Subjunktiv II

Konjunktiv II

Konjunktiv II se uporablja predvsem za izražanje želja in domnev. Poleg tega ima tudi naslednje primere uporabe:

 • Izražanje nerealnih želja (npr. nekaj se je že zgodilo in tega ne moremo spremeniti, vendar si želimo, da bi bilo drugače)
 • Izražanje potencialno uresničljivih želja (npr. radi bi imeli poletno hišo ob morju)
 • Oblikovanje pogojnih stavkov (če / če ... potem ...)
 • Oblikovanje vljudnih zahtev
 • Gradnja stavkov v posrednem govoru (npr. nekdo je rekel, da [domnevno] ...), ko se oblika podrednega razpoloženja I Konjunktiv I spopada z obliko kazalnega razpoloženja (Indikativ).

Primeri stavkov z uporabo Konjunktiv II

 • Prevod
 • Želim si, da bi bilo vreme boljše. (vendar je trenutno slabo)
 • Pojasnilo
 • Izražanje želje z uporabo Konjunktiv II
 • Prevod
 • Če bi bilo lepše vreme, bi šel v park. (zdaj pa je vreme slabo in ostajam doma)
 • Pojasnilo
 • Pogojni stavki z uporabo Konjunktiv II
 • Prevod
 • Bankirji: "Zaslužimo veliko denarja." 👉 Bankirji so dejali, da (domnevno) zaslužijo veliko denarja.
 • Pojasnilo
 • Uporaba posrednega govora, kadar gre za subjunktiv II Konjunktiv II. Oblika glagola verdienen v Konjunktivu I (sie verdienten) je v nasprotju z obliko preteklika Präteritum (sie verdienten). Da bi se izognili dvoumnosti, je torej treba uporabiti obliko Konjunktiv II.
 • Prevod
 • Ali lahko, prosim, dvignete pisalo (s tal)?
 • Pojasnilo
 • Vljudnostne zahteve z Konjunktiv II

Konstrukcija in uporaba

Uporaba Konjunktiv II za opis sedanjosti

Oblika I 👉 würde + Infinitv

Oblika II 👉 Präteritum + (Umlaut) + -e + Personalendung

V sedanjiku uporabljamo eno od obeh oblik: würde + Infinitiv (nedoločnik), npr. du würdest gehen ali glagolsko osnovo v času Präteritum + -e + končnico (Personalendung) za ustrezno osebo. Npr. za glagol gehen (ging - gegangen) bi bilo (du + ging + -e + -st 👉 du gingest).

V praksi se skoraj vedno uporablja prva oblika (würde + Infinitv). Izjeme so haben, sein, werden, modalni glagoli in nekaj drugih nepravilnih glagolov (vključno z brauchen, denken, finden, geben, gehen, kommen, tun, wissen). Razlog za to je nasprotje druge oblike konjunktiva I in oblike Präteritum, npr. ich machte (naredil sem) in ich machte (naredil bi), zato se takrat uporablja oblika würde machen.

 • Prevod
 • Če ne bi deževalo, bi šel v park.
 • Pojasnilo
 • Zaradi dejstva, da je druga oblika Kojnunktiv II za glagol regnen 👉 regnete v nasprotju z njegovo obliko v Präteritum času (regnen - regnete - geregnet), je priporočljivo uporabiti obliko würde + nedoločnik (würde regnen).
 • Prevod
 • Rad bi imel športni avtomobil.
 • Pojasnilo
 • Za glagol haben je zaželena oblika brez würde, torej Präteritum + končnica za pravilno osebo.
Uporaba Konjunktiv II za opisovanje preteklosti

hätten/wären + Paritizip II

Za opis preteklosti lahko uporabimo le eno obliko: hätten/wären + Paritizip II.

 • Prevod
 • Če bi videl vremensko napoved, bi ostal doma. (vendar sem šel v park in se zmočil)
 • Pojasnilo
 • Prvi del stavka se nanaša na preteklost (obžalujem, da nisem videl vremenske napovedi), drugi del pa se prav tako nanaša na preteklost (obžalujem, da nisem ostal doma).
 • Prevod
 • Če bi se v šoli pridno učil nemščino, bi lahko zdaj delal v nemškem podjetju.
 • Pojasnilo
 • Prvi del stavka se nanaša na preteklost (obžalujem, da se nisem temeljiteje učil nemščine), drugi del pa na sedanjost/prihodnost.

Skladnja glagolov machen (delati) in gehen (iti) za osebe v sobesedilu Konjunktiv II

Person machen gehen
ich hätte gemacht wäre gegangen
du hättest gemacht wärest gegangen
er/sie/es hätte gemacht wäre gegangen
wir hätten gemacht wären gegangen
ihr hättet gemacht wärt (wäret) gegangen
sie/Sie hätten gemacht wären gegangen

Izjeme in posebni primeri

Glagoli z obliko Präteritum
Glagoli haben, sein in werden
Person haben sein werden
ich hätte wäre würde
du hättest wärest würdest
er/sie/es hätte wäre würde
wir hätten wären würden
ihr hättet wärt (wäret) würdet
sie/Sie hätten wären würden
Modalni glagoli

Vsi glagoli razen sollen in wollen dobijo an (Umlaut).

Person wollen müssen mögen dürfen sollen können
ich wollte müsste möchte dürfte sollte könnte
du wolltest müsstest möchtest dürftest solltest könntest
er/sie/es wollte müsste möchte dürfte sollte könnte
wir wollten müssten möchten dürften sollten könnten
ihr wolltet müsstet möchtet dürftet solltet könntet
sie/Sie wollten müssten möchten dürften sollten könnten
Drugi glagoli z obliko Präteritum
Person brauchen denken finden geben gehen helfen kommen stehen tun wissen
ich bräuchte dächte fände gäbe ginge hülfe käme stünde/stände täte wüsste
du bräuchtest dächtest fändest gäbest gingest hülfest kämest stündest/ständest tätest wüsstest
er/sie/es bräuchte dächte fände gäbe ginge hülfe käme stünde/stände täte wüsste
wir bräuchten dächten fänden gäben gingen hülfen kämen stünden/ständen täten wüssten
ihr bräuchtet dächtet fändet gäbet ginget hülfet kämet stündet/ständet tätet wüsstet
sie/Sie bräuchten dächten fänden gäben gingen hülfen kämen stünden/ständen täten wüssten