Deležniki

Partizip I und Partizip II

V nemščini obstajata dva deležnika: Partizip I (sedanji deležnik) in Partizip II (pretekli deležnik).

Partizip I spremeni glagol v pridevnik, ki opisuje trajajoči proces, npr. speči otrok (schlafendes Kind). Možno je tudi, da Partizip I glagol spremeni v samostalnik, na primer studieren 👉 der Studierende (študent; študentka).

Partizip II po drugi strani običajno opisuje končano dejavnost (časa Perfekt in Plusquamperfekt) ali nekaj, kar bo storjeno v prihodnosti (čas Futur II). Uporablja se lahko tudi v stavkih s pasivnim glasom (Passiv). V pasivnih stavkih lahko Partizip II opisuje tudi sedanjost.

Konstrukcija in uporaba

Partizip I
Gradnja Partizipa I

Infinitiv + -d

Particip I se tvori tako, da se infinitivu (Infinitiv) doda končnica -d

 • Prevod
 • Na ulici sedi jokajoč otrok.
 • Pojasnilo
 • Glagol: weinen (jokati) + pripona -d 👉 weinend + -es za upoštevanje spola, primera in števila (das Kind; Nominativ, Singular).
 • Prevod
 • Nemško govoreča oseba
 • Pojasnilo
 • Glagol: sprechen (govoriti) + pripona -d 👉 sprechend + pripona -e za upoštevanje spola, primera in števila (die Person; Nominativ, Singular).
Uporaba Partizipa I

Deležnik Partizip I se lahko uporablja kot pridevnik, ki opisuje samostalnik, kot samostalnik ali kot prislov, ki opisuje glagol.

Kot pridevnik, ki opisuje samostalnik
 • Prevod
 • Vozilo, ki vozi po levem prometnem pasu.
Kot samostalnik
 • Prevod
 • Dandanes se študenti za prvo zaposlitev prijavijo zgodaj.
Kot prislov, ki opisuje samostalnik
 • Prevod
 • Pes se med ležanjem igra z igračo.
Partizip II
Gradnja Partizipa II

ge- + Verbstamm + -t

Deležnik Partizip II za navadne glagole tvorimo tako, da glagolskemu korenu dodamo predpono ge- in končnico -t. Močni glagoli običajno namesto tega dobijo končnico -en. Za nepravilne glagole je oblika Partizip II preprosto poljubna in si jo je treba zapomniti.

 • Pojasnilo
 • Glagol: machen (delati), predpona ge- + glagolsko jedro: mach + predpona -t 👉 gemacht
 • Pojasnilo
 • Glagol: kochen (kuhati), predpona ge- + glagolsko jedro: koch + predpona -t 👉 gekocht
 • Pojasnilo
 • Glagoli, katerih rodilnik se konča na -iren, ne dobijo ge- (geoperiert). Npr. glagol operieren (operirati / opraviti operacijo), glagolski rodilnik: operier + pripona -t 👉 operiert
 • Pojasnilo
 • Glagoli, katerih osnova se konča na -t ali -d, dobijo končnico -et. Npr. glagol arbeiten (delati), predpona ge- + glagolsko jedro: arbeit + pripona -et 👉 gearbeitet
 • Pojasnilo
 • Glagoli, katerih osnova se konča na -t ali -d, dobijo končnico -et. Npr. glagol enden (končati / končati), predpona ge- + glagolsko jedro: konec + pripona -et 👉 geendet
 • Pojasnilo
 • Nedeljivi glagoli nimajo predpone ge-. Glagol beeindrucken (narediti vtis [na koga]), glagolska osnov: beeindruck + predpona -t 👉 beeindruckt
 • Pojasnilo
 • Pri ločljivih glagolih je končnica ge- postavljena med ločljivo predpono in glagol. Glagol aus|reichen (zadoščati), ločevalna predpona aus- + predpona ge- + glagolsko jedro: reich + predpona -t 👉 ausgereicht
 • Pojasnilo
 • Močan glagol: schlafen (spati), predpona ge- + glagolsko jedro: schlaf + predpona -en 👉 geschlafen
Uporaba Partizipa II

Partizip II se uporablja za tvorjenje stavkov v naslednjem času: Perfekt, Plusquamperfekt in Futur II. Poleg tega lahko nastopa kot prislov, samostalnik in v pasivnih stavkih.

V pretekliku Perfekt
 • Prevod
 • V šoli sem se učil nemščino.
V stavku v pretekliku Plusquamerfekt
 • Prevod
 • V tem podjetju sem delal pet let, preden sem napredoval v vodjo oddelka.
V prihodnjem dokončnem času Futur II
 • Prevod
 • Ko bomo prišli na postajo, bo vlak že odpeljal.
Kot pridevnik
 • Prevod
 • Sveže pečeno pecivo lepo diši.
 • Pojasnilo
 • Glagolu v obliki Partizip II dodamo ustrezno končnico (kot pri pridevniku).
Kot prislov
 • Prevod
 • Pred koncem četrtletja se bo ukvarjal s stresom.
V stavku s pasivnim glasom
 • Prevod
 • Vaše naročilo se obdeluje.