Passiivi

Passiv

Käytämme passiivia silloin, kun ei ole merkityksellistä, kuka suorittaa toiminnan, emme tiedä, kuka suorittaa toiminnan, tai emme halua mainita sitä. Passiivissa keskitytään suoritettavaan toimintaan (tai tilaan) ja asiaan / henkilöön, johon toiminta (tai tila) vaikuttaa.

Esimerkkejä passiivin virkkeistä

 • Käännös
 • Tilaustasi käsitellään parhaillaan.
 • Selitys
 • Ei ole merkityksellistä, kuka suorittaa toiminnan, mutta on merkityksellistä, kuka on toiminnan kohde (tilaus) ja mitä toimintaa suoritetaan (käsitellään).
 • Käännös
 • Kymmenen mielenosoittajaa pidätettiin.
 • Selitys
 • Ei ole merkityksellistä, kuka tekee teon, mutta on tärkeää, kuka on teon kohde (kymmenen mielenosoittajaa) ja mitä tekoja tehtiin (pidätettiin).

Rakenne ja sovellukset

Lauseiden rakentaminen passiivissa
Passiivi, kun kuvataan käynnissä olevaa toimintaa

Subjekt + werden + ... + Partizip II

Subjekt on subjekti (henkilö tai asia, joka passiivisesti kokee suoritettavan toimenpiteen), jonka laitamme lauseen alkuun, sitten konjugoitu apuverbi werden ja lauseen loppuun Partizip II (menneen ajan partisiippi). Jos halutaan mainita, kuka/mikä suorittaa toiminnan (eli objekti Objekt), käytetään rakenteita von + Dativ + henkilö/asia tai durch + Akkusativ + asia.

Konstruktiota von + Dativ + henkilö/juttu käytetään, kun halutaan määritellä, kuka tai mikä suorittaa jonkin toiminnan (useimmiten kyseessä on henkilö).

Konstruktiota durch + Akkusativ + asia käytetään, kun halutaan täsmentää, minkä (wodurch?) tai miten (mittels?) toimen suorittaa (useimmiten se on asia).

 • Käännös
 • Thomasia leikataan.
 • Selitys
 • Passiivin rakentaminen aktiivista äänestä tapahtuu seuraavasti: objektista (henkilö tai asia, joka joko kokee subjektin suorittaman toiminnan tai on toiminnan subjekti) tulee subjekti (henkilö tai asia, joka passiivisesti kokee suoritetun toiminnan), ja se jätetään pois tai siitä tulee täydennys, ja se mainitaan sitten sanalla von tai sanalla durch . Verbi werden on apuverbi ja toinen verbi on muodossa Partizip II .
 • Käännös
 • Thomas leikattiin.
 • Selitys
 • Kymmenen: Perfekt, subjekti: Thomas + apuverbi sein sopivassa muodossa (kolmas persoona, yksikössä, Perfekt aikamuoto): ist + toinen verbi muodossa Partizip II: operiert + worden lauseen lopussa.
 • Käännös
 • Villisika hyökkäsi Thomasin kimppuun.
 • Selitys
 • Kymmenen: Präteritum, subjekti: Thomas + apuverbi werden oikeassa muodossa (kolmas persoona yksikössä, aikamuoto Präteritum): wurde + täydennys: von einem Wildschwein + verbi Partizip II muodossa lauseen lopussa: operiert.
 • von [+Dativ] einem Wildschwein (der Wildschwein - villisika (joku satunnainen villisika), tästä johtuu ein-artikkeli; lisäämme -em-päätteen datiiviin Dativ)
 • Objekti mainittiin tässä lauseessa, koska se oli merkityksellinen lauseen tarkoituksen kannalta. Jos kyseessä on toinen lause: Thomas wurde angegriffen., ei olisi selvää, kuka Thomasin kimppuun hyökkäsi (voisi olla ihminen, eläin tai robotti, joka hyökkäsi hänen kimppuunsa).
 • Käännös
 • Menestyksemme on saavutettu kaikkien työntekijöiden yhteistyöllä
 • Selitys
 • Tässä tapauksessa on käytettävä rakennetta durch + Akkusativ.
 • Kymmenen: Präsens, subjekti: Präsens: Unser Erfolg + apuverbi werden sopivassa muodossa (kolmas persoona, yksikössä, Präteritum aikamuoto): wurde + toinen verbi muodossa Partizip II lauseen lopussa: erreicht.

Apuverbin werden konjugaatio

Person Präsens Präteritum
ich werde wurde
du wirst wurdest
er/sie/es wird wurde
wir werden wurden
ihr werdet wurdet
sie/Sie werden wurden
Passiivin ääni, kun kuvataan tilaa (suoritettua toimintaa)

Subjekti + sein + ... + Partizip II

Subjekti on subjekti (henkilö tai asia, joka passiivisesti kokee suoritettavan toiminnan), jonka laitamme lauseen alkuun, sitten konjugoitu apuverbin sein ja lauseen loppuun verbi muodossa Partizip II (menneen ajan partitiivi). Jos halutaan mainita, kuka/mikä suorittaa toiminnan (eli komplementti Objekti), käytetään rakenteita von + Dativ + henkilö/asia tai durch + Akkusativ + asia.

Konstruktiota von + Dativ + henkilö/juttu käytetään, kun halutaan määritellä, kuka tai mikä suorittaa jonkin toiminnan (useimmiten kyseessä on henkilö).

Konstruktiota durch + Akkusativ + asia käytetään, kun halutaan täsmentää, minkä (wodurch?) tai millä (mittels?) toimen suorittaa (useimmiten se on asia).

 • Käännös
 • Thomas on loukkaantunut.
 • Selitys
 • Aihe: Thomas + apuverbi sein sopivassa muodossa (kolmas persoona, yksikössä, Präsens aikamuoto): ist + toinen verbi muodossa Partizip II lauseen lopussa: verletzt.
 • Käännös
 • Thomas loukkaantui.
 • Selitys
 • Aihe: Thomas + apuverbi sein sopivassa muodossa (kolmas persoona, yksikössä, Präteritum aikamuoto): war + toinen verbi muodossa Partizip II lauseen lopussa: verletzt.
 • Käännös
 • Pakokaasut saastuttavat ilmaa.
 • Selitys
 • Tässä tapauksessa on käytettävä rakennetta durch + Akkusativ.
 • Aihe: Die Luft + apuverbi sein sopivassa muodossa (kolmas persoona, yksikössä, Präsens aikamuoto): ist + toinen verbi muodossa Partizip II lauseen lopussa: verschmutzt.

Apuverbin sein konjugaatio

Person Präsens Präteritum
ich bin war
du bist warst
er/sie/es ist war
wir sein waren
ihr seid wart
sie/Sie sind waren
Passiivin ja aktiivin vertailu

Passiivin rakentaminen aktiivista äänteestä tapahtuu seuraavasti: objektista (henkilö, jota asia koskee tai joka kokee subjektin suorittaman toiminnan) tulee subjekti (henkilö tai asia, joka passiivisesti kokee suoritetun toiminnan). Aktiivin subjekti joko jätetään pois tai siitä tulee kieliopillinen objekti, jolloin se mainitaan käyttämällä sanaa von tai sanaa durch. Verbi werden on apuverbi ja toinen verbi on muodossa Partizip II.

Zeitform Aktiv Passiv Käännös Kommentti
Präsens Ein Arzt operiert Thomas. Thomas wird (von einem Arzt) operiert. Lääkäri leikkaa Thomasia. 👉 Thomasia leikataan (lääkärin toimesta).
Perfekt Ein Arzt hat Thomas operiert. Thomas ist (von einem Arzt) operiert worden. Lääkäri leikkasi Thomasin. 👉 Thomas leikattiin (lääkärin toimesta).
Präteritum Ein Arzt operierte Thomas. Thomas wurde (von einem Arzt) operiert. Lääkäri leikkasi Thomasin. 👉 Thomas leikattiin (lääkärin toimesta).
Plusquamperfekt Ein Arzt hatte Thomas operiert. Thomas war (von einem Arzt) operiert worden. Lääkäri leikkasi Thomasin. 👉 Thomas leikattiin (lääkärin toimesta). -
Futur I Ein Arzt wird Thomas operieren. Thomas wird (von einem Arzt) operiert werden. Lääkäri leikkaa Thomasin. 👉 Thomas leikataan (lääkärin toimesta).
Futur II Ein Arzt wird Thomas operiert haben. Thomas wird (von einem Arzt) operiert worden sein. Lääkäri on leikannut Thomasin. 👉 Thomas on leikattu (lääkärin toimesta). -

Poikkeukset ja erityistapaukset

Epäsuora objekti (Dativobjekt) pysyy samana
 • Käännös
 • Joku auttaa vanhusta. 👉 Joku auttaa tätä vanhusta.
 • Selitys
 • helfen +Dativ (auttavat - puoli - geholfen) (auttaa)
Preposition kanssa oleva objekti pysyy samana
 • Käännös
 • Nykyään puhutaan paljon ympäristönsuojelusta. 👉 Nykyään puhutaan paljon ympäristönsuojelusta.
 • Selitys
 • heutzutage - nykyään
Passiivilause ei voi muodostua refleksiiviverbeistä
 • Käännös
 • Hän oli tyytyväinen lahjaan.
Passiivilause ei voi muodostua modaaliverbien avulla
 • Käännös
 • Hänen pitäisi mennä kouluun.
Passiivilause ei voi muodostua, kun ei ole objektia

Kun lauseessa ei ole objektia (henkilö tai asia, joka joko kokee subjektin suorittaman toiminnan tai on suoritetun toiminnan subjekti), passiivia ei voida muodostaa (poikkeuksena on passiivin persoonaton muoto muutamien verbien kohdalla).

 • Käännös
 • Uin paljon.
Passiivi persoonattomassa muodossa

Joidenkin verbien kohdalla lauseissa, joissa ei ole objektia, passiivi voi olla mahdollinen käyttämällä persoonatonta pronominia es.

 • Käännös
 • Tällä klubilla tanssitaan paljon.
 • Käännös
 • Yksi polttaa täällä.
Passiivilause voidaan muodostaa lauseesta, jossa on modaaliverbi ja toinen verbi.
 • Käännös
 • Isäni osaa korjata auton. 👉 Isäni voi korjata auton.
 • Selitys
 • Tässä tilanteessa apuverbinä käytetään modaaliverbiä können (werden ei ole konjugoitu).
 • Käännös
 • Isäni joutui korjaamaan auton. 👉 Isäni joutui korjaamaan auton.
 • Selitys
 • Perfekt -aikamuodossa käytetään apuverbinä verbiä haben (modaaliverbiä müssen ei konjugoida ja se sijoitetaan lauseen loppuun).
Passiivilause ei voi muodostua verbistä, joka kuvaa hallussapitoa tai vastaanottoa
 • Käännös
 • Minulla on urheiluauto.
 • Käännös
 • Sain lahjan.
Passiivilause ei voi muodostua joistakin verbeistä, joihin liittyy liikettä ja paikanvaihtoa
 • Käännös
 • Menen kouluun.
 • Käännös
 • Uin 20 altaan pituutta.
Passiivilauseen muodostaminen ei ole mahdollista, kun käytetään ilmausta es gibt (on/ovat)
 • Käännös
 • Ravintolassa on suuri valikoima (tai laaja valikoima) ruokia.
Passiivilause ei voi muodostua verbeistä kennen (osata / tuntea) ja tietää (tietää)
 • Käännös
 • En tunne kyseistä henkilöä.
 • Käännös
 • Tiedän, että pystymme siihen.
Passiivilause ei voi muodostua useimmista persoonattomista verbeistä
 • Käännös
 • Sataa.
 • Käännös
 • Se tuoksuu valkosipulille.
Passiivilause ei voi muodostua määrää, mittaa tai kokoa kuvaavista verbeistä
 • Käännös
 • Leipä maksaa 2 €.
 • Käännös
 • Pyörä painaa 10 kg.
 • Käännös
 • Sitruunat sisältävät paljon vitamiineja.