Imperfektiv

Präteritum

Tempus Präteritum (även kallat Imperfekt) används främst i skriven form i böcker, berättelser och i pressen. Det används också med hjälpverben haben, sein och modalverb (även om det används i verbal form).

Exempel på meningar i Präteritum

 • Översättning
 • Polisen sökte efter en misstänkt.
 • Översättning
 • Tre personer skadades.
 • Översättning
 • Min farbror gick till skogen.
 • Översättning
 • Jag var på bio igår.
 • Översättning
 • Jag hade ont i magen på morgonen.
 • Översättning
 • På semestern ville jag äta pizza varje dag.

Bygga meningar i Präteritum tempus

Vanliga verb

Subjekt + Präteritum + ...

Subjektet (Subjekt) är den person eller sak som utför handlingen. Formen Präteritum för vanliga verb skapas genom att lägga till suffixet -te och ett suffix för rätt person till verbstammen, t.ex. wir machen 👉 wir + mach + te + n 👉 wir machten. Första och tredje person singular är alltid desamma (endast suffixet -te läggs till).

Person Endung machen
ich -te machte 👈 mach + -te
du -test 👈 -te + -st machtest 👈 mach + -test
er/sie/es -te machte 👈 mach + -te
wir -ten 👈 -te + - en (-teen) machten 👈 mach + -ten
ihr -tet 👈 -te + -t machtet 👈 mach + -tet
sie/Sie -ten 👈 -te + -en (-teen) machten 👈 mach + -ten
Verben haben och sein

Formen Präteritum för verben haben och sein är oregelbunden.

Person haben sein
ich hatte war
du hattest warst
er/sie/es hatte war
wir hatten waren
ihr hattet wart
sie/Sie hatten waren
Blandade verb

Vid blandade verb ändras verbstammen och suffixet -te läggs till (som vid regelbundna verb).

Person Endung bringen denken
ich -te brachte dachte
du -test brachtest dachtest
er/sie/es -te brachte dachte
wir -ten brachten dachten
ihr -tet brachtet dachtet
sie/Sie -ten brachten dachten
Oregelbundna verb

För oregelbundna verb ändras verbstammen. Den ändrade verbstammen blir basformen, till vilken vi lägger till ett suffix enligt följande tabell.

Person Endung gehen kommen nehmen
ich - ging kam nahm
du -st gingst kamst nahmst
er/sie/es - ging kam nahm
wir -en gingen kamen nahmen
ihr -t gingt kamt nahmt
sie/Sie -en gingen kamen nahmen

Undantag och specialfall

Verb som slutar på -t, -d, -chn, -ffn, -kn, -tm

När det gäller vanliga verb vars stam slutar med -t, -d, -chn, -ffn, -kn, -tm måste suffixet som läggs till för att skapa formen Präteritum föregås av vokalen -e.

Person arbeiten (-t) enden (-d) zeichnen (-chn) öffnen (-ffn) trocknen (-kn) atmen (-tm)
ich arbeitete endete zeichnete öffnete trocknete atmete
du arbeitetest endetest zeichnetest öffnetest trocknetest atmetest
er/sie/es arbeitete endete zeichnete öffnete trocknete atmete
wir arbeiteten endeten zeichneten öffneten trockneten atmeten
ihr arbeitetet endetet zeichnetet öffnetet trocknetet atmetet
sie/Sie arbeiteten endeten zeichneten öffneten trockneten atmeten

Det är ganska intuitivt eftersom det skulle vara ännu svårare att uttala t.ex. atmtest, öffnte, zeichnten.

Separerbara verb

För separabla verb böjs verbet normalt och prefixet står i slutet av meningen.

 • Översättning
 • Professorn fortsatte föreläsningen.
 • Förklaring
 • fort|setzen - att fortsätta; den del av verbet som saknar prefix böjs på samma sätt som verbet setzen.
 • Översättning
 • Studenterna var tvungna att stanna kvar längre eftersom professorn fortsatte sin föreläsning.
 • Förklaring
 • I en underordnad sats hamnar verbet i slutet av meningen där dess prefix står. I det här fallet skrivs prefixet och verbet tillsammans.
Modala verb

När meningen har ett modalt verb i tempus Präteritum och ett annat verb, så står det andra verbet i slutet av meningen i infinitivform.

 • Översättning
 • Tyvärr kunde jag inte komma igår.
 • Översättning
 • Min son ville åka till havet.