Okrajšave

Abkürzungen

Najbolj priljubljene kratice.

Okrajšave

Abb. (Abbildung)

ilustracija; predstavitev; predstavitev

AG (Aktiengesellschaft)

Delniška družba

AGB (Allgemeine Geschäftsbedigungen)

Pogoji uporabe

Abschn. (Abschnitt)

poglavje

Anm. (Anmerkung)

opomba, opomba

Anl. (Anlage)

priponka

allg. (allgemein)

na splošno

i. Allg. (im Allgemeinen)

na splošno / splošno rečeno

art. (Artikel)

člen (zakona/pravnega akta)

Az. (Aktenzeichen)

sklic na datoteko (ali številko)

BIC (Internationale Bankleitzahl)

mednarodna bančna koda

BLZ (Bankleitzahl)

koda banke

Bsp. (Beispiel)

primer

  • Prevod
  • na primer
bspw. (beispielsweise)

npr. (na primer)

bzw. (beziehungsweise)

ali / ali raje

ca. (circa)

približno (približek; npr. približno 20$)

d.h. (das heißt)

i.e. (to je)

dgl. (dergleichen)

tovrstni (od)

UG (Untergeschoss)

klet; katero koli nadstropje pod pritličjem

EG (Erdgeschoss)

pritličje

DG (Dacheschoss)

podstrešje

OG (Obergeschoss)

nadstropje (nad pritličjem)

etc. (et cetera)

itd. (itd.)

evtl. (eventuell)

morda

geb. (geboren)

rojen

GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Družba z omejeno odgovornostjo

Gl. (Gleis)

tir / tirnica (vlaka)

ggf. (gegebenenfalls)

morda

Hbf. (Hauptbahnhof)

glavna postaja

inkl. (inklusive)

vključno s spletno stranjo

insb. (insbesondere)

zlasti

Kfz (Kraftfahrzeug)

motorno vozilo

Kita (Kindertagesstätte)

vrtec / center za varstvo otrok

LKW (Lastkraftwagen)

Tovornjak

mind. (mindestens)

vsaj

Mitgl. (Mitglied)

član

Mio. (Millionen)

M (v milijonih)

Mrd. (Milliarden)

B (v milijardah)

MwSt. (Mehrwertsteuer)

DDV (davek na dodano vrednost)

Nr. (Nummer)

nr. (številka)

o. (oder)

ali

o.a. (oben angegeben)

navedeno zgoraj / zgoraj omenjeno

o.ä (oder ähnlich)

ali podobno

o.Ä. (oder Ähnliches)

ali podobno (velja samo za samostalnike, zato se Ähnliches piše z veliko začetnico), npr. Küchengeräte, Haushaltsgeräte o.Ä. = Küchengeräte, Haushaltsgeräte o.ä. Elektrogeräte

o.g. (oben genann)

zgoraj omenjeni / zgoraj omenjeno

PLZ (Postleitzahl)

Poštna številka

PKW (Personenkraftwagen)

Avto (osebni avtomobil)

Pos. (Position)

položaj

rd. (rund)

okrogla (tj. oblika) ali približno (približek; npr. približno deset stopinj)

S. (Seite)

stran

s. (siehe)

glej

s.a. (siehe auch)

glej tudi

S-Bahn (Schnellbahn)

mestna hitra železnica

s.o. (siehe oben)

glej zgoraj

s.u. (siehe unten)

glej spodaj

sog. (sogenannt)

tako imenovani

Std. (Stunde)

ura

Tab. (Tabelle)

tabela

tägl. (täglich)

dnevno

Tel. (Telefon)

tel. (telefonska številka)

Tsd. (Tausend)

tisoč

TÜV (Technischer Überwachungs-Verein)

Agencija za tehnični nadzor

u.a. (unter anderem)

med drugim

u.Ä. (und Ähnliches)

itd. (itd.)

U-Bahn (Untergrundbahn)

podzemna železnica / podzemna železnica

ugs. (umgangssprachlich)

pogovorno / običajno

urspr. (ursprünglich)

začetni / prvotni (ali izvorni / prvotno)

u.U. (unter Umständen)

morda

Urt. v. (Urteil vom)

stavek (zakon) od (npr. nekega dne)

usw. (und so weiter)

itd. (itd.)

u.v.m. (und vieles mehr)

in številne druge

v.a. (vor allem)

Predvsem

vgl. (vergleiche)

prim. (primerjaj)

vs. (versus)

vs. (v primerjavi z)

WG (Wohngemeinschaft)

pavšalni delež

z. B. (zum Beispiel)

npr. (na primer)

z. H. (Zu Händen)

v roke / osebno dostavljeno

z. T. (zum Teil)

delno

zz. / zzt. (zurzeit)

trenutno; v tem trenutku

Ziff. (Ziffer)

točka (npr. v dokumentu/podpoglavju)

zzgl. (zuzüglich)

vključno z; plus