Förkortningar

Abkürzungen

De mest populära förkortningarna.

Förkortningar

Abb. (Abbildung)

illustration; presentation; representation

AG (Aktiengesellschaft)

aktiebolag

AGB (Allgemeine Geschäftsbedigungen)

Villkor för användning

Abschn. (Abschnitt)

kapitel

Anm. (Anmerkung)

anmärkning, anteckning

Anl. (Anlage)

bilaga

allg. (allgemein)

i allmänhet

i. Allg. (im Allgemeinen)

i allmänhet / allmänt sett

art. (Artikel)

artikel (i en lag/författning)

Az. (Aktenzeichen)

referensnummer (eller nummer)

BIC (Internationale Bankleitzahl)

Internationell bankkod

BLZ (Bankleitzahl)

Bankkod

Bsp. (Beispiel)

exempel

  • Översättning
  • för exempel
bspw. (beispielsweise)

t.ex. (för exempel)

bzw. (beziehungsweise)

eller / eller snarare

ca. (circa)

ungefär (approximation; t.ex. ungefär 20$)

d.h. (das heißt)

dvs (det vill säga)

dgl. (dergleichen)

denna typ (av)

UG (Untergeschoss)

källare; varje våning under bottenvåningen

EG (Erdgeschoss)

bottenvåningen

DG (Dacheschoss)

vind

OG (Obergeschoss)

en våning (ovanför bottenvåningen)

etc. (et cetera)

etc. (et cetera)

evtl. (eventuell)

möjligen

geb. (geboren)

född

GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

bolag med begränsat ansvar

Gl. (Gleis)

{{ placeholder_CHAPTER_ABBREVIATIONS_chapter_sections_applications_items_26_description_text }}

ggf. (gegebenenfalls)

möjligen

Hbf. (Hauptbahnhof)

huvudstation

inkl. (inklusive)

inklusive

insb. (insbesondere)

i synnerhet

Kfz (Kraftfahrzeug)

motorfordon

Kita (Kindertagesstätte)

dagis/barnomsorg

LKW (Lastkraftwagen)

Lastbil

mind. (mindestens)

åtminstone

Mitgl. (Mitglied)

medlem

Mio. (Millionen)

M (miljoner)

Mrd. (Milliarden)

B (miljarder)

MwSt. (Mehrwertsteuer)

Moms (mervärdesskatt)

Nr. (Nummer)

nr (antal)

o. (oder)

eller

o.a. (oben angegeben)

anges ovan / ovan nämnda

o.ä (oder ähnlich)

eller liknande

o.Ä. (oder Ähnliches)

eller liknande (endast tillämpligt på substantiv, varför Ähnliches skrivs med stor bokstav) t.ex. Küchengeräte, Haushaltsgeräte o.Ä. = Küchengeräte, Haushaltsgeräte o.ä. Elektrogeräte

o.g. (oben genann)

nämnt ovan / ovan nämnda

PLZ (Postleitzahl)

Postnummer

PKW (Personenkraftwagen)

Bil (personbil)

Pos. (Position)

position

rd. (rund)

rund (dvs. form) eller ungefär (approximation; t.ex. ungefär tio grader)

S. (Seite)

sida

s. (siehe)

se

s.a. (siehe auch)

se även

S-Bahn (Schnellbahn)

stad express järnväg

s.o. (siehe oben)

se ovan

s.u. (siehe unten)

se nedan

sog. (sogenannt)

så kallad

Std. (Stunde)

timme

Tab. (Tabelle)

bord

tägl. (täglich)

dagligen

Tel. (Telefon)

tel. (telefonnummer)

Tsd. (Tausend)

tusen

TÜV (Technischer Überwachungs-Verein)

Byrån för teknisk inspektion

u.a. (unter anderem)

bland andra

u.Ä. (und Ähnliches)

etc. (et cetera)

U-Bahn (Untergrundbahn)

tunnelbana / underjordisk

ugs. (umgangssprachlich)

vardagligt / allmänt

urspr. (ursprünglich)

initial / ursprungligen (eller ursprung / ursprungligen)

u.U. (unter Umständen)

möjligen

Urt. v. (Urteil vom)

dom (lag) från (t.ex. någon dag)

usw. (und so weiter)

etc. (et cetera)

u.v.m. (und vieles mehr)

och många fler

v.a. (vor allem)

i första hand

vgl. (vergleiche)

jfr (jämför)

vs. (versus)

vs. (mot)

WG (Wohngemeinschaft)

platt andel

z. B. (zum Beispiel)

t.ex. (till exempel)

z. H. (Zu Händen)

i handen / personligen levererad

z. T. (zum Teil)

delvis

zz. / zzt. (zurzeit)

för närvarande; just nu

Ziff. (Ziffer)

en punkt (t.ex. i ett dokument/kapitel)

zzgl. (zuzüglich)

inklusive; plus