Päälausekkeet

Hauptsätze

Päälauseet ovat itsenäisiä lauseita, jotka sisältävät vähintään subjektin ja predikaatin (myös useammat lauseenosat ovat mahdollisia), esimerkiksi Julia duscht. (Julia käy suihkussa).

Päälauseissa verbi on aina toisena. Subjekti on useimmiten ensimmäisellä sijalla, mutta lauseessa voi olla myös jokin muu osa, esim. objekti tai paikan/ajan kuvaus.

Päälausekkeiden rakenne

Sanajärjestys

Saksan kielessä lauseen yksittäisten osien on oltava oikeassa asemassa lauseessa. Lauseet koostuvat useimmiten subjektista, predikaatista (verbistä) ja objektista. Jos lauseessa on useampia osia, ne sijoitetaan oikeisiin paikkoihin alla olevan luettelon mukaisesti:

 • (1) Ensimmäinen paikka: useimmiten subjekti (Subjekt), joskus eri lauseenosa, esim. objekti (Objekt) tai paikan/ajan kuvaus (Ort / Zeit).
 • (2) Toinen sija: predikaatti tai apuverbi (Verb)
 • (3) Persoonapronomini (suoraa objektia kuvaava Personalpronomen für das direkte Objekt)
 • (4) Persoonapronomini (epäsuoraa objektia kuvaava Personalpronomen für das indirekte Objekt)
 • (5) Kohde (jos ei ole ensimmäisellä sijalla)
 • (6) Epäsuora objekti (indirektes Objekt)
 • (7) Ajan kuvaus (Zeit)
 • (8) Paikan kuvaus (Ort)
 • (9) Suora objekti (direktes Objekt)
 • (10) Prepositio / adverbi (Präpositio / adverbi)
 • (11) Infinitiivi (Infinitiv)
 • Käännös
 • Mies antaa naiselle lahjan.
 • Selitys
 • Yksinkertainen päälause, joka koostuu subjektista, predikaatista sekä epäsuorasta ja suorasta objektista.
 • Käännös
 • Mies antoi naiselle lahjan.
 • Selitys
 • Tämä lause on käytännössä sama kuin ensimmäinen, mutta menneessä aikamuodossa (Perfekt). Lauseen osat: subjekti, predikaatti (apuverbi), epäsuora objekti, suora objekti ja infinitiivi.
 • Käännös
 • Mies antoi eilen ravintolassa olleelle naiselle syntymäpäivälahjan.
 • Selitys
 • Tässä lauseessa näet, että lauseen yksittäiset osat esiintyvät edellä olevan luettelon mukaisesti määritellyissä paikoissa.
 • Käännös
 • Mies antoi sen eilen ravintolassa olleelle naiselle tämän syntymäpäiväksi.
 • Selitys
 • Sana lahja (ein Geschenk) on korvattu persoonapronominilla es 👉 Mies antoi sen (lahjan) naiselle ...
 • Käännös
 • Mies antoi sen hänelle eilen ravintolassa syntymäpäivälahjaksi.
 • Selitys
 • Sana lahja (ein Geschenk) on korvattu persoonapronominilla es ja sana nainen (der Frau) persoonapronominilla ihr 👉 Mies antoi sen (lahjan) hänelle (naiselle) ...
 • Huomaa, että kun käytetään pronomineja, objektien ja pronominien järjestys on päinvastainen: (der Frau ein Geschenk) sijasta on (es [=ein Geschenk] ihr [=der Frau])
 • Käännös
 • Mies antoi eilen ravintolassa naiselle syntymäpäivälahjan.
 • Selitys
 • Tässä lauseessa epäsuora objekti (der Frau) on subjektin sijasta ensimmäisellä sijalla.
 • Käännös
 • Mies antoi eilen ravintolassa olleelle naiselle syntymäpäivälahjan.
 • Selitys
 • Tässä lauseessa suora objekti (ein Geschenk) on subjektin sijasta ensimmäisellä sijalla.
 • Käännös
 • Mies antoi eilen ravintolassa naiselle syntymäpäivälahjan.
 • Selitys
 • Tässä lauseessa ajan kuvaus (gestern) on subjektin sijasta ensimmäisellä sijalla.
 • Käännös
 • Eilen ravintolassa mies antoi naiselle syntymäpäivälahjan.
 • Selitys
 • Tässä lauseessa paikan kuvaus (ravintolassa) on subjektin sijasta ensimmäisellä sijalla.