Underordnade satser

Nebensätze

En bisats är en sats som är beroende av den föregående meningen och som förlorar sin mening utan den. Vi sätter ett kommatecken mellan sådana meningar. Dessutom ändras vanligtvis ordföljden i den underordnade satsen.

Typer av underordnade satser

Objektiva bisatser

Objektkomplement är en sats där den underordnade delen ersätter objektet. I det fallet är hela den underordnade delen av meningen objekt. Den svarar på frågorna: Was/Wen/Wem/Wessen? (Vad/Vem/Till vem/Vem?)

 • Översättning
 • Jag vill att vi äntligen ska få en egen lägenhet.
 • Förklaring
 • Was will ich? (Vad vill jag ha?) 👉 eine eigene Wohnung (min egen lägenhet); Akkusativ
 • Översättning
 • Jag såg vem som slog sönder fönstret.
 • Förklaring
 • Wen/Was habe ich gesehen? (Vem/vad såg jag?) 👉 den Täter (förövaren); Akkusativ
 • Översättning
 • Vi gratulerar alla som har tagit examen idag.
 • Förklaring
 • Wem gratulieren wir? (Vem gratulerar vi?) 👉 allen Absolventen (alla utexaminerade); Dativ
 • Översättning
 • Studenten skäms över det låga resultat han uppnått.
 • Förklaring
 • Wessen schämt sich der Schüler? (Vad skäms eleven för?) 👉 des schlechten Ergebnisses (för det dåliga resultatet); Genitiv
Subjektssatser

Subjektskomplementsats är en sats där den underordnade delen ersätter subjektet. Den svarar på frågorna Wer/Was? (Vem/Vad?)

 • Översättning
 • Jag är glad att du kommer på min födelsedag.
 • Förklaring
 • Was freut mich? (Vad gör mig lycklig/glad?) 👉 Deine Anwesenheit bei meiner Geburtstagsparty (Din närvaro på mitt födelsedagskalas); Nominativ
 • Översättning
 • Den som (eller den som) hittar min plånbok kommer att få ett pris på 500€.
 • Förklaring
 • Wer bekommt eine Belohnung? (Vem får en belöning?) 👉 der Finder meines Geldbeutels (upphittaren av min plånbok); Nominativ
Relativa satser

Relativsatser ger ytterligare information om något som de andra delarna av meningen hänvisar till. Den relativa satsen separeras alltid från de andra delarna av meningen med kommatecken.

Relativa satser med relativa adverb

Den underordnade delen av meningen inleds oftast med ett pronomen, t.ex. (der Mann, der ...) eller med en preposition och ett pronomen, t.ex. (der Mann, mit dem ...). Vanligtvis används pronomenen der/die/das/die men ibland används även det relativa pronomenet welch-.

 • Översättning
 • Den röda bilen, som är parkerad på vår gata, tillhör herr Müller.
 • Översättning
 • Ulrich, som studerade med mig, arbetar som ögonläkare.
 • Översättning
 • Herr Müller, vars fru du redan känner, kommer också idag till min födelsedagsfest.
 • Översättning
 • Eleven, som läraren hjälper, har problem med att läsa och förstå texten.
 • Översättning
 • Bilden som ni ser just nu tog jag i Japan.
 • Översättning
 • Ögonläkaren, som jag studerade hos, heter Ulrich.
 • Översättning
 • Ämnet, som vi diskuterade igår, väckte mitt intresse.

Deklination av det relativa pronomenet

Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ der/welcher die/welche das/welches die/welche
Genitiv dessen deren dessen dessen
Dativ dem/welchem der/welcher dem/welchem den/welchen
Akkusativ den/welchen die/welche das/welches die/welche
Relativsatser med det demonstrativa pronomenet var (vad)

Det relativa pronomenet was kan användas i tre situationer:

 • som referens till ett indefinit pronomen
 • som referens till ett substantiv
 • i konstruktionen das, var ....
was hänvisar till ett indefinit pronomen

Indefinita pronomen som det relativa pronomenet was kan referera till inkluderar: alles (allt), nichts (ingenting), etwas (något), vieles (mycket/många), weniges (få/litet)

 • Översättning
 • Allt som jag kommer att berätta för dig nu måste stanna mellan oss.
 • Översättning
 • Många saker, som jag lärde mig på universitetet, kan jag nu tillämpa på jobbet.
 • Översättning
 • Ingenting av det som sägs här får läcka ut till pressen.
 • Översättning
 • Jag vill äta något som inte gör ont (eller upprör) i magen.
var refererar till ett substantiv

Relativpronomenet was kan hänvisa till ett substantiv som härstammar från ett superlativt adjektiv, t.ex. wichtig (viktig) 👉 das Wichtigste (det viktigaste).

 • Översättning
 • Det viktigaste jag vill berätta för dig idag är företagets strategi för 2021.
var i konstruktionen das, var ...

Relativpronomenet was kan användas med konstruktionen das, was ..., t.ex. (das, was wichtig ist, ... 👉 was wichtig ist, ...)

 • Översättning
 • Vad han gjorde är obegripligt!
Relativsatser med det demonstrativa pronomenet wer (vem)

wer kan användas som ett demonstrativt pronomen som ersätter konstruktionen Der/Derjenige/Jener, der .... Det kan endast referera till personer och böjs för kasus: Nominativ: wer (vem [t.ex. vem är]), Genitiv: wessen (vars), Dativ: wem (till vem), Akkusativ: wen (vem [t.ex. vem jag ser]).

Det demonstrativa pronomenet derjenige kan också avse personer med feminint eller neutralt genus, t.ex. (Diejenige, die ...) eller personer i plural (Diejenigen, die ...).

 • Översättning
 • Den som stal min cykel ska betala för det!
 • Förklaring
 • Vem ska betala för detta? (Wer wird dafür bezahlen?); Nominativ
 • Översättning
 • Den som äter hälsosamt är mindre ofta sjuk.
 • Förklaring
 • Vem är sjuk mer sällan? (Wer ist seltener krank?); Nominativ
Relativa satser med adverb

Relativa satser kan inte bara inledas med ett pronomen, t.ex. (Der Mann, der ...) utan också med ett relativt adverb, t.ex. wo, worüber, wofür, womit, was, wieso, weshalb. Det relativa adverbet skapas vanligtvis genom att lägga till prefixet wo till ett adverb, t.ex. wo + mit 👉 womit.

Om ett adverb börjar med en vokal, t.ex. auf, måste ytterligare ett -r läggas till prefixet wo, t.ex. wo + -r + auf 👉 worauf. Relativa adverb refererar vanligtvis till en hel mening (till skillnad från relativa pronomen, som vanligtvis refererar till en enda person eller sak).

 • Översättning
 • Jag fick en ny smartphone på min födelsedag, vilket jag var mycket glad över.
 • Förklaring
 • Vad var jag glad över? (Worüber habe ich mich gefreut?); Akkusativ
 • Översättning
 • Jag skulle vilja bo där det inte finns några turister.
 • Förklaring
 • Var skulle jag vilja bo? (Wo möchte ich wohnen?); Nominativ
 • Översättning
 • Kirurgen utförde en framgångsrik operation på patienten, vilket han är tacksam för.
 • Förklaring
 • Vad är patienten tacksam för? (Wofür ist der Patient dankbar?); Akkusativ
 • Översättning
 • Det finns ingen anledning till att jag ska sluta det här jobbet.
 • Förklaring
 • Varför ska jag sluta det här jobbet? (Warum sollte ich diesen Job kündigen?); Akkusativ
 • Översättning
 • Jag förstår inte varför han inte bjöd mig på sin födelsedagsfest.
 • Förklaring
 • Varför bjöd han inte mig? (Wieso hat er mich nicht eingeladen?); Akkusativ
Indirekta frågor

Indirekta frågor är meningar där den underordnade delen säger vad frågan var. Verbet placeras alltid i slutet av den underordnade satsen. Om svaret är ja eller nej inleds bisatsen med konjunktionen ob (om / om).

 • Översättning
 • Vem är det där? 👉 Berätta för mig vem det är.
 • Översättning
 • Vad ska vi lära oss idag? 👉 Vi skulle vilja veta vad vi ska lära oss idag.
 • Översättning
 • Måste du gå hem nu? 👉 Hon frågar om jag redan måste gå hem.
 • Översättning
 • Var hittar jag närmaste bankomat? 👉 Kan du tala om för mig var jag kan hitta närmaste bankomat?
Adverbiala satser

Det finns flera typer av adverbiella satser i tyskan. Vilken typ av adverbiell sats det är beror på vilken konjunktion som används.

Villkorliga satser

Villkorliga satser är satser där den underordnade satsen anger ett eller flera villkor, som när de uppfylls innebär att huvudsatsen är sann (det händer / äger rum). De vanligaste konjunktionerna i villkorliga satser är:

 • vänder (om)
 • faller (om / i händelse av)
 • sofern (under förutsättning att)
 • Översättning
 • Om du vill tala tyska flytande måste du öva mycket.
 • Översättning
 • Om du talar tyska flytande kan du söka den här tjänsten.
 • Översättning
 • Om du hade talat flytande tyska under intervjun skulle du ha fått jobbet.
 • Översättning
 • Om det regnar tar jag en taxi.
 • Översättning
 • Vi kommer att uppnå ett mycket bra resultat om vi inte gör några misstag nu.
Modala satser

Modala satser är satser där den underordnade satsen definierar på vilket sätt handlingen i huvudsatsen ska utföras. De vanligaste konjunktionerna i modala satser är:

 • indem (genom att göra etth)
 • dadurch dass (genom att göra etth)
 • ohne dass / ohne ... zu (utan att göra något)
 • als ob (som om)
 • je ..., desto/umso ... (den ... den ... t.ex. ju mer du övar desto bättre blir du)
 • anstatt att / anstatt ... zu (i stället för ...)
 • Översättning
 • Jag betalar hyran genom att arbeta halvtid som servitör.
 • Översättning
 • Jag är miljövänlig genom att sortera soporna.
 • Översättning
 • Han lämnade lägenheten utan att säga något till mig.
 • Förklaring
 • I denna situation, när subjektet i huvudsatsen och i bisatsen är detsamma, kan vi använda konstruktionen: ohne ... zu ... t.ex. Er hat die Wohnung verlassen, ohne mir etwas gesagt zu haben.
 • Översättning
 • Hon fick ett jobb som chef utan att ha särskilt mycket erfarenhet.
 • Förklaring
 • I denna situation, när subjektet i huvudsatsen och i bisatsen är detsamma, kan vi använda konstruktionen: ohne ... zu ... t.ex. Sie hat einen Job als Manager bekommen, ohne viel Erfahrung zu haben.
 • Översättning
 • Jag gjorde det trots att du inte tillät mig.
 • Översättning
 • Han är klädd som om han skulle gå på bröllop.
 • Översättning
 • Ju mer du övar desto bättre blir du.
 • Förklaring
 • Alternativt kan följande mening användas för att uttrycka samma mening: Je mer du übst, umso bättre du wirst.
 • Översättning
 • Han spenderar mycket pengar i stället för att spara till en egen lägenhet.
 • Förklaring
 • Om subjektet i huvud- och bisatserna är detsamma kan vi använda följande struktur: anstatt ... zu ... t.ex. Er gibt viel Geld aus, anstatt für eine eigene Wohnung zu sparen.
Kausala satser

Kausala satser är satser där den underordnade delen av meningen ger ett skäl eller en orsak till den handling som beskrivs i huvudmeningen. De vanligaste konjunktionerna i kausala satser är:

 • weil (eftersom) [ordföljd med verbet i slutet]
 • da (eftersom) [ordföljd med verb i slutet]
 • denn (därför att) [enkel ordföljd]
 • Översättning
 • Jag handlar alltid på nätet eftersom det är väldigt bekvämt för mig.
 • Översättning
 • Jag tar på mig min jacka med huva eftersom det regnar.
 • Översättning
 • Han vill tillbringa sin semester vid havet eftersom han gillar att ligga i solen.
Slutsatser

Slutsatser är sådana där den underordnade satsen beskriver syftet med handlingen i huvudsatsen. De vanligaste konjunktionerna i slutklausuler är:

 • um ... zu ... (för att)
 • damit (för att) [när subjekten är olika]
 • Översättning
 • Föräldrarna sparade (eller hade sparat) under lång tid för att deras son skulle kunna studera.
 • Översättning
 • Jag går/kör till snabbköpet för att köpa något till middagen.
 • Översättning
 • Jag åker hem nu för att förbereda mig för morgondagens flyg.
Konsekutiva satser

Konsekutiva satser är satser där den underordnade satsen definierar konsekvenserna av huvudsatsen. De vanligaste konjunktionerna i konsekutiva satser är:

 • dass (att ...)
 • sodass (så att ...)
 • Översättning
 • Det har regnat så mycket den senaste tiden att det har blivit översvämningar i vissa städer.
 • Översättning
 • Säg inte att du har tappat bort nyckeln.
 • Översättning
 • Hon skadade sig så illa att hon måste föras till sjukhuset.
Koncessiva satser

Koncessiva satser är satser där den underordnade delen av satsen definierar trots att något hände i huvudsatsen, t.ex. trots att det inte var tillåtet / trots att det rekommenderades att inte göra det / trots att det var ologiskt. De vanligaste konjunktionerna i koncessiva satser är:

 • obwohl (även om)
 • Översättning
 • Han parkerade sin bil här trots att det inte är tillåtet att parkera här.
 • Översättning
 • Jag kan inte gå ner i vikt trots att jag äter hälsosamt.
Temporala adverbiella satser

Temporala adverbiella satser är sådana där bisatsen definierar tidsramen för huvudsatsen, t.ex. när / från / tills när / hur ofta en viss aktivitet utförs (eller utfördes). De mest använda konjunktionerna i temporala adverbiella satser är:

 • als (när ...) [endast för att beskriva händelser i det förflutna som inträffade en gång]
 • wenn (när / om ...) [vid hänvisning till nutida, framtida händelser eller händelser i det förflutna som inträffat mer än en gång]
 • bevor (före ...)
 • bis (tills ...)
 • nachdem (efter ...)
 • sobald (så snart som ...)
 • solange (så länge som ...)
 • sooft (när som helst ...)
 • seitdem (sedan ...)
 • während (medan / medan du gör något ...)
 • Översättning
 • När jag var 18 år fick jag mitt körkort.
 • Förklaring
 • Vi refererar till det förflutna: Bara en gång under min livstid, när jag var 18, fick jag mitt körkort; därför måste vi använda als (wenn).
 • Översättning
 • När jag var på semester med mina föräldrar var jag tvungen att ta hand om min yngre bror.
 • Förklaring
 • Vi refererar till det förflutna: Jag var på semester med mina föräldrar och jag tog hand om min lillebror mer än en gång; därför måste wenn användas (als).
 • Översättning
 • När jag idrottar regelbundet känner jag mig avslappnad.
 • Förklaring
 • Vi refererar till nutid, därför måste wenn användas.
 • Översättning
 • När jag ska gå en språkkurs nästa månad kommer jag att ha lite tid över för mina vänner.
 • Förklaring
 • Vi hänvisar till framtiden, därför måste wenn användas.
 • Översättning
 • Innan du rengör enheten ska du koppla bort den från strömförsörjningen.
 • Översättning
 • Jag måste stanna hemma tills min mamma kommer.
 • Förklaring
 • I stället för att säga zu Hause kan du också säga zuhause (hemma).
 • Översättning
 • När jag är klar med mina studier ska jag åka på en jordenruntresa.
 • Översättning
 • Så fort min mamma kommer ska jag spela fotboll.
 • Översättning
 • Så länge jag studerar har jag studentrabatt på kollektivtrafiken.
 • Översättning
 • När min farbror besöker mig får jag en present av honom.
 • Översättning
 • Sedan min brors barn föddes har han inte tid alls.
 • Översättning
 • Medan jag arbetar med min kandidatuppsats reser mina vänner runt i Asien.