. indenfor
in Ich lege meine Jacke in den Schrank. Jeg lægger min jakke i skabet. indad (kun med henvisning til lukkede / begrænsede / indhegnede rum, ellers bruger vi præpositionen zu)
in Ich gehe in den Park. Jeg skal til parken. indad (kun med henvisning til lukkede / begrænsede / indhegnede rum, ellers bruger vi præpositionen zu)
in Im Mai gibt es viele Feiertage. Der er mange fridage i maj. omkring et tidspunkt eller en tidsramme (Bemærk: Im Mai , men er 3. Mai)
in Wir helfen den Leuten, die in Not sind. Vi hjælper mennesker, der er i nød. omstændigheder
in gut in etwas sein / in diesem Bereich være god til noget / i dette felt med hensyn til
mit Ich fahre in die Berge mit dem Auto. Jeg kører (eller kører i bil) til bjergene. hvordan / på hvilke måder
mit Ich gehe mit meiner Frau ins Kino. Jeg skal i biograf med min kone. med nogen / noget
mit Er schlägt gegen die Tür mit Wucht. Han banker med kraft på døren. på hvilken måde
nach Das Kartoffelsalat wird in diesem Restaurant nach traditioneller Art vorbereitet. Kartoffelsalat i denne restaurant er tilberedt efter den traditionelle metode. ifølge
nach Ich fahre nach Berlin/Deutschland/Norden/Hause. Jeg skal / kører til Berlin / Tyskland / nordpå / hjem. Nach i betydningen "til" bruges kun med byer, stater, verdensretninger og hjem. (Pas på undtagelser såsom i USA, i Iran)
nach Nach der Arbeit treffe ich mich mit Freunden. Jeg møder mine venner efter arbejde. rækkefølge af begivenheder (om tid)
um Es geht um das Thema Umweltschutz. Det handler om emnet miljøbeskyttelse. med hensyn til
um kleiner/größer um 5 Zentimeter / Ich war um halbe Stunde schneller. lavere / højere med 5 cm / jeg var hurtigere med en halv time. om mål eller mængde
um Sie sitzen um den Tisch herum. De sidder rundt om bordet. um etwas + Akkusativ herum - omkring noget (om plads)
um Wir treffen uns um 8 Uhr. Vi mødes kl. 8. om det tidspunkt (kun når der henvises til timer)
unter Ein Karton liegt unter dem Tisch. Pappet ligger under bordet. om plads
unter Unter uns gesagt, es ist rechtswidrig. Når vi taler mellem os, er dette imod loven. i den forstand blandt
unter unter Druck / unter Aufsicht under pres / under opsyn omstændigheder
über Die Lampe hängt über dem Tisch. Lampen hænger over bordet. om plads
über über 20 Prozent / über Durchschnitt over 20 procent / over gennemsnittet over en bestemt tærskel
über Können Sie mir etwas über den Unfall sagen? Kan du fortælle mig noget om denne ulykke? med hensyn til
über über Handy / Videokonferenz via mobiltelefon / via videokonference måde at gøre noget / bruge noget (ofte i stedet for über kan du bruge per (f.eks. b>pr. Post - via mail); ellers kan über kun bruges i begrænsede situationer, især når det kommer til data / lyd / billedtransmission
über Ich fliege nach Tokyo über Amsterdam. Jeg flyver til Tokyo via Amsterdam. via et mellemliggende punkt
von Ich habe ein Geschenk von meinen Eltern bekommen. Jeg modtog en gave fra mine forældre. oprindelse / kilde / forfatterskab
von von der linken Seite / Wie komme ich von hier zur (zu + der) Friedrichstraße 70? fra højre side / Hvordan kommer jeg til Friedrichstraße 70 herfra? hvorfra (om plads / fysisk placering)
von Das Auto von dem Peter. Peters bil. ejerskab (Ejerskab kan også udtrykkes ved at bruge genitiv-kasuset Genitiv 👉 das Auto Peters)
von 🤔 Von wann ist dieses Schreiben? 👉 Von heute. 🤔 Hvornår kommer denne skrivning (eller papir) fra? 👉 Fra i dag. om tiden
vor Vor unserem Haus steht ein unbekanntes Auto. Der er en ukendt bil foran vores hus. om plads
vor Wir treffen uns bei mir kurz vor dem Konzert. Vi mødes hjemme hos mig kort før koncerten. rækkefølge af begivenheder (om tid)
vor vor Angst / Scham / Müdigkeit af frygt / skam / træthed om kilden/årsagen (vor bruges i sammenhængen, når der sker noget ubevidst f.eks. ryster man af frygt, ellers bruger vi normalt aus)
zu Ich muss zum (zu + dem) Arzt gehen. Jeg er nødt til at gå til lægen. til nogen / noget (kun i relation til institutioner, mennesker, begivenheder, lejligheder)
zu Eine Massage zur (zu + der) Entspannung. Massage til afslapning. til hvilket formål
zu Wir kaufen unserer Mutter ein Geschenk zum Geburtstag / zu Weihnachten. Vi køber vores mor en gave til hendes fødselsdag / til jul. til hvilket formål
zu etwas zum Trinken / Lesen / Schreiben / zur Ansicht noget at drikke / læse / skrive / se til hvilket formål

Undtagelser og særlige tilfælde

Præpositioner, der henviser til den foregående sætning

For at henvise til den tidligere nævnte sætning tilføjer vi præfikset da- til præpositionen (eller dar- hvis en præposition starter med et af følgende bogstaver: a, ä, o, ö, u, ü). Hvis et spørgsmål refererer til personer, kan præfikset da- ikke tilføjes til præpositionen, men i stedet bruger vi et af de spørgende pronominer.

 • Oversættelse
 • Han taler meget uklart. Forstår du noget af dette?
 • Oversættelse
 • Mange unge vil gerne bo i udlandet. Har du nogensinde tænkt over det?
 • Oversættelse
 • Jeg vil holde en fest på fredag. Har du noget imod det?
 • Oversættelse
 • Jeg kan godt lide Peter. Har du noget imod ham?
 • Forklaring
 • Konstruktionen da- + præposition kan ikke bruges til at henvise til en person.
Brug af præpositioner i spørgsmål

For at skabe et spørgsmål med en præposition i begyndelsen af ​​sætningen, tilføjer vi præfikset wo- (eller wor- hvis præpositionen starter med et af følgende bogstaver: a, ä, o, ö, u, ü). Hvis spørgsmålet refererer til personer, tilføjer vi ikke præfikset wo-, men i stedet bruger vi et af de spørgende pronominer.

 • Oversættelse
 • Hvad kan du lide? / Hvad har du lyst til?
 • Forklaring
 • Lust haben auf (+ Akkusativ) - at have lyst til noget / at føle sig som noget eller gøre noget
 • Oversættelse
 • Hvad er du interesseret i?
 • Oversættelse
 • Hvem vil du komme med?
 • Forklaring
 • Konstruktionen wo- + præposition kan ikke bruges til at henvise til en person.