Yksinkertainen mennyt aikamuoto

Präteritum

Aikamuotoa Präteritum (myös Imperfekt) käytetään pääasiassa kirjallisessa muodossa kirjoissa, kertomuksissa ja lehdistössä. Sitä käytetään myös apuverbien haben, sein ja modaaliverbien kanssa (vaikka sitä käytettäisiinkin verbimuodossa).

Esimerkkejä Präteritum -aikamuodon lauseista

 • Käännös
 • Poliisi etsi epäiltyä.
 • Käännös
 • Kolme ihmistä loukkaantui.
 • Käännös
 • Setäni meni metsään.
 • Käännös
 • Olin eilen elokuvateatterissa.
 • Käännös
 • Minulla oli vatsakipuja aamulla.
 • Käännös
 • Lomalla ollessani halusin syödä pizzaa joka päivä.

Lauseiden rakentaminen Präteritum -aikamuodossa

Säännölliset verbit

Subjekt + Präteritum + ...

Subjekti (Subjekt) on henkilö tai asia, joka suorittaa toiminnan. Säännöllisten verbien Präteritum-muoto muodostetaan lisäämällä verbin kantaan -te-suffiksi ja oikean persoonan suffiksi esim. wir tekevät 👉 wir + mach + te + n 👉 wir machten. Ensimmäisen ja kolmannen persoonan yksikkö on aina sama (vain -te-suffiksi lisätään).

Person Endung machen
ich -te machte 👈 mach + -te
du -test 👈 -te + -st machtest 👈 mach + -test
er/sie/es -te machte 👈 mach + -te
wir -ten 👈 -te + - en (-teen) machten 👈 mach + -ten
ihr -tet 👈 -te + -t machtet 👈 mach + -tet
sie/Sie -ten 👈 -te + -en (-teen) machten 👈 mach + -ten
Verbejä haben ja sein

Verbien haben ja sein Präteritum muoto on epäsäännöllinen.

Person haben sein
ich hatte war
du hattest warst
er/sie/es hatte war
wir hatten waren
ihr hattet wart
sie/Sie hatten waren
Sekamuotoiset verbit

Sekamuotoisissa verbeissä verbin kanta muuttuu ja siihen lisätään suffiksi -te (kuten tavallisissa verbeissä).

Person Endung bringen denken
ich -te brachte dachte
du -test brachtest dachtest
er/sie/es -te brachte dachte
wir -ten brachten dachten
ihr -tet brachtet dachtet
sie/Sie -ten brachten dachten
Epäsäännölliset verbit

Epäsäännöllisissä verbeissä verbin kanta muuttuu. Muutetusta verbin kannasta tulee perusmuoto, johon lisätään suffiksi seuraavan taulukon mukaisesti.

Person Endung gehen kommen nehmen
ich - ging kam nahm
du -st gingst kamst nahmst
er/sie/es - ging kam nahm
wir -en gingen kamen nahmen
ihr -t gingt kamt nahmt
sie/Sie -en gingen kamen nahmen

Poikkeukset ja erityistapaukset

Verbejä, jotka päättyvät -t, -d, -chn, -ffn, -kn, -tm

Säännöllisissä verbeissä, joiden kanta päättyy -t, -d, -chn, -ffn, -kn, -tm, Präteritum-muodon muodostamiseksi lisättyä suffiksia on edeltävä vokaali -e.

Person arbeiten (-t) enden (-d) zeichnen (-chn) öffnen (-ffn) trocknen (-kn) atmen (-tm)
ich arbeitete endete zeichnete öffnete trocknete atmete
du arbeitetest endetest zeichnetest öffnetest trocknetest atmetest
er/sie/es arbeitete endete zeichnete öffnete trocknete atmete
wir arbeiteten endeten zeichneten öffneten trockneten atmeten
ihr arbeitetet endetet zeichnetet öffnetet trocknetet atmetet
sie/Sie arbeiteten endeten zeichneten öffneten trockneten atmeten

Se on varsin intuitiivista, sillä sitä olisi jopa vaikea lausua esim. atmtest, öffnte, zeichnten.

Erotettavat verbit

Erotettavissa verbeissä verbi konjugoituu normaalisti ja etuliite on lauseen lopussa.

 • Käännös
 • Professori jatkoi luentoa.
 • Selitys
 • fort|setzen - jatkaa; verbin osa ilman etuliitettä konjugoidaan samalla tavalla kuin verbi setzen
 • Käännös
 • Opiskelijat joutuivat jäämään pidemmäksi aikaa, koska professori jatkoi luentoaan.
 • Selitys
 • Alisteisessa lausekkeessa verbi siirtyy lauseen loppuun, jossa sen etuliite on. Tässä tapauksessa etuliite ja verbi kirjoitetaan yhteen.
Modaaliverbit

Kun lauseessa on modaaliverbi aikamuodossa Präteritum ja toinen verbi, toinen verbi on lauseen lopussa infinitiivimuodossa.

 • Käännös
 • Valitettavasti en voinut tulla eilen.
 • Käännös
 • Poikani halusi mennä merelle.