Adjektiivit

Adjektive

Adjektiivi on sanan osa, joka kuvaa substantiivia, esim. kaunis hymy, nopea auto. Se vastaa kysymykseen was für ein(e)? (millainen?). Sen muoto (pääte) riippuu sukupuolesta, tapauksesta ja luvusta.

Esimerkkejä adjektiivien käytöstä

 • Käännös
 • pieni lapsi
 • Käännös
 • pyöreän pöydän keskustelussa
 • Käännös
 • kuppi mustaa kahvia
 • Käännös
 • suuren metsän läpi
 • Käännös
 • hyvä ratkaisu

Adjektiivien rakentaminen

Adjektiiveja voidaan johtaa substantiiveista ja verbeistä (joskus niitä voidaan johtaa myös muista adjektiiveista).

Substantiivista johdetut adjektiivit

Adjektiivit johdetaan substantiiveista lisäämällä niihin sopiva suffiksi. Joskus voi olla tarpeen poistaa yksi tai useampi kirjain substantiivin päätteestä.

Suffiksi Substantiivi 👉 Adjektiivi Käännös
-lich der Freund 👉 freundlich ystävä 👉 ystävällinen
-los die Arbeit 👉 arbeitslos työllisyys (työpaikka) 👉 työtön
-voll der Sinn 👉 sinnvoll merkitys 👉 merkityksellinen
-sam der Betrieb 👉 betriebsam yritys / toimiva (käynnissä; prosessi, jossa ollaan töissä, esim. kone toimii) 👉 kiireinen (busy)
-haft der Traum 👉 traumhaft unelma 👉 upea
-ig die Geduld 👉 geduldig kärsivällisyys 👉 kärsivällinen
-isch der Neid 👉 neidisch mustasukkaisuus 👉 kateellinen
-ern das Gips 👉 gipsern kipsi 👉 valmistettu kipsistä
-bar die Strafe 👉 strafbar sakko (rangaistus) 👉 rangaistava
-frei das Fett 👉 fettfrei rasva 👉 rasvaton
-reich die Kalorie 👉 kalorienreich kalori 👉 runsaskalorinen / runsaasti kaloreita sisältävä
Verbeistä johdetut adjektiivit

Adjektiivit johdetaan verbeistä poistamalla -en-pääte verbistä ja lisäämällä suffiksi. Adjektiiveja voidaan johtaa myös partisiipista Partizip I ja Partizip II.

Suffiksi/Partikkeli Verbi 👉 Adjektiivi Käännös
-lich zerbrechen 👉 zerbrechlich rikkoa/murskata 👉 hauras / hauras
-bar zahlen 👉 zahlbar maksaa 👉 maksullinen (ei ilmainen)
-sam sparen 👉 sparsam säästäväinen 👉 säästäväinen / säästäväinen
Partizip I kochen 👉 kochend keittää 👉 keittää / keitetään
Partizip II kochen 👉 gekocht keittää 👉 keitetty
Adjektiiveista johdetut adjektiivit

Adjektiivit johdetaan toisista adjektiiveista lisäämällä asianmukainen etuliite (tällöin useimmiten luotu adjektiivi on merkitykseltään päinvastainen)

Etuliite Adjektiivi Käännös
miss- verständlich 👉 missverständlich selkeä/ymmärrettävä 👉 epäselvä/sekaannuttava
un- praktisch 👉 unpraktisch käytännöllinen 👉 epäkäytännöllinen
in- flexibel 👉 inflexibel joustava 👉 joustamaton
im- moralisch 👉 immoralisch moraalinen 👉 moraaliton
eng- verwandt 👉 engverwandt sukua 👉 läheistä sukua

Adjektiiveista johdettuja adjektiiveja, joissa on päätteitä, ei ole paljon: -eng, -im, -miss, mutta -un, -in:n kanssa on monia.

Adjektiivien porrastus

Saksan kielessä adjektiivit voidaan luokitella vain yhdellä tavalla: lisäämällä suffiksit -er (komparatiivi) ja - e)ste (superlatiivi). Adjektiivia ei ole mahdollista luokitella edeltämällä sitä sanalla "enemmän".

 • tavalliset adjektiivit (luokitellaan vain lisäämällä suffiksit -er ja -(e)ste)
 • Lisäksi adjektiivit voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin:
 • tavalliset adjektiivit, joissa on pieni muutos (yleensä tämä on umlautin lisääminen yksitavuisten adjektiivien tapauksessa, esim. a 👉 ä: kalt 👉 kälter 👉 kälteste tai jättämällä yksi kirjain pois, esim. kun adjektiivi päättyy -er: teuer 👉 teurer 👉 teuerste)
Positiivinen Vertaileva Superlative Käännös
schnell schneller schnellste nopea 👉 nopeampi 👉 nopein
gut besser beste hyvä 👉 parempi 👉 paras
kalt kälter kälteste kylmä 👉 kylmempi 👉 kylmin
Superlative

Superlatiivin adjektiivin muodostamisessa on erilaisia muunnelmia, joita käytämme sen mukaan, millaisesta lauseesta on kyse ja onko adjektiivi välittömästi ennen substantiivia.

 • am + adjektiivi (jos adjektiivi seuraa substantiivia, johon se viittaa, käytämme rakennetta: am + adjektiivi)
 • bestimmter Artikel + Adjektiv + Nomen (jos adjektiivi tulee suoraan ennen substantiivia, käytetään rakennetta: määräinen artikkeli + adjektiivi + substantiivi)
 • bestimmter Artikel + Adjektiv (jos adjektiivi seuraa substantiivia, johon se viittaa, voidaan käyttää myös rakennetta: määräinen artikkeli + adjektiivi)
 • Käännös
 • Tämä auto on nopein.
 • Käännös
 • Tämä on nopein auto.
 • Käännös
 • Tämä auto on nopein.

Adjektiivien käyttö ja deklinaatio

Adjektiivien deklinaatio sukupuolen ja lukumäärän osalta
Maskuliininen (Maskulinum)

Taulukosta näet, miten adjektiivi gut (hyvä) taivutetaan maskuliiniseksi substantiiviksi.

lopullinen artikkeli epämääräinen artikkeli ei artikkelia
Nominativ der gute Mann ein guter Mann guter Mann
Genitiv des guten Mannes eines guten Mannes guten Mannes
Dativ dem guten Mann einem guten Mann gutem Mann
Akkusativ den guten Mann einen guten Mann guten Mann

Genetiivissä (Genitiv) useimmat maskuliiniset ja neutriset yksitavuiset substantiivit saavat -s-suffiksin sijasta -es-suffiksin. Siksi des guten Mannes (des guten Manns).

Feminiini (Femininum)

Taulukosta näet, miten adjektiivi gut (hyvä) taivutetaan feminiinisubstantiivin yhteydessä.

lopullinen artikkeli epämääräinen artikkeli ei artikkelia
Nominativ die gute Frau eine gute Frau gute Frau
Genitiv der guten Frau einer guten Frau guter Frau
Dativ der guten Frau einer guten Frau guter Frau
Akkusativ die gute Frau eine gute Frau gute Frau
Neutraali (Neutrum)

Taulukosta näet, miten adjektiivi gut (hyvä) taivutetaan neutri-substantiiville.

lopullinen artikkeli epämääräinen artikkeli ei artikkelia
Nominativ das gute Kind ein gutes Kind gutes Kind
Genitiv des guten Kindes eines guten Kindes guten Kindes
Dativ dem guten Kind einem guten Kind gutem Kind
Akkusativ das gute Kind ein gutes Kind gutes Kind

Genetiivissä (Genitiv) useimmat maskuliiniset ja neutriiniset yksitavuiset substantiivit saavat -s-suffiksin sijasta -es-suffiksin. Siksi des guten Kindes (des guten Kinds).

Monikko (Plural)

Taulukosta näet, miten adjektiivi gut (hyvä) taivutetaan monikkosubstantiiviksi.

lopullinen artikkeli ei artikkelia
Nominativ die guten Freunde gute Freunde
Genitiv der guten Freunde guter Freunde
Dativ den guten Freunden guten Freunden
Akkusativ die guten Freunde gute Freunde

Datiivissa (Dativ) kaikki monikolliset substantiivit saavat aina -n-suffiksin.

Adjektiivipäätteet kaikissa tapauksissa, yksikössä ja monikossa
Adjektiivin päätteet (määräisen artikkelin kanssa)

Taulukosta näet, mikä suffiksi on lisättävä adjektiiviin riippuen kieliopillisesta tapauksesta, sukupuolesta ja määräisestä artikkelista.

maskuliininen feminiini neutraali monikko
Nominativ -e -e -e -en
Genitiv -en -en -en -en
Dativ -en -en -en -en
Akkusativ -en -e -e -en
Adjektiivipäätteet (epämääräisen artikkelin kanssa)

Taulukosta näet, mikä suffiksi on lisättävä adjektiiviin riippuen kieliopillisesta tapauksesta, sukupuolesta ja luvusta, kun kyseessä on määrittelemätön artikkeli.

maskuliininen feminiini neutraali monikko
Nominativ -er -e -es -e
Genitiv -en -en -en -er
Dativ -en -en -en -en
Akkusativ -en -e -es -en
Adjektiivipäätteet (ilman artikkelia)

Taulukosta näet, mikä suffiksi on lisättävä adjektiiviin kieliopillisen tapauksen, sukupuolen ja luvun mukaan ilman artikkelia.

maskuliininen feminiini neutraali monikko
Nominativ -er -e -es -e
Genitiv -en -er -en -er
Dativ -em -er -em -en
Akkusativ -en -e -es -en

Poikkeukset ja erityistapaukset

Adjektiivit, jotka päättyvät muotoon -e

-e-päätteisistä adjektiiveista jätetään e pois.

 • Käännös
 • oranssi auto
 • Käännös
 • suora linja
Epäsäännöllinen adjektiivi hoch

Ainoa epäsäännöllinen adjektiivi positiivisessa asteessa (c jätetään pois ch:stä).

 • Käännös
 • korkea rakennus
Adjektiivit, jotka päättyvät muotoon -el

Jos adjektiivi päättyy -el:iin, poistamme e:n -el-suffiksista ja lisäämme sen jälkeen jonkin edellä olevan taulukon mukaisen suffiksin.

 • Käännös
 • joustavat työajat
Joitakin adjektiiveja, jotka päättyvät -er:iin

Joskus, kun adjektiivi päättyy -er:iin, poistamme kirjaimen e päätteestä -er ja lisäämme sitten sopivan päätteen jonkin edellä mainitun taulukon mukaisesti.

 • Käännös
 • kallis auto
 • Käännös
 • hapan keitto
 • Selitys
 • Sauer voi tarkoittaa myös vihaista tai hapanta/poutaista (kasvoista)

Poikkeukset

 • Käännös
 • maukas hampurilainen