Sedanji čas

Präsens

Sedanji čas Präsens se uporablja za opis dejavnosti/dogodkov, ki se odvijajo v trenutku govorjenja. Pogosto se uporablja tudi za govorjenje/pisanje o prihodnosti, zlasti kadar stavek vsebuje besede, ki opisujejo čas, npr. zvečer / čez mesec dni.

Gradnja stavkov v Präsens času

Subjekt + glagol

Predmet (Subjekt) je oseba ali stvar, ki izvaja dejanje. Neposredno mu sledi vezani glagol (konjugiertes Verb), ki je v drugem položaju. Za sklanjanje glagola se iz nedoločnika (Infinitiv) odstrani končnica -en, nato pa se doda končnica, ki upošteva osebo (Personalendung) v skladu z naslednjo tabelo:

Person Endung machen
ich -e mache
du -st machst
er/sie/es -t macht
wir -en machen
ihr -t macht
sie/Sie -en machen

Uporaba sedanjega časa

Dejavnosti, ki potekajo med govorjenjem
 • Prevod
 • Jé jabolko.
Opisovanje dejstev in sedanjega stanja
 • Prevod
 • Erik je bolan.
 • Prevod
 • Moje ime je Peter.
 • Prevod
 • Trenutno je hladno.
Dejavnosti, ki potekajo že nekaj časa
 • Prevod
 • V tem podjetju delam že 3 leta.
Splošno sprejete resnice, naravni pojavi, predpisi, pravila
 • Prevod
 • Zemlja je okrogla.
Opisovanje načrtovanih ali dogovorjenih dejavnosti, ki bodo potekale v prihodnosti

V tem primeru je običajno prisoten prislov časa. Pove, da bo dejavnost potekala v prihodnosti, npr. jutri (morgen), ob ponedeljkih (montags).

 • Prevod
 • Naslednji teden se odpravljam v Berlin.
 • Prevod
 • Ob ponedeljkih hodim v telovadnico.

Izjeme in posebni primeri

Členjenje glagolov haben in sein.
Person haben sein
ich habe bin
du hast bist
er/sie/es hat ist
wir haben sind
ihr habt seid
sie/Sie haben sind
Močni glagoli

Obstaja veliko tako imenovanih močnih glagolov, ki imajo nepravilno obliko v drugi in tretji osebi ednine (du, er/sie/es). V tem primeru se v glagolskem korenu običajno spremeni ena ali dve črki.

 • Prevod
 • se pogovarjati
 • Prevod
 • da se
Glagoli, ki se končajo na -x, -z, -s, -ß, -tz, -ss

Kadar se glagolsko deblo konča na -x, -z, -s, -ß, -tz, -ss, se v drugi osebi ednine (du) namesto končnice -st doda končnica -t.

 • Prevod
 • za uporabo
 • Prevod
 • ugrizniti
 • Prevod
 • v škatlo
 • Prevod
 • za zaviranje
 • Prevod
 • sijati
 • Prevod
 • ujemati se / prilegati se

To bi moralo biti povsem intuitivno, saj bi bilo sicer težko izgovoriti glagole, ki se končujejo na -tst, -ßst, -xst, -sst.

Glagolski koreni, ki se končujejo na -d, -t, -tm, -chn, -gn

Kadar se glagolsko jedro konča na -d, -t, -tm, -chn, -gn, je treba v drugi in tretji osebi ednine ter v drugi osebi množine (du, er/sie/es, ihr) dodati dodatni -e:

 • Prevod
 • najti
 • Prevod
 • čakati
 • Prevod
 • risati
 • Prevod
 • srečati se / srečanje
 • Prevod
 • dihati

Izjeme

 • Prevod
 • svetovati

To bi moralo biti tudi precej intuitivno, saj bi bilo sicer težko izgovoriti glagole brez dodajanja pripone -e.

Glagoli, ki se končajo na -eln/-ern

Kadar se glagolsko jedro konča z -eln/-ern, se v prvi in tretji osebi množine (wir, sie/Sie) črka e iz priponskega obrazila izloči (da priponsko obrazilo ne postane -elen/-eren), v prvi osebi ednine (ich) pa se črka e v glagolskem jedru lahko izpusti:

 • Prevod
 • v železo
 • Prevod
 • zahtevati/zahtevati