Predložki

Präpositionen

Predpona je del govora, ki spreminja samostalnik (ali zaimek, saj zaimek nadomešča samostalnik). Poznamo štiri skupine predlogov: predlogi kraja, časa, sredstva in vzroka.

Primeri uporabe predložkov

 • Prevod
 • na ulici
 • Prevod
 • ob desetih (ob uri)
 • Prevod
 • (gre) z avtomobilom
 • Prevod
 • zaradi slabega vremena

Predlogi in slovnični delež

V nemščini se prislov vedno uporablja s samostalnikom v enem od slovničnih primerov. Pri nekaterih predložkih je vedno potreben isti pád, pri nekaterih pa se glede na kontekst uporabljajo različni primeri.

Predlogi z rodilnikom (Genitiv)
Präposition Beispiel Prevajanje Komentar
abseits Abseits des Weges liegt eine Leiche. Ob cesti je truplo.
abzüglich/zuzüglich abzüglich der Kosten / zuzüglich der Steuern Po odbitku (ali izključitvi) stroškov / po prištetju (ali vključitvi) davkov
angesichts Angesichts der Gefahr war er unerschrocken. Pred nevarnostjo je bil neustrašen.
anhand Anhand der Unterlagen sind Sie seit 2018 bei BMW angestellt. Na podlagi teh dokumentov ste pri BMW zaposleni od leta 2018.
anlässlich Anlässlich seines Geburtstag(e)s machen wir eine Party. Ob njegovem rojstnem dnevu prirejamo zabavo.
aufgrund/auf Grund Aufgrund der Überschwemmung sind viele Straßen nicht passierbar. Zaradi poplav so številne ulice neprevozne. aufgrund lahko pomeni tudi: na podlagi (nečesa)
aufseiten/auf der Seite Auf der Seite der Unfallgeschädigten gibt es feste Argumente. Na strani poškodovanih v nesreči so trdni argumenti.
außerhalb/innerhalb außerhalb/innerhalb der Öffnungszeiten zunaj delovnega časa / med delovnim časom
dank Dank dir haben wir einen großen Erfolg erreicht. Zahvaljujoč vam smo dosegli velik uspeh.
infolge Infolge der Bauarbeiten bleibt die Straße gesperrt. Ulica je zaradi gradbenih del še vedno zaprta.
mangels Mangels Geldes musste ich einen Kredit aufnehmen. Zaradi pomanjkanja denarja sem moral vzeti posojilo.
laut Laut der Anweisung müssen wir jetzt den folgenden Schritt tun. V skladu s priročnikom moramo zdaj izvesti naslednji korak. Obstaja tudi pridevnik laut, ki pomeni: glasen.
links/rechts links/rechts des Flusses Na levi/desni strani reke Druga pravilna oblika je links/rechts von dem Fluss
mithilfe/mit Hilfe Mithilfe/mit Hilfe der Zange habe ich den Nagel herausgezogen. S kleščami sem izvlekel žebelj.
nördlich/östlich/südlich/westlich nördlich/östlich/südlich/westlich der Alpen Severno/vzhodno/jugozahodno/zahodno od Alp
oberhalb/unterhalb Ich habe Schmerzen oberhalb/unterhalb der Hüfte. Bolečina je nad/pod kolkom (pasom).
trotz Trotz der Warnung bin ich mit hocher Geschwindigkeit gefahren. Kljub opozorilu sem vozil z veliko hitrostjo.
wegen Wegen schlechten Wetters bleiben wir heute zu Hause. Zaradi slabega vremena bomo danes ostali doma.
während Während des Urlaubs habe ich eine nette Frau kennengelernt. Med počitnicami sem spoznal prijetno žensko.
ungeachtet Ungeachtet der Warnungen sind sie auf die Spitze geklettert. Ne glede na opozorila so se povzpeli na vrh.
zugunsten/zu Gunsten Ein Urteil zugunsten des Unfallverursachers Razsodba v korist povzročitelja nesreče.
zuungunsten/zu Ungunsten Ein Urteil zuungunsten des Unfallverursachers Obsodba povzročitelja nesreče.
zwecks Zwecks Festellung Ihrer Identität brauchen wir Ihren Ausweis. Za ugotavljanje vaše identitete potrebujemo vašo osebno izkaznico.
Predložki v dativu (Dativ)
Präposition Beispiel Prevajanje Komentar
ab Ab nächster Woche esse ich keine Süßigkeiten. Od naslednjega tedna ne jem sladkarij.
aus Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass ... Iz svojih izkušenj lahko povem, da ...
außer Alle außer dir. Vsi razen vas. Glede na kontekst se außer lahko uporablja tudi z Akkusativ in Genitiv.
bis zu Sie können die Dosis bis zu 30 mg täglich erhöhen. Odmerek lahko povečate do 30 mg na dan.
bei Ich verbringe den Urlaub bei meiner Oma. Počitnice preživljam pri babici.
entgegen Entgegen dem Vertrag arbeitest du für 2 andere Firmen. V nasprotju s pogodbo delate za dve drugi podjetji.
gegenüber Gegenüber dem Bahnhof gibt es ein gutes Restaurant. Nasproti postaje je dobra restavracija.
gemäß Gemäß Ihrem Wunsch haben Sie ein Doppelbett in Ihrem Zimmer. Po vaših željah (ali na zahtevo) je v sobi na voljo zakonska postelja.
mit Ich gehe mit meiner Frau ins Kino. V kino grem z ženo.
nach Nach der Arbeit treffe ich mich mit Freunden. Po službi se srečam s prijatelji.
seit Seit dem Hochschulabschluss arbeite ich vollzeitig. Od diplome na univerzi delam s polnim delovnim časom.
von Ich habe ein Geschenk von meinen Eltern bekommen. Od staršev sem prejel darilo.
zu Ich muss zum (zu + dem) Arzt gehen. Moram k zdravniku.
zufolge Dem Bericht zufolge hat die Firma 1000 Transaktionen durchgeführt. V poročilu je navedeno, da je podjetje opravilo 1000 transakcij.
Predložki z akuzativom (Akkusativ)
Präposition Beispiel Prevajanje Komentar
bis Bis (das) Monatsende kann ich kein Geld mehr ausgeben. Do konca meseca ne morem porabiti več denarja. Kadar se uporablja predložek bis, je samostalnik običajno brez člena.
durch Wir gehen durch den Wald. Hodimo skozi gozd.
entlang Wir fahren diese Straße entlang. Vozimo se po tej ulici.
für Ich will etwas für mich kaufen. Želim si kupiti nekaj zase.
gegen Gegen ihn habe ich keine Chance. Proti njemu nimam nobenih možnosti.
ohne Ich kann ohne dich nicht leben. Brez tebe ne morem živeti.
um Sie hat den Arm um den Mann gelegt. Objokovala ga je z roko.
Predlogi, ki lahko uporabljajo tožilni (Akkusativ) ali dajalniški (Dativ) rodilnik

Naslednji predložki se lahko uporabljajo tako v tožilniku kot v dajalniku: v tem primeru se lahko uporabljajo: auf, an, hinter, in, neben, unter, über, vor, zwischen.

Kadar gre za gibanje s spremembo kraja (Wohin? [kam?]), gre predložek z (Akkusativ). Kadar opisujemo lokacijo brez gibanja (Wo? [kam?]), se predložek sklanja z (Dativ).

Dativ (Wo? - lokacija) Akkusativ (Wohin? - gibanje s spremembo lokacije) Prevajanje (Dativ) Prevod (Akkusativ)
Ein Stein liegt auf der Staße. Der Junge wirft einen Stein auf die Straße. Na ulici leži kamen. Deček vrže kamen na ulico.
Ein Bild hängt an der Wand. Ich hänge das Bild an die Wand. Slika visi na steni. Sliko obesim na steno.
Wir sind gerade im (in + dem) Kino. Wir gehen gerade ins (in + das) Kino. Zdaj smo v kinu. Gremo samo v kino.
Unser Auto steht hinter dem Wald. Ich fahre hinter den Wald. Naš avto je za gozdom. Vozim se mimo gozda.
Ich stehe vor der Kirche. Ich gehe vor die Kirche. Stojim pred cerkvijo. Grem pred cerkev.
Die Lampe hängt über dem Bett. Ich hänge die Lampe über das Bett. Svetilka visi nad posteljo. Svetilko obesim nad posteljo.
Der Hund ist unter dem Sofa. Der Hund geht unter das Sofa. Pes je pod kavčem. Pes gre pod kavč.
Die Blumenvase steht neben dem Wecker. Ich stelle die Blumenvase neben den Fernseher. Vaza za rože stoji poleg budilke. Vazo za rože postavim poleg televizorja.
Der Karton liegt zwischen dem Schrank und dem Bett. Ich lege den Karton zwischen den Schrank und das Bett. Kartonska škatla je med omaro in posteljo. Kartonsko škatlo postavim med omaro in posteljo.

Vrste predlogov in njihova uporaba

Predlogi kraja

Odgovarjajo na vprašanja: Wo? (kam), Wohin? (kam), Woher? (od kod). V to skupino med drugim spadajo: auf, hinter, in, neben, vor, unter, über.

 • Prevod
 • na ulici
 • Prevod
 • za hišo
 • Prevod
 • v gore
 • Prevod
 • ob avtomobilu
 • Prevod
 • nad mizo
 • Prevod
 • pred stavbo
 • Prevod
 • pod mizo (gibanje; npr. pojdi pod mizo)
Časovni prislovi

Odgovarjajo na vprašanja: Wann? (kdaj), Wie lange? (kako dolgo). V tej skupini so med drugim: um, vor, nach, seit, ab.

 • Prevod
 • ob desetih (ob uri)
 • Prevod
 • dve leti
 • Pojasnilo
 • seit se lahko uporablja samo za časovno točko v preteklosti, npr. seit zwei Jahren (dve leti)
 • Prevod
 • od naslednjega leta
 • Pojasnilo
 • ab samo v zvezi s časom v prihodnosti, npr. ab nächster Woche (od naslednjega tedna)
 • Prevod
 • po delu
 • Prevod
 • pred vikendom
Predlogi sredstev

Odgovarjajo na vprašanja: Wie? (kako), Womit? (s čim / s čim).

 • Prevod
 • (gre) z avtomobilom
 • Prevod
 • tekoče govoriti nemško
Predložki vzroka

Odgovarjajo na vprašanja: <(zakaj), Weshalb/Aus welchem Grund? (iz kakšnega razloga/ zakaj). V to skupino med drugim spadajo: wegen, bezüglich, dank, aufgrund.

 • Prevod
 • zaradi manjkajočih dokumentov
 • Prevod
 • v zvezi s pogodbo
 • Prevod
 • zahvaljujoč vam
 • Prevod
 • zaradi odsotnosti
Različni pomeni predlogov

Glede na pomen se prislovi običajno delijo v naslednje skupine:

 • kraj/prostor/smer (npr. na, v, nad, pred, pri, od, do)
 • čas (npr. od, do, med, po)
 • izvor (npr. vir, avtorstvo, razlog za kaj)
 • okoliščine (npr. pogoji, priložnost, vzdušje)
 • sredstva (tj. s čim, na kakšen način)
 • namen (npr. za kaj, za koga)
 • merilo/število (npr. v kolikšnem obsegu, koliko / koliko)
 • predmet / v zvezi z nečim

Večpomenski prislovi

Präposition Beispiel Prevajanje Komentar
ab Ab dem 2. Januar sind Supermärkte wieder geöffnet. Od 2. januarja so supermarketi spet odprti. iz točke v času
ab Ab nächster Kreuzung kann man 100 km/h fahren. V naslednjem križišču lahko vozite 100 km/h. z določenega kraja/točke
ab Wir suchen nach einer neuen Wohnung mit Fläche ab 70 Quadratmeter. Iščemo novo stanovanje s 70 kvadratnimi metri ali več. navzgor od neke vrednosti/praga
an Ein Bild hängt an der Wand. Na steni je obešena slika. biti navezan na nekaj / držati se nečesa
an Wir fahren am Wochenende ans (an + das) Meer. Konec tedna si bomo ogledali. opis namembnega kraja ali smeri
an Am Abend treffen wir uns mit Freunden. S prijatelji se danes zvečer dobimo. samo za označevanje točke v času (Samo za opis dni, časa dneva ali začetka/konca. V nasprotnem primeru raje uporabimo predložek in.)
an Ich schreibe eine E-Mail an meinen Kollegen. Pišem e-sporočilo sodelavcu. naslavljanje osebe/institucije
an Das Gute an dieser Situation/Lage ist, dass ... Dobra stvar v tem primeru je, da ... ko gre za ... / v zvezi z ...
auf Ein Karton liegt auf dem Boden. Karton leži na tleh. o nečem (o lokaciji)
auf Ich stelle den Teller auf den Tisch. Postavljam krožnik na mizo. na nekaj (o cilju/smeri)
auf Ich bin auf der Suche nach ... / Ich bin auf dem Weg ins (in + das) Büro. iskati (dobesedno: iščem) / sem na poti v pisarno. med nečim
auf Ich möchte den Termin auf die nächste Woche verschieben. Srečanje bi rad prestavil na naslednji teden. o času
auf auf diese Art und Weise / auf eigene Verantwortung na ta način / na lastno odgovornost kako / na kakšen način
aus Ich komme aus Frankreich. Prihajam iz Francije. o izvoru
aus Ich nehme meine Jacke aus dem Schrank. Iz omare vzamem jakno. iz notranjosti
aus Der Anzug ist aus hochwertigem Stoff gemacht. Obleka je izdelana iz najkakovostnejšega materiala. opis, iz česa je nekaj narejeno
aus Aus eigener Erfahrung kann ich es nur empfehlen. Iz lastnih izkušenj ga lahko samo priporočam. o viru/vzroku
außerhalb/innerhalb außerhalb/innerhalb der Öffnungszeiten Zunaj delovnega časa / med delovnim časom. o časovnem okviru
außerhalb/innerhalb außerhalb der Stadt / innerhalb der Firma zunaj mesta / v podjetju o vesolju
bei Ich bin bei meiner Oma. Sem pri babici. pri osebi / v ustanovi
bei Bei diesem Wetter wäre es besser, wenn wir heute auf den Berg nicht klettern. V takšnem vremenu bi bilo bolje, če se danes ne bi vzpenjali na goro. o okoliščinah
bei Ich brauche Ruhe (oder Stille) beim (bei + dem) Lesen. Med branjem potrebujem tišino. na spletnem mestu
bei Ich bin bei dem Rathaus. Sem v mestni hiši. ob / ob / v bližini
bis Bis nächste Kreuzung kannst du 100 km/h fahren. Do naslednjega križišča lahko vozite 100 km/h. do nekega kraja/točke
bis Ich muss eine Antwort bis Ende der Woche geben. Odgovoriti moram do konca tedna. do določenega trenutka
durch Wir gehen durch den Wald. Hodimo skozi gozd. o vesolju
durch Ich habe durch gesunde Ernährung 5 Kilo abgenommen. Z zdravo prehrano sem izgubila 5 kilogramov. o razlogu ali s kakšnimi sredstvi
für Ich habe diese Schuhe für 100 Euro gekauft. Te čevlje sem kupil za 100 evrov. v zameno za kaj
für Ich will etwas für mich kaufen. Želim si kupiti nekaj zase. opisati prejemnika česa
für Carolin hat schon Pläne fürs (für + das) Wochenende. Carolin že ima načrte za konec tedna. v zvezi z
gegen Gegen ihn habe ich keine Chance. Proti njemu nimam nobenih možnosti. v zvezi z
gegen Mit dem Kopf gegen die Wand schlagen. Z glavo udarite ob steno. o prostoru (cilj / smer)
gegen Gegen Aufpreis bekommen Sie ein Zimmer mit Blick aufs (auf + das) Meer. Za doplačilo boste dobili sobo s pogledom na morje. v zameno za kaj
gegen Wir treffen uns gegen 8 Uhr. Zberemo se okoli 8. ure. okoli (samo v zvezi z urami)
in Meine Jacke ist im (in + dem) Schrank. Moja jakna je v omari. znotraj
in Ich lege meine Jacke in den Schrank. Jakno pospravim v omaro. navznoter (samo v zvezi z zaprtimi/omejenimi/ograjenimi prostori, sicer uporabljamo predložek zu)
in Ich gehe in den Park. Grem v park. navznoter (samo v zvezi z zaprtimi/omejenimi/ograjenimi prostori, sicer uporabljamo predložek zu)
in Im Mai gibt es viele Feiertage. Maja je veliko prostih dni. o časovnem trenutku ali časovnem okviru (Opomba: Im Mai, ampak am 3. Mai)
in Wir helfen den Leuten, die in Not sind. Pomagamo ljudem v stiski. okoliščine
in gut in etwas sein / in diesem Bereich biti dober v nečem / na tem področju v zvezi z
mit Ich fahre in die Berge mit dem Auto. V gore se vozim (ali se peljem z avtomobilom). kako / na kakšen način
mit Ich gehe mit meiner Frau ins Kino. Z ženo greva v kino. s kom/čim
mit Er schlägt gegen die Tür mit Wucht. S silo trka na vrata. na kakšen način
nach Das Kartoffelsalat wird in diesem Restaurant nach traditioneller Art vorbereitet. Krompirjeva solata v tej restavraciji je pripravljena po tradicionalni metodi. v skladu z
nach Ich fahre nach Berlin/Deutschland/Norden/Hause. Vozim se v Berlin/Nemčijo/sever domov. Nach v pomenu "do" se uporablja samo za mesta, države, smeri sveta in dom. (Pazite na izjeme, kot so in die USA, in den Iran)
nach Nach der Arbeit treffe ich mich mit Freunden. Po službi se srečam s prijatelji. vrstni red dogodkov (o času)
um Es geht um das Thema Umweltschutz. Gre za temo varstva okolja. v zvezi z
um kleiner/größer um 5 Zentimeter / Ich war um halbe Stunde schneller. nižje / višje za 5 cm / bil sem hitrejši za pol ure. o meri ali količini
um Sie sitzen um den Tisch herum. Sedijo za mizo. um etwas +Akkusativ herum - okoli česa (o prostoru)
um Wir treffen uns um 8 Uhr. Zberemo se ob 8. uri. o času (samo kadar gre za ure)
unter Ein Karton liegt unter dem Tisch. Karton leži pod mizo. o vesolju
unter Unter uns gesagt, es ist rechtswidrig. Če govorimo med nama, je to protizakonito. v smislu med
unter unter Druck / unter Aufsicht pod pritiskom / pod nadzorom okoliščine
über Die Lampe hängt über dem Tisch. Svetilka visi nad mizo. o vesolju
über über 20 Prozent / über Durchschnitt nad 20 odstotkov / nad povprečjem nad določenim pragom
über Können Sie mir etwas über den Unfall sagen? Ali mi lahko poveste kaj o tej nesreči? v zvezi z
über über Handy / Videokonferenz prek mobilnega telefona / prek videokonference način izvedbe nečesa / uporabe nečesa (pogosto lahko namesto über uporabite per (npr. per Post - po pošti); sicer se über uporablja le v omejenih primerih, zlasti pri prenosu podatkov / zvoka / slike
über Ich fliege nach Tokyo über Amsterdam. V Tokio letim prek Amsterdama. prek vmesne točke
von Ich habe ein Geschenk von meinen Eltern bekommen. Od staršev sem prejel darilo. izvor / vir / avtorstvo
von von der linken Seite / Wie komme ich von hier zur (zu + der) Friedrichstraße 70? z desne strani / Kako pridem do Friedrichstraße 70? od kod (o prostoru / fizični lokaciji)
von Das Auto von dem Peter. Petrov avto. lastništvo (lastništvo se lahko izrazi tudi z rodilnikom Genitiv 👉 das Auto Peters)
von 🤔 Von wann ist dieses Schreiben? 👉 Von heute. V: Od kdaj je to pisanje (ali članek)? O: Iz današnjega dne. o času
vor Vor unserem Haus steht ein unbekanntes Auto. Pred našo hišo stoji neznani avtomobil. o vesolju
vor Wir treffen uns bei mir kurz vor dem Konzert. Srečamo se pri meni malo pred koncertom. vrstni red dogodkov (o času)
vor vor Angst / Scham / Müdigkeit zaradi strahu / sramu / utrujenosti o viru/vzroku (vor se uporablja v kontekstu, ko se nekaj zgodi podzavestno, npr. človek se trese od strahu, sicer običajno uporabljamo vzrok)
zu Ich muss zum (zu + dem) Arzt gehen. Moram iti k zdravniku. nekomu/čemu (samo v zvezi z institucijami, ljudmi, dogodki, prireditvami)
zu Eine Massage zur (zu + der) Entspannung. Masaža za sprostitev. za kakšen namen
zu Wir kaufen unserer Mutter ein Geschenk zum Geburtstag / zu Weihnachten. Svoji mami kupujemo darilo za rojstni dan / za božič. za kakšen namen
zu etwas zum Trinken / Lesen / Schreiben / zur Ansicht nekaj za pitje / branje / pisanje / ogled za kakšen namen

Izjeme in posebni primeri

Predlogi, ki se nanašajo na prejšnji stavek

Če se želimo sklicevati na prej omenjeni stavek, dodamo predpono da- (ali dar-, če se predponski stavek začne z eno od naslednjih črk: a, ä, o, ö, u, ü). Če se vprašanje nanaša na ljudi, predpone da- ne moremo dodati predponskemu obrazilu, temveč uporabimo enega od vprašalnih zaimkov.

 • Prevod
 • Govori zelo nejasno. Ali kaj od tega razumete?
 • Prevod
 • Mnogi mladi bi radi živeli v tujini. Ste kdaj razmišljali o tem?
 • Prevod
 • V petek želim pripraviti zabavo. Ali imaš kaj proti?
 • Prevod
 • Peter mi je všeč. Imate kaj proti njemu?
 • Pojasnilo
 • Konstrukcije da- + predponski obrazec ni mogoče uporabiti za označevanje osebe.
Uporaba prislovov v vprašanjih

Če želimo ustvariti vprašanje s predlogom na začetku stavka, dodamo predpono wo- (ali wor-, če se predlog začne z eno od naslednjih črk: a, ä, o, ö, u, ü). Če se vprašanje nanaša na ljudi, predpone wo- ne dodamo, temveč uporabimo enega od vprašalnih zaimkov.

 • Prevod
 • Kaj si želite? / Kako se počutite?
 • Pojasnilo
 • Lust haben auf (+Akkusativ) - imeti željo po čem / čutiti, da bi rad počel kaj ali delal kaj
 • Prevod
 • Kaj vas zanima?
 • Prevod
 • S kom želite priti?
 • Pojasnilo
 • Konstrukcije wo- + predponski obrazec ni mogoče uporabiti za označevanje osebe.