Demonstratiivipronomini

Demonstrativpronomen

Käytämme demonstratiivipronominia osoittaaksemme tietyn henkilön tai asian, korostaaksemme sitä tai valitaksemme sen ryhmästä. Sitä voidaan käyttää sekä artikkelina että substantiivin korvikkeena.

Esimerkkejä demonstratiivipronominien käytöstä

Valinta ryhmästä

Demonstratiivipronomini osoittaa tiettyyn asiaan ja valitsee sen ryhmästä.

 • Käännös
 • K: Mistä puserosta pidät? Tästä vai tuosta? V: Tästä.
 • Selitys
 • Demonstratiivipronomini osoittaa tiettyyn asiaan (tähän villapaitaan) ja valitsee sen ryhmästä (esim. useiden villapaitojen ryhmästä).
Pronominin rooli

Demonstratiivipronominia voidaan käyttää artikkelina tai substantiivin korvikkeena.

 • Käännös
 • Haluaisin syödä samaa suklaata.
 • Selitys
 • Demonstratiivipronomini dieselbe artikkelina.
 • Käännös
 • K: Mitä suklaata haluaisit syödä? V: Samaa.
 • Selitys
 • Demonstratiivipronomini dieselbe (=dieselbe Schokolade), joka korvaa substantiivin.

Demonstratiivipronomini ja sen sovellukset

kuolee-

Perusmuoto: dies- + suffiksi tapauksesta ja sukupuolesta riippuen. Pronomini dies- verrattuna pronominiin jen- ilmaisee jotakin lähempää tai läsnä olevaa (esim. jotakin, jota katsomme juuri nyt).

 • Käännös
 • Pidän tästä autosta.
 • Selitys
 • Demonstratiivipronomini viittaa tiettyyn asiaan (tähän tiettyyn autoon) ja valitsee sen ryhmästä (esim. useiden autojen ryhmästä).
 • Käännös
 • K: Mistä autosta pidät? V: Tästä.
 • Selitys
 • Demonstratiivipronomini korvaa substantiivin (tämä auto).
 • Käännös
 • Läpäisin kokeen. Tämä tekee minut hyvin onnelliseksi.
 • Selitys
 • Dies voi perusmuodossaan viitata myös kokonaiseen lauseeseen.
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ dieser diese dieses diese
Genitiv dieses dieser dieses dieser
Dativ diesem dieser diesem diesen
Akkusativ diesen diese dieses diese
jen-

Perusmuoto: jen- + suffiksi tapauksesta ja sukupuolesta riippuen. Pronomini jen- verrattuna pronominiin dies- ilmaisee jotakin kauempaa tai aikaisemmin (esim. jotakin, jonka olemme nähneet aiemmin).

 • Käännös
 • Pidin siitä autosta enemmän.
 • Selitys
 • Demonstratiivipronomini jen- artikkelina
 • Käännös
 • Ostamme tuon, emme tätä.
 • Selitys
 • Demonstratiivipronomini jen- korvaa substantiivin: jenes Auto (tuo auto), esim. tilanteessa, jossa näimme aiemmin toisen tuotteen ja pidämme siitä enemmän kuin siitä, jota katsomme nyt.
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ jener jene jenes jene
Genitiv jenes jener jenes jener
Dativ jenem jener jenem jenen
Akkusativ jenen jene jenes jene
der / die / das / die

Relatiivipronomini der / die / das / die viittaa tiettyyn henkilöön tai asiaan. Toisin kuin dieser (joka määrittää läheisyyttä) ja jener (joka määrittää etäisyyttä), se ei koske sijaintia. Se voi viitata sanaan, joka mainitaan aiemmassa lauseessa tai vielä seuraavassa lauseessa.

 • Käännös
 • Se oli mies.
 • Selitys
 • Demonstratiivipronomini jen- artikkelina
 • Käännös
 • Tuo meidän on löydettävä.
 • Selitys
 • Demonstratiivipronomini den- korvaa substantiivin: den Mann (tuo mies).
 • Käännös
 • Tunnetko tämän naapurin? En ole nähnyt häntä aiemmin.
 • Selitys
 • Demonstratiivipronomini den (Akkusativ; Maskulinum) viittaa aiemmin mainittuun henkilöön.
 • Käännös
 • Ne, jotka tekivät sen, saavat maksaa siitä.
 • Selitys
 • Demonstratiivipronomini die (Nominatiivi; Monikko) viittaa seuraavaan lauseeseen.
 • Käännös
 • Viime vuonna jouduin auto-onnettomuuteen. En koskaan unohda sitä.
 • Selitys
 • Demonstratiivipronomini das (Nominatiivi; Neutrum) voi viitata koko aiemmin mainittuun lauseeseen (käytämme tässä tapauksessa aina pronominia das ).
 • Käännös
 • useita kieliä puhuvien ihmisten mentaliteetti
 • Selitys
 • Genetiivissä (Genitiv) monikossa (Plural) pronominia derer käytetään viittaamaan seuraavaan sanaan.
 • Käännös
 • monikieliset ihmiset ja heidän mentaliteettinsa
 • Selitys
 • Genetiivissä (Genitiv) monikossa (Plural) käytetään pronominia deren viittaamaan aiemmin mainittuun sanaan.
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ der die das die
Genitiv dessen deren dessen deren / derer
Dativ dem der dem denen
Akkusativ den die das die
derjenige

Pronomini derjenige viittaa johonkin, jota kuvataan seuraavassa sivulauseessa. Pronomini derjenige koostuu kahdesta osasta: der (taantuu kuten määräinen artikkeli) + jenige (taantuu kuten adjektiivi).

 • Käännös
 • Paljon urheilevat ovat terveempiä.
 • Käännös
 • Mies, joka sen teki, saa maksaa siitä.
 • Selitys
 • Demonstratiivipronomini derjenige- artikkelina
 • Käännös
 • Se, joka sen teki, saa maksaa siitä.
 • Selitys
 • Demonstratiivipronomini derjenige- korvaa substantiivin.
 • Kun demonstratiivipronomini der / die / das / die on sama kuin relatiivipronomini (esim. Der, der das gemacht hat, .. ), käytetään mieluummin demonstratiivipronomiinia derjenige.
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ derjenige diejenige dasjenige diejenigen
Genitiv desjenigen derjenigen desjenigen derjenigen
Dativ demjenigen derjenigen demjenigen denjenigen
Akkusativ denjenigen diejenige dasjenige diejenigen
derselbe

Pronomini derselbe viittaa täsmälleen samaan asiaan (esim. samaan asiaan tai henkilöön).

 • Käännös
 • Haluaisin syödä samaa suklaata.
 • Selitys
 • Demonstratiivipronomini dieselbe artikkelina.
 • Käännös
 • K: Mitä suklaata haluaisit syödä? V: Samaa.
 • Selitys
 • Demonstratiivipronomini dieselbe (=dieselbe Schokolade), joka korvaa substantiivin.
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ derselbe dieselbe dasselbe dieselben
Genitiv desselben derselben desselben derselben
Dativ demselben derselben demselben denselben
Akkusativ denselben dieselbe dasselbe dieselben

derselbe:n synonyymi on der gleiche (kirjoitetaan erikseen; ei pidä sekoittaa dergleichen:n kanssa); gleich - yhtä / sama. Esim. dieselbe Schokolade (=die gleiche Schokolade) 👉 sama suklaa. On kuitenkin yksi poikkeus. Nimittäin silloin, kun haluamme ilmaista, että viittaamme aivan samaan asiaan (eikä samanlaiseen asiaan). Esim. Sie hat denselben Sitz. (Hänellä on sama istuin.) toisin kuin esim: Sie hat den gleichen Sitz. (Hänellä on sama [tyyppinen] istuin.)

derlei / dergleichen

Pronominit derlei ja dergleichen viittaavat johonkin samanlaiseen. Nämä pronominit eivät taivu.

 • Käännös
 • Jotain tällaista on jo tapahtunut minulle.
 • Selitys
 • Demonstratiivipronomini dergleichen korvaa substantiivin
 • Käännös
 • Tällaiset sairaudet ovat harvinaisia.
 • Selitys
 • Demonstratiivipronomini derlei artikkelina

dgl. on lyhenne sanoista dergleichen

Toinen sana, jolla on samanlainen merkitys, on derartig (adjektiivi, joka on taivutettu tapauksen ja sukupuolen mukaan), esim. derartiges Problem (=dergleichen Problem) 👉 tällainen ongelma

selbst / selber

Pronominit Selbst / Selber osoittavat, että kyse on vain yhdestä asiasta tai että kyse on jostain asiasta sinänsä. Nämä pronominit eivät taivu. Sitä paitsi käytämme arkikielessä vain pronominia selber.

 • Käännös
 • Olin itsekin yllättynyt.
 • Käännös
 • Itse teoria oli vaikea.
 • Käännös
 • Hän ajattelee vain itseään.
 • Käännös
 • Sanomattakin on selvää.

selbst voidaan käyttää myös substantiivina, joka tarkoittaa "minä tai minä itse / itseäni" 👉 das Selbst (ei monikkoa)

selbst sitä voidaan käyttää myös adverbina, joka tarkoittaa "jopa", esim. selbst wenn ... (vaikka ...), selbst du voit Spaghetti kochen (vaikka voit keittää spagettia)

solch-

Pronominia solch- käytetään ilmaisemaan jonkin asian tyyppiä (esim. kuten ...) tai korostamaan sen ominaisuuksia/ominaisuuksia.

 • Käännös
 • Tällaiset työntekijät ovat menestyksen avain.
 • Selitys
 • Solch artikkelina
 • Käännös
 • Emme tarvitse sellaisia ihmisiä yhtiöön.
 • Selitys
 • solch korvaa substantiivin
 • Käännös
 • Tällainen työntekijä voi olla ratkaiseva.
 • Selitys
 • solch adjektiivina (tällöin sitä käytetään aina joko epämääräisen artikkelin kanssa esim. ein tai määrää/määrää kuvaavien ilmausten kanssa esim. viele tällaisia työntekijää (monta tällaista työntekijää).
Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ solcher solche solches solche
Genitiv solchen solcher solchen solcher
Dativ solchem solcher solchem solchen
Akkusativ solchen solche solches solche