Pretekli čas

Perfekt

Najpogosteje uporabljen pretekli čas, ki se uporablja predvsem v dialogih, pogovorih in dopisovanju, zlasti v ustni obliki. Uporablja se tudi v tisku in knjigah, vendar se v tem primeru zelo pogosto uporablja pretekli čas Präteritum.

Primeri stavkov v času Perfekt

 • Prevod
 • V soboto sem priredila zabavo pri sebi.
 • Prevod
 • Prejeli smo vaš E-Mail.
 • Prevod
 • Včeraj sem se odpravil v Berlin.
 • Prevod
 • V nesreči na jugu Nemčije so umrle tri osebe.
 • Prevod
 • Policija je našla morilca.

Gradnja stavkov v Perfekt času

Subjekt + haben/sein + Partizip II

Predmet (Subjekt) je oseba ali stvar, ki opravlja dejanje, sledi mu eden od vezanih pomožnih glagolov (haben/sein) in nato oblika Partizip II (za navadne glagole: za nepravilne glagole se je treba na pamet naučiti obliko Partizip II): ge- + glagolsko jedro + -t. Pri ločljivih glagolih se predpona ge- postavi med predpono ločljivega glagola in glagol, npr. ein|kaufen 👉 eingekauft (nakupovati).

 • Prevod
 • Dosegli smo velik napredek.
 • Pojasnilo
 • wir + machen 👉 wir + haben + ge- + mach + -t 👉 wir haben gemacht
 • Prevod
 • Na Kitajsko je odpotovala službeno.
 • Pojasnilo
 • sie + reisen 👉 sie + sein + ge- + reis + -t 👉 sie ist gereist
Person haben + machen (Partizip II) sein + reisen (Partizip II)
ich habe gemacht bin gereist
du hast gemacht bist gereist
er/sie/es hat gemacht ist gereist
wir haben gemacht sind gereist
ihr habt gemacht seid gereist
sie/Sie haben gemacht sind gereist

Uporaba časa Perfekt

Glagoli, ki uporabljajo haben kot pomožni glagol
Prehodni glagoli (tj. glagoli z aktivnim in pasivnim glasom), ki se pojavljajo s predmetom v tožilniku (Akkusativobjekt)
 • Prevod
 • Pospravil je svojo sobo.
 • Pojasnilo
 • das Zimmer 👉 Akkusativobjekt; Passiv: Sein Zimmer ist [von ihm] geputzt worden. (Pasiv: The/His room was cleaned [by him].)
 • Prevod
 • Kolo sem prinesel v klet.
 • Pojasnilo
 • das Fahrrad 👉 Akkusativobjekt; Passiv: (Pasiv: Kolo je bilo pripeljano v klet [zame].)
Intranzitivni glagoli (tisti, ki ne morejo tvoriti pasivnega stavka), ki ne opisujejo gibanja s spremembo lokacije ali stanja
 • Prevod
 • Začela je (ali je začela).
 • Pojasnilo
 • Ta stavek ne more biti sestavljen v pasivnem glasu.
 • Prevod
 • Spali smo.
 • Pojasnilo
 • Ta stavek ne more biti sestavljen v pasivnem glasu.
Neosebni glagoli

To velja zlasti za glagole, ki opisujejo padavine.

 • Prevod
 • Deževalo je.
 • Prevod
 • Primanjkovalo je zdravil. (Druga možnost: Manjkala so zdravila.)
Povratni in vzajemni glagoli
 • Prevod
 • Izgubil sem se.
 • Prevod
 • Imeli smo se radi.
Modalni glagoli
 • Prevod
 • Moral bi / želel sem / nisem smel / moral sem / lahko / všeč mi je
Drugi glagoli

Drugi glagoli, ki morda ne spadajo v nobeno od zgoraj navedenih kategorij (večina glagolov v nemščini uporablja haben kot pomožni glagol).

 • Prevod
 • Pomagal sem mami.
 • Pojasnilo
 • meiner Mutter 👉 Dativobjekt
Glagoli, ki uporabljajo sein kot pomožni glagol
Intranzitivni glagoli (tj. tisti, ki nimajo pasivnega glagola), pri katerih pride do spremembe kraja / položaja
 • Prevod
 • Vlak je že odpeljal.
 • Prevod
 • Danes smo tekli po gozdu.
Intranzitivni glagoli, ki opisujejo spremembo stanja
 • Prevod
 • Zbolel je.
 • Prevod
 • Zaspali so.
 • Prevod
 • Jezero je zamrznjeno.
Glagoli bleiben, sein, werden
 • Prevod
 • Včeraj je ostala doma.
 • Prevod
 • To je bila dobra izbira.
 • Prevod
 • Danes sem postal oče.
Nekateri glagoli, izpeljani iz glagolov s pomožnim glagolom sein

Številni neprehodni glagoli, ki ne opisujejo gibanja s spremembo lokacije ali stanja, temveč so izpeljani iz glagolov, ki uporabljajo sein kot pomožni glagol

 • Prevod
 • Tvegal je.
 • Pojasnilo
 • Glagol ein|gehen (lotiti se) ne vključuje gibanja ali spremembe stanja, ampak je izpeljan iz glagola gehen, ki uporablja pomožni glagol sein.
 • Prevod
 • Predvideval sem, da bo podjetje to težavo kmalu rešilo.
 • Pojasnilo
 • Glagol davon aus|gehen [.., dass] (domnevati [da]) ne vključuje gibanja ali spremembe stanja, ampak je izpeljan iz glagola gehen, ki ima pomožni glagol sein.

Izjeme

 • Prevod
 • Mlada ženska je storila samomor.

Izjeme in posebni primeri

Glagoli stehen, sitzen in liegen

Pri omenjenih glagolih se običajno uporablja pomožni glagol haben, vendar se v naslednjih regijah: južna Nemčija (DE Süd), Avstrija (AT) in Švica (CH) namesto tega uporablja pomožni glagol sein.

 • Prevod
 • Sedel sem v fotelju.
 • Prevod
 • Ležal je na postelji.
 • Prevod
 • Stol je bil (dobesedno stal) na tleh.
Glagol tanzen

Pri glagolu tanzen se uporablja pomožni glagol haben, razen če preostali del stavka izrecno vključuje spremembo lokacije.

 • Prevod
 • Plesal sem breakdance.
 • Pojasnilo
 • Ples tukaj obravnavamo kot hobi ali poklic in ne kot dejavnost s spremembo lokacije.
 • Prevod
 • Plesali smo do pozne noči.
 • Pojasnilo
 • Tukaj govorimo o plesu kot o dejavnosti brez spremembe lokacije.
 • Prevod
 • S partnerko je zaplesal čez sobo.
 • Pojasnilo
 • V tem primeru ples opisuje gibanje s spremembo lokacije, npr. z enega konca sobe na drugega.
Glagoli klettern, schwimmen, tauchen, joggen

Pri omenjenih glagolih je treba uporabiti pomožni glagol sein, če preostali del stavka opisuje spremembo lokacije. V nasprotnem primeru se lahko uporabi tudi pomožni glagol haben.

 • Prevod
 • Povzpel se je na vrh. 👉 Plezal je tri ure.
 • Pojasnilo
 • V prvem stavku dejanje vključuje spremembo lokacije (na vrh gore), zato je treba uporabiti pomožni glagol sein. Po drugi strani pa se v drugem stavku lahko uporabi tudi haben.
 • Prevod
 • Preplaval sem jezero. 👉 Plaval sem dve uri.
 • Pojasnilo
 • V prvem stavku dejanje vključuje spremembo lokacije (skozi jezero), zato je treba uporabiti pomožni glagol sein. Po drugi strani pa se v drugem stavku lahko uporabi tudi haben.
 • Prevod
 • Tekla je po ulici. 👉 Rada je tekla.
 • Pojasnilo
 • V prvem stavku dejanje vključuje spremembo lokacije (ob ulici), zato je treba uporabiti pomožni glagol sein. Po drugi strani pa se v drugem stavku lahko uporabi tudi haben.
 • Prevod
 • Potopil sem se do dna. 👉 Na počitnicah sem se pogosto/veliko potapljal.
 • Pojasnilo
 • V prvem stavku dejanje vključuje spremembo lokacije (na dno), zato je treba uporabiti pomožni glagol sein. Po drugi strani pa se v drugem stavku lahko uporabi tudi haben.
Glagoli, ki se končajo na -iren, ne dobijo predpone ge-
 • Prevod
 • Podjetje je znižalo ceno izdelka.
 • Prevod
 • Niso spoštovali svojih strank.
Nedeljivi glagoli nimajo predpone ge-
 • Prevod
 • Narobe sem vas razumel.
 • Pojasnilo
 • Predpona miss- je v tem primeru neločljiva.
 • Prevod
 • Objel je mamo.
 • Pojasnilo
 • Predpona um- je neločljiva.
 • Prevod
 • Podpisal sem pogodbo.
 • Pojasnilo
 • Predpona unter- je v tem primeru neločljiva.
Ločljivi glagoli

Pri ločljivih glagolih se predpona ge- postavi med ločljivo predpono in glagol, npr. ein|kaufen (nakupovati) 👉 ein + ge + kauf + t 👉 eingekauft

 • Prevod
 • Na zabavo sem povabil veliko ljudi.
 • Pojasnilo
 • ein|laden - povabiti; nepravilni in ločljivi glagol