Datumi

Daten

Oblike datumov pisanja

Vrstni red elementov

Ne glede na obliko datuma ga vedno zapišemo v naslednjem vrstnem redu: dan, mesec, leto.

 • Prevod
 • 7. maj 2020
Dnevi pisanja

Dan zapišemo s številko, ki ji sledi pika.

 • Prevod
 • 5. maja
 • Prevod
 • Četrtek, 5. maj
 • Pojasnilo
 • Po želji lahko pred datumom dodate ime dneva v tednu.
Meseci pisanja

Mesec je običajno zapisan kot ime meseca ali kot številka, ki ji sledi pika

 • Prevod
 • 3. maj 2019
 • Pojasnilo
 • Pri navajanju polnega imena meseca je nepravilno, da pred dan v tednu dodamo ničlo (npr. 05. maj 2019 je nepravilno!)
 • Prevod
 • 3. maj 2019
 • Prevod
 • 3. maj 2019
Leta pisanja

Leta so vedno izražena s številom.

 • Prevod
 • 2020 (dva tisoč dvajset)

Aplikacije

Dnevi v mesecu
Dan v mesecu brez določnega člena

To je najpogostejša različica. Dan v mesecu je vedno moškega spola. Člen der se pregiblje za primere, števnik, ki opisuje dan, pa se pregiblje kot pridevnik.

 • Prevod
 • Jutri je 1. februar.
 • Pojasnilo
 • der + erst + imenovalnik (-e) 👉 der erste
 • Prevod
 • Od 14. junija sem na dopustu.
 • Pojasnilo
 • ab + der + vierzehnt + Dativ (-en) 👉 ab dem vierzehnten
 • Prevod
 • 8. decembra zapuščam podjetje.
 • Pojasnilo
 • an + der + acht + Dativ (-en) 👉 am achten
 • Prevod
 • Od 3. do 10. avgusta sem v Italiji.
 • Pojasnilo
 • von + dritt + Dativ (-en) + bis zu + zehnt + Dativ (-en) 👉 vom dritten bis zum zehnten
 • Namesto bis zum lahko uporabite bis (Akkusativ). V tem primeru se običajno členek izpusti: bis + zehnt + Akkusativ (-en) 👉 bis zehnten (bis den zehnten)
 • Prevod
 • Čakam na 1. december.
 • Pojasnilo
 • auf + der + erst + akkusativ (-en) 👉 auf den ersten
 • Prevod
 • Del 1. decembra bom izkoristil za dobrodelnost.
 • Pojasnilo
 • der erst + rodilnik (-en) + samostalnik + (-s) 👉 des ersten Dezembers
Dan v mesecu brez nedoločnika

Zelo redko, vendar možno je, da števnik opisuje dan v mesecu z nedoločnim členom ein. Členek se pregiblje po spolu, števnik pa se pregiblje kot pridevnik z nedoločnim členom.

 • Prevod
 • To bo 4. januarja. (Ne nujno 4. januarja letos, ampak 4. januarja, npr. čez dve ali tri leta.)
 • Pojasnilo
 • ein + viert + Nominativ 👉 ein vierter (Dnevi meseca imajo vedno členek der zato + -er na koncu.)
Dan v mesecu brez članka

Včasih lahko naletite na številko, ki opisuje dan v mesecu brez člena. Številka se nato sklanja kot pridevnik z nedoločnim členom.

 • Prevod
 • 11. aprila: Materin rojstni dan
 • Pojasnilo
 • elft + imenovalnik 👉 elfter (Dnevi meseca imajo vedno členek der zato + -er na koncu.)
Seznam dni v mesecu

Tabela prikazuje dneve v mesecu v osnovni obliki. Glede na slovnični delež in člen je treba dodati ustrezno končnico. Za določni člen bi bilo na primer: Nominativ 👉 der erste, Genitiv 👉 des ersten, Dativ 👉 dem ersten, Akkusativ 👉 den ersten

# Dan
1 erst
2 zweit
3 dritt
4 viert
5 fünft
6 sechst
7 siebent/siebt
8 acht
9 neunt
10 zehnt
11 elft
12 zwölft
13 dreizehnt
14 vierzehnt
15 fünfzehnt
16 sechzehnt
17 siebzehnt
18 achtzehnt
19 neunzehnt
20 zwanzigst
21 einundzwanzigst
22 zweiundzwanzigst
23 dreiundzwanzigst
24 vierundzwanzigst
25 fünfundzwanzigst
26 sechsundzwanzigst
27 siebenundzwanzigst
28 achtundzwanzigst
29 neunundzwanzigst
30 dreißigst
31 einunddreißigst
Meseci

Meseci so vedno moškega spola. Najpogosteje se uporabljajo v Dativ z enim od naslednjih predponskih obrazil: ab, bis, in, seit.

 • Prevod
 • v aprilu
 • Prevod
 • od aprila
 • Pojasnilo
 • ab pomeni od nekega trenutka v prihodnosti, npr. zdaj je januar in nekaj se bo začelo aprila
 • Prevod
 • od aprila
 • Pojasnilo
 • seit pomeni od nekega trenutka v preteklosti, npr. trenutno je september, nekaj pa se dogaja že od aprila
 • Prevod
 • do aprila
 • Prevod
 • od marca do aprila
 • Prevod
 • od začetka/sredine/konca aprila
Seznam mesecev
# Mesec
1 Januar
2 Februar
3 März
4 April
5 Mai
6 Juni
7 Juli
8 August
9 September
10 Oktober
11 November
12 Dezember
Izražanje let

Leta do leta 1999 so izražena v stotinah, leta od leta 2000 naprej pa v kardinalnih številkah.

Leta 2001

Leto, v katerem se je nekaj zgodilo, lahko opišemo na dva načina: pred letnico zapišemo im Jahr(e) (npr. im Jahre 2001) ali preprosto navedemo leto (npr. 2001).

 • Prevod
 • Evropska unija je bila ustanovljena leta 1993.
V osemdesetih letih

Če želimo povedati, da se je nekaj zgodilo v določenem desetletju, npr. v dvajsetih ali tridesetih letih, dodamo končnico -er kardinalnemu številu. Pripona -er se nikoli ne pregiblje in ostane takšna, kot je, ne glede na velikost, spol ali število.

 • Prevod
 • V 80. letih so bili modni trendi drugačni.
 • Pojasnilo
 • Dativ; končnica -n se doda samostalniku v množinski obliki: die Jahre (leta) 👉 in den Jahren
 • Prevod
 • Dedek mi je pripovedoval o šestdesetih letih.

Nasveti in triki

Različne različice zapisa datuma

Naslednji primeri prikazujejo različne različice zapisa datuma (v) ponedeljek, 25. januarja 2019.

Opis časovnih okvirov od ... do
 • Prevod
 • Od 25. do 30. januarja 2019 sem na dopustu.
 • Prevod
 • Od petka 25. do srede 30. januarja 2019 sem na dopustu.
 • Pojasnilo
 • Kadar določimo dan v tednu, namesto vom raje uporabimo von (čeprav so dnevi v tednu moškega spola)
 • Prevod
 • Od 25. do 30. januarja 2019 sem na dopustu.