Reflexiva verb

Reflexive Verben

I tyskan är reflexiva verb verb med det reflexiva pronomenet sich (sig själv), som böjs tillsammans med verbet för person.

Exempel på meningar med reflexiva verb

 • Översättning
 • Vi grälar ofta med varandra.
 • Översättning
 • Jag ska träffa mina vänner kl. 10.

Konjugation och tillämpningar

Konjugation av reflexiva verb för personer i dativ (Dativ)
Person Reflexivpronomen Beispiel Översättning
ich mir Ich wasche mir die Hände. Jag tvättar (bokstavligen: mig själv) mina händer.
du dir Du wäsch(s)t dir die Hände. Du tvättar (bokstavligen: dig själv) dina händer.
er/sie/es sich Er wäscht sich die Hände. Han tvättar sina händer.
wir uns Wir waschen uns die Hände. Vi tvättar (bokstavligen: oss själva) våra händer.
ihr euch Ihr wascht euch die Hände. Ni tvättar (bokstavligen: er själva) era händer.
sie/Sie sich Sie waschen sich die Hände. De tvättar (sig själva) sina händer.

Omljudet a 👉 ä i andra och tredje person singularis (du, er/sie/es) är ett resultat av böjningen av verbet waschen. Det har inget att göra med det reflexiva verbet.

Jämförelse mellan reflexivt pronomen och personligt pronomen i dativ (Dativ)

Reflexiva pronomen för nästan alla personer har samma form som det personliga pronomenet, men i tredje person singular (er/sie/es) och i tredje person plural (sie/Sie) skiljer sig dessa två åt. Tabellen och exemplen nedan visar vad skillnaden är.

 • Översättning
 • Han kammar (sig själv) sitt hår. [(!) Han kammar honom (en annan mans hår) håret].
 • Förklaring
 • Båda meningarna är korrekta men har olika betydelser. Den första använder ett reflexivt pronomen och den andra använder ett personligt pronomen.
 • Översättning
 • De har råd att själva köpa en ny bil. [(!) Meningen inom parentes är felaktig]
 • Förklaring
 • Den första meningen är korrekt och den andra är felaktig eftersom verbet leisten inte är reflexivt och det har en annan betydelse, som inte kan användas på detta sätt.
Person Reflexivpronomen Personalpronomen
ich mir mir
du dir dir
er/sie/es sich (!) ihm/ihr/ihm (!)
wir uns uns
ihr euch euch
sie/Sie sich (!) ihnen/Ihnen (!)
Konjugation av det reflexiva verbet för person i ackusativ (Akkusativ)
Person Reflexivpronomen Beispiel Översättning
ich mich Ich freue mich. Jag är lycklig.
du dich Du freust dich. Du (singular) är lycklig.
er/sie/es sich Er freut sich. Han är lycklig.
wir uns Wir freuen uns. Vi är lyckliga.
ihr euch Ihr freut euch. Ni (plural) är lyckliga.
sie/Sie sich Sie freuen sich. De är lyckliga.

Undantag och specialfall

Reflexiva verb i kasus (Dativ) och (Akkusativ)

Vissa reflexiva verb kan användas i dativ (Dativ) eller i ackusativ (Akkusativ) t.ex. sich waschen/kämmen/rasieren - att tvätta/kamma/raka (sig själv).

 • Översättning
 • Jag tvättar (bokstavligen: mig själv) mina händer.
 • Översättning
 • Jag tvättar mig själv.
 • Översättning
 • Jag inbillar mig att jag kan flyga.
 • Förklaring
 • sich (etwas) +Dativ vor|stellen - att föreställa sig något
 • Översättning
 • Ska jag först presentera mig själv?
 • Förklaring
 • sich vor|stellen - att presentera sig själv