Kysymykset

Fragen

Saksan kielessä kysymyksiä voidaan muodostaa kahdella tavalla: kysymyspronominin kanssa tai ilman sitä. Vastaamme kyllä/ei kysymyksiin ilman kysymyspronominia. Kysymyksiin, joissa on kysymyspronomini, vastaus on monimutkaisempi.

Esimerkkikysymykset

 • Käännös
 • K: Teitkö kotitehtäväsi? V: Kyllä.
 • Käännös
 • Mitä Erik kertoi sinulle?
 • Selitys
 • Was - kysymyspronomini

Kysymyslauseiden (kysymysten) rakentaminen

Kysymykset ilman kysymyspronominia

Verbi on lauseen alussa ja subjekti (henkilö tai asia, joka suorittaa toiminnan) on suoraan sen takana. Muu osa lauseesta pysyy samana.

 • Käännös
 • Menetkö tänään kouluun?
Kysymykset, joissa on kysymyspronomini
Kysymys aiheesta

Kysymyspronomini on lauseen alussa, ja sitä seuraa verbi. Muu osa lauseesta pysyy muuttumattomana.

 • Käännös
 • Kuka antoi sinulle avaimen?
 • Selitys
 • Wer - kysymyspronomini; geben - gab - gab (antaa); subjekti on henkilö, joka antoi avaimen
Kysymys esineestä (ihmisistä), jossa on prepositio

Prepositio on lauseen alussa, ja sitä seuraavat suoraan kysymyspronomini, verbi ja subjekti.

 • Käännös
 • Kenen kanssa lähdet juoksemaan?
 • Selitys
 • Mit wem - prepositio, jossa on kysymyspronomini
 • Käännös
 • Ketä ajattelet?
 • Selitys
 • An wen - prepositio, jossa on kysymyspronomini
Kysymys esineestä (ei ihmisistä), jossa on prepositio

Lauseen alkuun laitetaan etuliite wo + prepositio, jonka jälkeen tulevat verbi ja subjekti. Jos prepositio alkaa vokaalilla, lisäämme wo -prefiksiin -r.

 • Käännös
 • Miten sinä menet kotiin?
 • Selitys
 • Womit (etuliite wo + prepositio mit)
 • Verbi fahren (ajaa / mennä [autolla/junalla/laivalla jne.]) toisessa ja kolmannessa persoonassa yksikössä (du, er/sie/es) saa umlautin, joten fährst (fahrst).
 • Käännös
 • Mihin sinä keskityt?
 • Selitys
 • Worauf (etuliite wo + -r + prepositio auf)
Muut kysymystyypit, joissa käytetään kysymyspronominia

Kysyvä pronomini on lauseessa ensimmäisellä sijalla, ja sitä seuraavat suoraan verbi ja subjekti.

 • Käännös
 • Mitä Erik kertoi sinulle?
 • Selitys
 • Was - kysymyspronomini

Aiheeseen liittyvät resurssit

Löydät luettelon kysymyspronomineista luvusta kysymyspronominit.